seslendirme

Televizyon Reklamlarında Kanal Seçimi Nasıl Yapılır?

Televizyon Reklamlarında Kanal Seçimi Nasıl Yapılır?

Reklamlarla ilgili ölçümleme rapor çeşitleri, birbirinden farklı alanlar için yapılmaktadır. Bunlardan biri de reklam veren firmaların, en çok hangi televizyon programına reklam verdikleridir. Reklam verenlerin program tercihi, elbette ki programın reytingleriyle ilgilidir. Reklam veren firmalar, en çok hangi program izleniyorsa, birbirinden farklı kitleleri, hangisi ekran başına topluyorsa ona göre tercihlerini kullanmaktadırlar. Ama onların program tercihleri, sadece bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Programın hitap ettiği kitlenin özellikleri de oldukça önem taşımaktadır. Firmalar öncelikle, ürünlerini, ürün özelliklerini hesaba katmaktadırlar. Eğer firmaların ürettikleri ürünler, daha çok kadınlara hitap ediyorsa, kadın programlarına reklam vermekteler. Çocuklar için üretilen bir ürün ise, çocuk programları, erkekler için üretilmişse, haber programları ve spor programları reklam önceliği olarak düşünebileceğimiz programlardır ve doğal olarak bu programlara reklam vermektedirler. Televizyon reklamları ve yayınlanacak programın izleyici kitlesinin özellikleri ile firmaların ürettikleri ürünün özelliklerinin uyumu önemli olmaktadır. Ama üretilen ürün hangi kitleye hitap ederse etsin, eğer program, toplumun bütün kesimleri tarafından izleniyorsa, bu kıyaslama bu durumda yapılmayıp reklam verilmektedir.

Ülkemizde, bir iki ay öncesinin bu anlamda yapılmış ölçümleme raporuna göre, firmalar en çok reklamı, dizilere vermektedirler. Çünkü diziler, toplumun her kesimi tarafından izlenmektedir. Özellikle bazı diziler, her kesim, her yaş, her cinsi ekran başına kilitlemektedir. İkinci olarak, en çok reklam, haber programlarına verilmektedir. Haber programları da dizilere benzer özellik sergilemektedir. Onları da toplumun bütün kesimleri izlemektedir. Bunların dışında, üçüncü sırayı alabilecek en çok reklam alan program ancak, çok beklenen, sinemada gösterimi yapılmış, sinema filmlerinin televizyonda yayınlanacak olması olabilir. Geri kalan, en çok reklam alan program sıralaması, firmaların ürün ve program uyumuna göre seçilmektedir. Hem program ve ürün uyumu hem de programın içerikleri bu noktada önem taşımaktadır. Programın içeriklerinin de firmaya, onun vizyonuna, misyonuna aykırı düşmemesi gerekmektedir. Belki tam olarak ifade etmeyebilir, ya da farklı bir konuyu işliyor olabilir. Ama gene de tüketicilerin zihnine yanlış mesajların gitmesini sağlayacak bir içeriğe sahip olmaması gerekiyor.

En çok izlenen programların tercih edilmesi noktasında, verilen ürün ve hizmet reklamları dikkatle seçilmektedir. Özellikle herhangi bir yaş grubuna, cinsiyete yönelik reklamların seçiminde, seslendiği grubun dışında kalan, aile bireylerine, sosyal çevreye yönelik te mesajlar içeren tasarımlar seçilmektedir. Yani hem kendi tüketicisine seslenen hem de tüketicinin, satın alma davranışını göstermesini sağlayacak, aile ve sosyal çevreye yönelik olumlu mesajları içerenleri tercih edilmektedir. Böylece reklam, hem kendi kitlesine seslenmekte hem de bireylerin sosyal ve aile çevresine ikna edici mesajlar gönderilmektedir.

Santral Anons

Santral Seslendirme

IVR Seslendirme

İngilizce Seslendirme

Almanca Seslendirme

Fransızca Seslendirme

Ses Bankası