Sanatçı menejeri tam olarak ne yapar?

Sanatçı menejerliği, bir sanatçının kariyerini geliştirmesine ve ileriye taşımasına yardımcı olan faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetler, kapsamlı bir kariyer planlamasından, şarkıdaki bir sözün değişmesini önermeye kadar olan bir aralıkta olabilir. Bir menejerin, planlayan, organize eden, strateji belirleyen, öngören, koordinatör, detayları önemseyen bir yapıya sahip olması gerekir.

Bazı menejerlerin dar tanımlı görevleri vardır. Yaratıcı kararlarla veya günlük detaylarla ilgilenmeyen, sanatçının sadece iş ilişkilerini yürüten, muhasebe ve finans işlerinin düzgün işlemesini sağlayan ve kontratlarla ilgilenen menejer tipleri vardır. Sanatçı menejeri ajans değildir, sanatçıya doğrudan konser işleri bulmakla ilgilenmez, sanatçının çalışacağı ajansı ayarlar. Sanatçı menejeri prodüktör değildir. Sanatçı menejeri düzenlemeci, besteci, sponsor, editör veya kişisel asistan da değildir. Sanatçı menejeri bu sayılanların tamamının işlerini iyi yapmasını sağlayan, kontrol eden, sanatçının bir plak şirketiyle sözleşme yapmasını sağlayan kişidir, ve tüm bu hizmetleri karşılığında genelde sanatçının gelirinin %30’unu alır.