seslendirme

İşitme Nedir? İşitme Hastalıkları Nelerdir?

İşitme Nedir? İşitme Hastalıkları Nelerdir?

İşitme; akustik enerjinin kulak oluşumları ve işitme siniri vasıtasıyla
beyne iletilmesi burada sentez edilmesi ve algılanmasıdır.

İŞİTME ŞEKİLLERİ
a) Hava yolu iletimi(Air Conduction): Ses dalgalarının kulak zarını
titreştirmesi ve bu titreşimin orta kulaktan kemikçik zinciri vasıtası
ile iletilerek kokleadaki nöro epitial hücreleri uyarması
üzerine kurulmuştur.

b)Kemik yolu iletim(Bone Conduction): Kemik yolu ile olan iletimde
ses enerjisinin doğrudan kafatası kemiklerini titreştirmesi ve
bu titreşimin kokleayı doğrudan uyarması söz konusudur.

İŞİTME KAYBI TÜRLERİ

1- İLETİM TİPİ İŞİTME KAYIPLARI
2- MİX TİP İŞİTME KAYIPLARI
3-SENSORYNEURAL İŞİTME KAYIPLARI

İLETİM-MİX TİP İŞİTME KAYIPLARI

İşitme kaybı; kulak kepçesi (auricula), dış kulak yolu, kulak zarları,
orta kulak seviyesinde ortaya çıkan patolojiler
sonucunda gelişen işitme kayıplarıdır.

Odyometrik olarak; normal veya normale
yakın kemik yolu eşiklerine hava iletim yolunda, değişik
derecede kayıplar eşlik etmektedir.
Hava–kemik yolu açıklığı (air-bone gap)arası farklılık hiçbir
zaman 70dB’den fazla olmaz.

İLETİM-MİX TİPİ İŞİTME KAYBI YAPAN HASTALIKLAR

1)AURICULA VE DIŞ KULAK LEZYONLARI :
a)Konjenital anomaliler
b)Dış kulak yolu stenozu
c)Otitis eksterna
d)Som (Seröz otitis media )
e)Kom (Kronik otitis media )
f)Otosclerosis
g)Travmalar
h)Tümörler
j)Buşonlar
k)Yabancı cisimler
l) Egzositozlar

2) KULAK ZARINA AİT LEZYONLAR:
MYRİNGİTİS
MYRİNGOSCLEROSİS
ZAR PERFORASYONLARI
– Santral
– Atik
– Marjinal
– Subtotal ve total

3) ORTA KULAK LEZYONLARI :
-Konjenital malformasyonlar
-Tuba disfonksiyonu
-Akut otitis media (Çocukluk çağının en sık görülen rahatsızlığı)
– Ani gelişen orta kulak iltihabı (Genellikle üst
solunum yolu enfeksiyonlarından sonra östaki tüpü yoluyla
mikroorganizmaların orta kulağa ulaşması söz konusudur.)

SENSORYNEURAL İŞİTME KAYBI YAPAN HASTALIKLAR

1) KOKLEAR LEZYONLAR:
a)Heriediter hastalıklar(Genetik )
b)Enfeksiyonlar (Labirentit )
c)Menire hastalığı
d)Presbiakuzi
e)Ototoksite
f)Akustik travma
h)Travmalar
j)Glomus jugulara tümörleri

2) RETROKOKLEAR LEZYONLAR:
-Travma
-Tümörler
-Enfeksiyonlar(Kızamıkçık, Menenjit)
-Doğum travması(Anoksi)
-Eritroblatotis fetalis(Kan uyuşmazlığı)
-Nörolojik hastalıklar

Santral Anons

Santral Seslendirme

IVR Seslendirme

İngilizce Seslendirme

Almanca Seslendirme

Fransızca Seslendirme

Ses Bankası