Yunanca Seslendirme Nedir? Yunanca Dublaj ├ľrnekleri | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: S─▒k├ža Sorulan Sorular > Yunanca Seslendirme Nedir? Yunanca Dublaj ├ľrnekleri

Yunanca Seslendirme Nedir? Yunanca Dublaj ├ľrnekleri

Genel anlam─▒yla seslendirme tan─▒m─▒ yap─▒lacak olursa, gösterimde yer alan konu┼čmalar─▒n profesyonel ortamsa olu┼čturularak gösterime uygun halde adapte edilmesidir. Tam anlam─▒yla ki┼čili─če yönelik bir betimleme biçimi oldu─ču için gösterimdeki önemi oldukça büyüktür. Bir karakterin tamamen ki┼čili─čini yans─▒tmas─▒, diksiyon ve vurgu oldukça önemlidir.1970 lerden bu yana ülkemizde de geli┼čmeye ba┼člayan bu sanat ─░stanbul’ da birçok ses stüdyosunda gerçekle┼čtirilmektedir. Geçmi┼čten günümüze büyük de─či┼čimler göstermi┼č olan, film ve reklamlar birçok sanatç─▒n─▒n katk─▒s─▒yla hayat bulmaktad─▒r.  

Ülkemizde Ye┼čilçam filmlerinin oldu─ču dönemden bu yana seslendirme sanat─▒nda oldukça büyük geli┼čmeler ya┼čanm─▒┼čt─▒r. Son on y─▒lda özellikle film ve reklamc─▒l─▒k sektöründe meydana gelen devrim niteli─čindeki geli┼čmelerle seslendirme adeta ayr─▒ bir sanat dal─▒ olmu┼čtur.  

Seslendirme, profesyonel ses stüdyolar─▒nda gerçekle┼čtirilir. Seslendirme sanatç─▒lar─▒n─▒n seslendirdi─či karakter bu stüdyoda ses ve hayat bulur. Seslendirmenin profesyonel bir elden geçmesi güzel ve etkili bir seslendirme için en önemli kurald─▒r. Aksi halde canland─▒r─▒lan karakter yapay ve kötü sesli olabilir. ─░yi bir seslendirme için olmazsa olmaz olan kurallardan biri de seslendirme sanatç─▒s─▒n─▒n e─čitim alm─▒┼č olmas─▒d─▒r. E─čitim almadan yap─▒lm─▒┼č bir seslendirme son derece kötü bir ses yap─▒s─▒na neden olabilir. Çünkü do─čru bir ┼čekilde duygular─▒n aktar─▒lmas─▒ ve karakterin konu┼čmalar─▒yla seslendiren sanatç─▒n─▒n konu┼čmalar─▒ tam örtü┼čmelidir.

Seslendirme i┼čleminin gerçekle┼čme a┼čamas─▒ kademeli olarak gerçekle┼čir ve komplike yap─▒dad─▒r. Örne─čin, orijinali yut d─▒┼č─▒nda yap─▒lm─▒┼č bir Alman filmine Yunanca seslendirme yap─▒lmas─▒ gerekiyor. Bu filmin çevirisinin yap─▒l─▒p seslendirilmesi ve son haline gelene kadar pek çok a┼čamas─▒ vard─▒r. ─░lk ba┼čta seslendirilecek film ülkedeki yetkili kurum taraf─▒ndan bir görevli temin edilir ki bu görevli son derece titizlikle seçilmi┼č, kendi alan─▒nda uzman, her türlü filmi seslendirebilecek nitelikte bir ki┼čidir. Ancak baz─▒ alanlarda daha ön planda çal─▒┼čmalar yapan ve bu alana yo─čunla┼čm─▒┼č seslendirme uzmanlar─▒ varsa onlar da seçilebilir. Filmi izleyen ülkenin yetkili ki┼čisi seslendirmeyi yapacak ki┼čiyi belirlemi┼č olur böylece. 

Seslendirme a┼čamas─▒nda yönetmen filmin en önemli ki┼čisidir çünkü filmin seslendirilmesiyle ilgili her ┼čey ondan sorumlu tutulur. Bu nedenle yönetmen seslendirme olmadan önce bir ön çal─▒┼čma yapar ve kimin hangi rolü seslendirece─čini belirler. Kast ç─▒karma ad─▒ da verilen bu i┼člemde her rolün yedek seslendiricisini de bar─▒nd─▒r─▒r. Kay─▒t günü uygun olmayan seslendiricinin yerine bir alternatif olmal─▒d─▒r. Yap─▒lan ön çal─▒┼čma sonras─▒nda filmin orijinal metni çevirmene verilir. Daha sonra yava┼č yava┼č stüdyo çal─▒┼čmalar─▒ gerçekle┼čmeye ba┼člar. Prova kay─▒tlar─▒, karakterlerin hangi ko┼čullarda nas─▒l ses tonuyla seslendirilece─činin bir ön provas─▒ olmas─▒ önemlidir. Bu haz─▒rl─▒k bittikten sonra da Yunanca seslendirme gerçek kay─▒t için gerekli haz─▒rl─▒klar yap─▒l─▒r ve kay─▒t al─▒n─▒r. 

 Seslendirme sanatç─▒s─▒ olabilmek için ilk olarak güzel ve karakteristik bir sese ve iyi bir diksiyona sahip olman─▒z gerekir. Bununla beraber genel olarak tiyatro bölümü mezunlar─▒n─▒n seslendirme yapabilece─či dü┼čüncesi hakim olsa da ülkemizde ün kazanan pek çok seslendirme sanatç─▒s─▒ tiyatro mezunu de─čildir. Ses kalitesi ve tonunun güzelli─či yeterli özellikler olmamakla beraber, diksiyon e─čitimi olmas─▒ çok önemlidir. Çünkü karaktere can verilirken do─čru ┼čekilde sesin ç─▒kmas─▒ ve anla┼č─▒l─▒r olmas─▒ hayati önem ta┼č─▒r. Dolay─▒s─▒yla belirli bir süre için e─čitim al─▒nmal─▒, ses ve kelimelerin do─čru kullan─▒m─▒ ö─črenilmeli uygulama becerisi kazan─▒ld─▒ktan sonra seslendirme yap─▒lmal─▒d─▒r.

Kurs seçiminde özellikle seslendirme yap─▒labilecek stüdyo olanlar─▒ tercih etmek avantaj sa─člayacakt─▒r. E─čitim bitti─či zaman hemen büyük seslendirme rollerinin al─▒nmas─▒ her zaman mümkün olmayabilir. Bunun yerine daha küçük bölümler halinde karakterler canland─▒r─▒lmal─▒ ve umutlar yitirilmemelidir. Bilindi─či üzere birçok ünlü seslendirme sanatç─▒s─▒ ilk ba┼čta sadece birkaç sözcük söyleyerek ba┼člam─▒┼čt─▒r.

Yunanca Seslendirme Örnekleri: Yunanca Seslendirme