seslendirme

My Prodüksiyon KVKK Aydınlatma Metni

My Prodüksiyon KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu
My Prodüksiyon olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizi koruma altına alıyoruz. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini ve korunduğunu açıklamaktadır.

2. İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel verileriniz, tarafımıza telefonla ulaştığınızda ve e-posta ile hizmet talebinde bulunduğunuzda işlenmektedir. İşlediğimiz kişisel veriler şunlardır:
• Ad, soyad
• Telefon numarası
• E-posta adresi
• Arama saati ve tarihi
• Görüşme kayıtları
• Hizmet talebi kapsamında ilettiğiniz diğer veriler

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Hizmet taleplerinizi karşılamak
• Size daha iyi bir hizmet sunmak için iletişim kurmak
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek
• Hizmet kalitemizi artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler ve hizmet sağlama amacıyla sınırlı olarak yetkili kamu kurumları ve hizmet aldığımız üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuatta öngörülen süreler dahilinde saklanacaktır.

6. Kişisel Verilerin Güvenliği
My Prodüksiyon olarak, kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir.

7. KVKK Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi gereği, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

8. İletişim
Kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep ve sorunuz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

My Prodüksiyon
Adres: Cumhuriyet Mh. Tayyareci Fehmi Sk. No: 42/6 Osmanbey / İstanbul
Telefon: 0850 500 00 20
E-posta: info@myproduksiyon.com

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmıştır. Verilerinizin güvenliği için tüm tedbirleri aldığımızı bilmenizi isteriz.

My Prodüksiyon

Santral Anons

Santral Seslendirme

IVR Seslendirme

İngilizce Seslendirme

Almanca Seslendirme

Fransızca Seslendirme

Ses Bankası

Bize yazın!