seslendirme

Reklam Nedir? Reklamın Amacı Nedir?

Reklam Nedir? Reklamın Amacı Nedir?

Reklam, Firma, kurum, kuruluş veya kişilerin ürettikleri ürün, hizmet veya fikirlerin, çeşitli kitle iletişim araçlarını kullanarak, geniş halk kitlelerinin satın almasını, istemesini, ihtiyaç duymasını, beğenmesini sağlayacak şekilde tasarlanarak tanıtılmasıdır. Tanımda kullanıldığı gibi, reklam geniş halk kitlelerini veya belirlenen özel bir kitleyi hedef alarak, kitle iletişim araçları yani; televizyon, radyo, sinema, gazete, dergi, şimdiler de interneti, ayrıca açık hava reklam araçları olan; bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, silindir kule, duvar tasarımları, durak tasarımları v.b. araçları kullanarak, onların davranışlarını istenilen yönde değiştirmeye çalışır. Reklamın amacı, firmaların ürettiklerini tüketicilerin satın almasıdır. Ama bu satın alma durumunun kısa vadede, tek bir defaya mahsus yapılmasını istemez. Reklam, tüketicilerin uzun vadeli sürekli alım yapmasını ister. Üretilen ürün veya hizmetlerin, tüketicinin yaşamının bir parçası haline gelmesini, yıllar boyunca aynı markanın üretimlerini kullanmasını sağlamaya çalışır. Bunu yapabilmek için, tasarım yapar. uygun tüketici kitlesine ulaşabilecek en uygun medyayı bulur ve ona göre strateji çizerek, en etkili imajları kullanmaya çaba harcar.

Çünkü reklamın amacı, firmanın amaçlarıdır. Firmaların tanıtım yapmaktaki en genel amaçları; Pazar paylarının büyümesi, yeni bir ürüne talep oluşturulması, benzer ürün ve hizmet üreten rakiplerle mücadele edilebilmesidir. Bunlar firmaların en genel hedefleri olmakla birlikte daha özel hedeflerle de tanıtım yapma gereği duyabilmektedirler. Firmaların bu tip isteklerini genellikle, reklamcılıkla ilgili alanlarda çalışan ajanslar yapmaktadır. ajanslar, kuruluşların işlerini yapmaya başlamadan önce, onlardan, amaçları ve isteklerine yönelik bir sunum alıyorlar. Daha sonra, piyasa ve Pazar, tüketici araştırmaları yaparak, araştırmaların ortaya çıkardığı verileri değerlendiriyorlar. Yapılan bu tip araştırmalar, ajanslara tanıtımların tasarlanması esansında kullanabilecekleri ana fikir, imaj, mecra v.b. unsurlar hakkında bilgi sağlarken, aynı zamanda tasarımın nasıl işlenmesi gerektiğine yönelik fikirleri de verebilmektedir.

Reklam, insanlara her hangi bir ürün, hizmet, fikri anlatır, sevdirmeye çalışır, benimsenmesini sağlayacak çeşitli imajlar, fotoğraflar, oyuncular, mizah, erotizm, sosyal standartlar, fiziksel çekiciliği olan herhangi bir kişiyi, objeyi, eşyayı kullanır. insanların davranışlarını firmaların istedikleri yönde değiştirmeye çalışır. Tüketicilerde oluşturdukları davranışların sürekli olmasını sağlama amacı taşır. Bunun için, onların psikolojik yapılarını da etkilemeye çalışarak, onların isteklerini, arzularını, özlemlerini, tanıtımı yapılan ürünlerle ilişkilendirir. Tanıtım, tüketicilere her zaman çeşitli vaatlerde bulunur. Ürünlerin alınması durumunda, bu vaatlerin yerine gelebileceğini anlatarak, onları etkilemeye çalışır.

Santral Anons

Santral Seslendirme

IVR Seslendirme

İngilizce Seslendirme

Almanca Seslendirme

Fransızca Seslendirme

Ses Bankası