Diksiyon Teknikleri – 2

Artıkule Çalışması

Art – Ert -Irt -İrt- Ort- Ört- Urt – Ürt
Ark – Erk – Irk -İrk – Ork – Örk – Urk – Ürk
Arf – Erf – Irf – İrf – Orf – Örf – Urf – Ürf
Ars – Ers – Irs – İrs – Ors -Örs – Urs -Ürs
Pa – Fa – Ra – La -Ka – Da – Ca – Ça -Va – Ya
Dra – Dre – Drı – Dri – Dro – Drö – Dru – Drü
Ha – He – Hı – Hi – Hey – Hoy – Höy

Tüm Harfleri Kendi Ses Değerlerinde Telaffuz Etmeye Çabalayın Dilinizin Altına Kalem Koyarak Konuşmaya Çalışın

Diksiyon Çalışması İçin Tekerlemeler

Ademe Adem Gerekir Adem Anlar Ademi Adem Adem Olmayınca Nitsin Adem Ademi

Alem Aladana Aldı Aladanalandı Da Biz Bir Ala Dana Alıp Aladanalanamadık

Babaeskili Babacan Bahri Beberuhi Bedri İle Bıyıksız Bıçkıcı Bıngıldak Bigalı Bikez Biher’İn Bigadiçteki Bonbon Bonbarşesine Varmışlar Oradakilerin Yüzlerine Bön Bön Bakarak Büyülü Büyük Buhurdanlığı Buğulu Buğulu Boşaltıp Bomboş Bırakmışlar Sonra Da Bodrumda Gözden Kaybolmuşlar

Bilmeyenler Bilmediklerini Bilselerdi Bilirlerdi
Ocak Kıvılcımlandırıcılarındanmısınız Kapı Gıcırdatıcılarındanmısınız Ne Ocak Kıvılcımlandırıcılarındanız Ne Kapı Gıcırdatıcılarındanız

Cemil Cemile Cemal Cumaları Cilacı Cüce Canib’İn Cicili Bicili Cumbalalı Ciltevinde Cümbür Cemaat Cacıklı Civcivle Cücüklü Cacık Yerler Sonra Da Cebecili Cingöz Coğrafyacı Celal’İn Cinci Annesinin Cırcır Böceğini Dinlerler

Çatalca Da Topal Çoban Çatal Yapar Çatal Satar Nesi İçin Çatalca Da Topal Çoban Çatal Yapar Çatal Satar Kârı İçin Çatalca Da Topal Çoban Çatal Yapar Çatal Satar

Dadaylı Dayımın Dodurgalı Düdük Dedesi Diline Doladığı Debdebeli Dedim Dedisiyle Dırdırını Dilinden Düşürüp De Bir Kez Olsun Doya Doya Düden Diyemeden Dallara Doldurduğu Doyuımluk Yemişlerden Doyasıya Yiyemeden Dârı Dünyadan Göçüp Gitti

Gece Penceredeki Benekli Tekir Kedi Kendi Tenceresindeki Eti Yedi

Edremitli Elâ Gözlü Esmer Eylül’De El Altından Elmacı Efe’Nin Eşi Eşrefle Emanetçinin Eşeğine Bindiler

Fermanlı Fabrikatör Farmason Fuat Filden Fiilden Fısıltıdan Fosilden Fülütten Filitten Flörtten Fötrden Fellik Fellik Kaçar

Feraceli Fethiye Feneryolunda Fenerli Ferhatı Görünce Feryat Figan Fenalaştı

Güneyli Gammaz Galip Gâvur Dağında Güpe Gündüz Galeyana Gelmiş De Gülgillioğlu Gaziantepli Gazup Gazinocu Gaffuru Gitarcıyla Birlikte Gümüşlhaneye Göndermiş

Geçen Gece Gemerek’Ten Gediz’E Gelen Gebzeli Gezginci Gizemcilerden General Genzel Gitarist Gençlere Gerçek Dışılıkla Gerçeklik Dışı İlişkiler Arasında Ne Gibi Bir Gerçeklik Olduğunu Sordu

Doğan Doğandan Tatlı Doğacak Olan Ondan Da Tatlı Ondan Doğacak Olan Hepsinden Daha Tatlı

Dağ Dağı Sağlar Bağ Bağı Bağlar Yağ Yağı Yağlar Soğan Soğana Ağlar

Habeşli Habibe Hemşire Hırkalı Hizmetçi Hoppa Hödük Huriyeye Habeşten Gelen Hurmaları Hürmetle Sundu

Horosanlı Hoppa Hoca Hokkabaz Hoyrat Hozatlı Hasanın Hotozuna Hoşafı Hoyratlıkla Döktü

Iğdır’In Iğıl Iğıl Akan Ilıman Irmaklarının Kıyılarında Tıklım Tıklım Ilgın Kaplıdır

Temiz Titiz Dadım Tadını Tattığı Tere Demetini Dide Dide Dağıttıda Hırsından Dut Dalına Takılı Duran Düdüğü Öttürdü

Bu Güzel Dağda Beslenmeyi Nasıl Bıraktınızda
Bu Kıraçta Tıkınmaya İndiniz

Yan Yana Yana Yana Kan Kana Kana Kana Bana Tan Ağardı Can Dağaldı Yol Göründü Sana

Taa Orada Bir Ağaç Var Sapsarı Meyveler Göverir Ötede Yeşil Defneler Büyür Yeşerir

Gördüğünü Gözün İle
Söylemesen Sözün İle
Andan Sonra Bizim İle
Ol Sende Mihman Dediler

Be Birader Buraya Bak Başı Bereli Burma Bıyıklı Bastıbacak Bayan Berberi İle Bizim Bedri Bey Bursa Pazarına İndiler

Kara Kara Kartallar Karlı İyi Tarlalar Ararlar