Şarkı Reklam Nedir?

Şarkılı Reklam Hedef dinleyici kitlesine göre tanıtılmak istenen ürünün müzikle suslenerek akıllarda yer etmesını yada agıza dolanmasını sağlama durumudur.