seslendirme

Seslendirme Terimler Sözlüğü

Seslendirme Terimler Sözlüğü

Ses Düzeyi volume
Sesin yavaştan başlayarak artması fade-in
Bağlantı Attachment
İnternetde bağlı kalınan süre Internet session
Çevir Sesi dial tone
Dörtlü stereo, çok hoparlörlü ses, çevresel ses düzeni surround sound
Eşsesli homophone
İşitilirlik (ses) audibility
Işitsel/görsel, sesli/görüntülü audio/video
Ton tone
Metin Seslendirme voice readout
MIDI dosyası (ses bilgileri dosyası) MIDI file
MIDI ses kartı MIDI board
MIDI ses kartı MIDI sound card
Numara Çevir Sesi dial tone
Paketlenmiş Ses packetized voice
Ses sound
Ses sound
Ses voice
Ses audio
Ses voice
Ses ara frekansı audio intermediate frequency
Ses bandında veri iletimi voice-band data transmission
Ses bandındaki işaret voice-band signal
Ses basıncı sound pressure
Ses bireşimcisi voice synthesizer
Ses dosyası sound file
Ses düzeyi ölçeri sound level meter
Ses efektleri sound effects
Ses enerji akısı sound energy flux
Ses güç düzeyi sound power level
Ses kanalı voice-grade channel
Ses kartı sound card
Ses kartı voice card
Ses karıştırıcısı, ses kumanda masası audio mixer
Ses kırpığı sound clip
Ses mühendisi, kayıt mühendisi recording engineer
Ses niteliğinde kanal voice-grade channel
Ses paketi voice packet
Ses sondası sound probe
Ses sondası sound recorder
Ses spektrumu audio spectrum
Ses sunucu voice server
Ses tanıma voice recognition
Ses taşıyıcısı sound carrier
Ses trafiği voice traffic
Ses yeğinliği Sound intensity
Ses şeridi audio tape
Sesaltı subsonic
sesle kumanda edilen voice activated
sesle veri girişi voice data entry
Seslendirmek dub
Sesli audible
Sesli güdü, sesli mesaj voice prompt
Sesli örün tarama voice navigation
Sesli, işitilir, duyulabilir audible
Sessel, akustik acoustic
Sessel, işitsel audio
Sessiz quiet
Sessiz quiet
Sessiz aralık silent period
Sessiz ticaret silent e-commerce
Sesüstü supersonic
Sesüstü ultrasound
Sesüstü algılayıcı ultrasonic sensor
Sesüstü devinim sezici ultrasonic motion detector
Sesüstü frekansı ultrasonic frequency
Sesüstü görüntüleme, ultrason görüntüleme ultrasound imaging
Sesüstü, sesötesi ultrasonic
Sıkıştırılmış ses compressed audio
Sönüşüm, sönme, kararma, zayıflama (ses, görüntü) fade-out
Tiz (ses) treble
Tını (ses) timbre
Uyarı sesi Warning beep
Yankılaşan ses reverberant sound
Yanses crosstalk
Şifreli ses donatımı, secure voice equipment

Santral Anons

Santral Seslendirme

IVR Seslendirme

İngilizce Seslendirme

Almanca Seslendirme

Fransızca Seslendirme

Ses Bankası