seslendirme

Kurumsal Kimlik Oluşturma Nasıl Yapılır?

Kurumsal Kimlik Oluşturma Nasıl Yapılır?

Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.

İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir firmaya şunları sağlar:

  • Firma adının belleklere yerleşmesi
  • Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizm, yenilikçilik vb.)
  • Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi
  • Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi
  • İlk bakışta rakiplerden ayrılma

Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe “farkı fark ettirmenin” en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.

Santral Anons

Santral Seslendirme

IVR Seslendirme

İngilizce Seslendirme

Almanca Seslendirme

Fransızca Seslendirme

Ses Bankası