Türkçenin Ses Özellikleri Nelerdir? Hangi Kurallara Uyulur?

Türkçenin Ses Özellikleri Nelerdir? Hangi Kurallara Uyulur?

• Kelimeler, Genel Olarak, Büyük Ünlü Uyumuna Uyar.
• Kelimeler, Genel Olarak, Küçük Ünlü Uyumuna Uyar.
• Kelimeler, Genel Olarak, Ünsüzlerin Uyumuna Uyar.
• Kelimeler, Genel Olarak, Ünlü-Ünsüz Uyumuna Uyar.
• “O, Ö” Ünlüleri İlk Heceden Sonraki Hecelerde Bulunmaz.
• Türkçede Uzun Ünlü Yoktur.
• Kelimelerde İki Ünlü, Yan Yana Gelmez.
• Aynı Hecede İki Ünlü, Yoktur. (Suare, Seans, Kauçuk, Kooperatif…)
• Türkçede F, H, J Ve İnce A Sesleri Yoktur.
• Türkçede Ayın Ve Hemze (Kesme) Yoktur. (Neş ’ E, Mes ’ Ut…)
• Türkçede L, R, Ğ, C, M, N, V, Z Sesleri, Kelime Başında Bulunmaz.
• Türkçede B, C, D, G, Ğ Sesleri, Kelime Sonunda Bulunmaz.
• Kelime Başında İki Ünsüz Bulunmaz.
• Hece Sonunda Üç Ünsüz Yan Yana Bulunmaz. (Kontr, Sfenks…)
• Kelime Köklerinde Aynı Cinsten İki Ünsüz Yan Yana Bulunamaz. (Millet, Madde, Sarraf…)
• Türkçede Ancak Belli Ünsüz Çiftleri Hece Ve Kelime Sonunda Bulunabilir: Lç, Lk, Lk,Lp, Lt; Nç, Nk, Nk, Nt; Rç, Rk, Rk, Rp, Rs, Rt.
• (Ölç, İlk, Kalk, Alp, Alt, Daralt; Övünç, Denk, Zonk-, Ant; Sürç-, Türk, Berk, Kırk, Sark-, Sarp, Serp-, Pars, Sars-, Yurt, Yırt-, Art, Yoğurt…)

Santral Anons

Santral Seslendirme

IVR Seslendirme

İngilizce Seslendirme

Almanca Seslendirme

Fransızca Seslendirme

Ses Bankası