reklam sloganlar─▒ | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: Medya Haber > Tags > reklam sloganlar─▒

My Prod├╝ksiyon - Blog

My Prod├╝ksiyon - Medya Haberleri ve Terimler S├Âzl├╝─č├╝
Tags >> reklam sloganlar─▒
Mar 26
2011

Reklam─▒n Yar─▒s─▒ Sanat, Yar─▒s─▒ ─░┼čtir

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Luke Sullivan’─▒n, “Satan reklam yaratmak” adl─▒ kitab─▒nda geçen bu cümle reklamlar─▒n yarat─▒c─▒l─▒─ča dayanmas─▒ gereklili─či ancak ayn─▒ zamanda da bir ürün olduklar─▒n─▒ vurgulayan çok anlaml─▒ bir cümledir: “Reklam, yar─▒ yar─▒ya sanatt─▒r; di─čer yar─▒s─▒ i┼čtir ve her iki yar─▒ için de teslim tarihi diye bir ┼čey söz konusudur.” ─░┼čin teslim tarihi elbette ki reklam veren ile ajans aras─▒ndaki anla┼čma ┼čartlar─▒na ba─čl─▒d─▒r. Etik olan, iki taraf─▒n da kar┼č─▒l─▒kl─▒ anla┼čma ┼čartlar─▒na uymas─▒d─▒r. Reklam i┼čtir, çünkü kurallar─▒ vard─▒r ve bu kurallar─▒n uygulan─▒p uygulanmad─▒─č─▒ sadece profesyonel özdenetim mekanizmalar─▒ olan dernekler ya da di─čer olu┼čumlar taraf─▒ndan de─čil, yasalar taraf─▒ndan da denetlenir. Reklamlar i┼čtir çünkü belli üretim a┼čamalar─▒ vard─▒r. Bir fikirden do─čar ve görsel ya da yaz─▒l─▒ nesnelere dönü┼čürler. Reklamlar i┼čtir çünkü markalar─▒n pazarlama faaliyet ve stratejilerinde kilit roller üstlenirler. Reklamlar i┼čtir çünkü birçok ki┼či taraf─▒ndan organize ┼čekilde üretilirler. Reklamlar i┼čtir ve dolay─▒s─▒yla disiplin ve ciddiyet gerektirir. Her reklam bir i┼čtir ama her reklam üst düzey bir sanat ürünü de─čildir, olmak zorunda m─▒d─▒r? Bu reklam─▒ yap─▒lan markaya, ürüne, pazarlama stratejisine, hedef kitleye, mecraya göre de─či┼čir.
Sanat, en bilinen tan─▒m─▒ ile hayal gücü ve yarat─▒c─▒l─▒─č─▒n d─▒┼ča vurulmu┼č halidir. Reklam─▒n sanatt─▒r, çünkü yukar─▒da de─čindi─čim gibi, yarat─▒c─▒ zihinlerin fikirlerinden üretilir. Reklamlar, sadece bir marka logosundan, slogandan, ürün görselinden ya da ürünü anlatan bir filmden, metinden, birim fiyat─▒ndan ya da indirim oran─▒ndan ötede, markalar─▒ konumland─▒ran, onlar ad─▒na hedef kitlelerine mesajlar─▒n─▒ ileten ifade biçimleridir. Reklamlar sanatt─▒r çünkü hayal gücünden beslenirler. Reklamlar umut verir, reklamlar e─člendirir, dü┼čündürür, bilgilendirir, yönlendirir ve reklamlar farkl─▒l─▒k hissettirir. Reklamlar─▒n k─▒sa alg─▒lama süreleri içerisinde, ele ald─▒klar─▒ ürünü en iyi ┼čekilde anlatmalar─▒ gerekir. Üretilmeleri süreci her ne kadar profesyonel bir disiplin gerektirse de, yasalar ve etik kurallar ile s─▒n─▒rlanan çerçeveleri olsa da, reklamlar hedef kitlelerde duygular üretmeye yönelik çal─▒┼čmalard─▒r. Sadece sat─▒n alma davran─▒┼č─▒ uyand─▒rmaktan öte, ba─čl─▒l─▒k yaratmak, özel hissettirmek, ürün – hizmet ve markalar─▒ anlamland─▒rmak, zaman zaman farkl─▒ hayali dünyalar─▒n kap─▒lar─▒n─▒ aralamak amac─▒ ta┼č─▒rlar. Reklamlar her zaman duygu uyand─▒rma misyonu ta┼č─▒rlar m─▒? Evet, ta┼č─▒rlar çünkü tüketimin kendisi dahi duygulardan beslenen bir davran─▒┼člar toplam─▒d─▒r.Ve reklam sanatt─▒r, hedef kitlenin kar┼č─▒s─▒na ç─▒kana kadar sanc─▒l─▒ bir süreçten geçer ancak genellikle k─▒sa süreler boyunca tüketicilerle bulu┼čur. Çok basitmi┼č gibi görünen en yal─▒n reklamlar dahi, tüketicilerin haf─▒zas─▒n─▒ uzun süre me┼čgul edebilir, zihinlerde yer edecek bir ustal─▒k örne─či olabilirler.
Hangi yönü a─č─▒r basarsa bass─▒n, reklamlar─▒n ortak özelli─či bir ekip taraf─▒ndan üretilen kolektif ürünler olmalar─▒d─▒r. Üretim süreçlerinin her a┼čamas─▒nda ciddi çal─▒┼čmalar ve farkl─▒ uzmanl─▒klar gerektirirler. Bu anlamda da diyebiliriz ki yarat─▒c─▒ ve üretici zihinlerin bir arada çal─▒┼čt─▒─č─▒ ajanslar hem ürün – hizmet, hem de sanat üretirler. Kendisini ve/veya markas─▒n─▒ pazara tan─▒tmak, hat─▒rlatmak ya da benimsetmek isteyen küçük ya da büyük i┼čletmeler de, kendilerini en do─čru ┼čekilde pazarlayacak olan bu ajanslarla çal─▒┼čmak durumundad─▒r
Mar 26
2011

Reklam─▒n ─░yisi K├Ât├╝s├╝ Olmaz

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Reklam─▒n iyisi kötüsü olmaz mant─▒─č─▒ bir noktada, istenilen yani ula┼č─▒lmak istenilen son noktayla ilgilidir. ─░stenilen, insanlar─▒n ismi, ürünü, markay─▒ öyle ya da böyle bilmesi ise, evet burada reklam─▒n iyisi kötüsü olmaz, bu yolda i┼členebilecek her tür konu mubaht─▒r. Ama bir de, insan ister istemez ┼čunu dü┼čünüyor tabi, ismin bilinmesi ne kazand─▒r─▒r ki? Bu ┼čuna benzemekte; bir ki┼či, çe┼čitli küçük kazançlar elde etmek için, nas─▒l oldu─ču önemli olmayan bir ┼čekilde, bir olayla, reklamla gündeme gelir ve toplum taraf─▒ndan ismi, cismi bilinir. Gündeme geldi─či olay, e─čer çok garip, tuhaf, kötü bir olaysa toplum bu ki┼čiyi merak etmeye ba┼člar. Ama toplumun bu merak─▒n─▒n be─čeni, özenti, sevgi, sayg─▒ v.b. kavramlarla bir alakas─▒ yoktur. Toplum, genelde bu tip ki┼čilerin, nas─▒l olup ta bu halde olabildiklerini merak etmeye ba┼člar. Konu olan reklam veya olaydaki normal davran─▒┼člar─▒n veya olaylar─▒n olamay─▒┼člar─▒n─▒n nedenlerini aramak, anlamak ister. Bu asl─▒nda çok güçlü bir merak güdüsüdür. Toplumun bu merak─▒n─▒ bilen ve reyting elde etmek isteyen çe┼čitli reality ┼×ov’lar da bu tip insanlar─▒ hemen bulur ve konuk eder.
Konu tuhaf davran─▒┼člar─▒ysa, reality ┼×ov’lar bu tuhafl─▒klar─▒ yeniden yapt─▒rmak ve toplumun ilgisini çekmek ister. Konu her neyse, topluma onu moda mod ya┼čatmak ister. Toplum da bunlar─▒ alg─▒layabilmek için izler, okur ve dinler. Ama toplumun ┼čöyle bir özelli─či de vard─▒r. ─░lgili olay─▒ anlayabildi─či ve dü┼čüncelerinde onu, yerine oturtabildi─či an, unutur ve hiçbir ┼čekilde ilgilenmez. Hatta bu yüzden baz─▒ Reality ┼×ov’lar, bu tip ki┼čilere ba┼čka tuhafl─▒klar, gariplikler yapt─▒rarak, toplumun ayn─▒ merak─▒n─▒ tetiklemek ve eski reytinglerine kavu┼čmak ister. Bu durum firmalar─▒n, ürün ve hizmet reklamlar─▒ için de geçerlidir. Toplum bir ┼čekilde reklam─▒n etkisi alt─▒nda kal─▒r. Ürünü merak eder, inceler, onunla ilgili bilgi al─▒r ama bunlar, sat─▒n alma davran─▒┼člar─▒n─▒ göstermeye yönelik de─čillerdir. Onlar─▒n bu ilgisi, tamamen merakt─▒r. Belki merak─▒n yo─čunlu─ču, baz─▒ ki┼čilerin sat─▒n alma davran─▒┼člar─▒n─▒ göstermesini sa─člayabilir. Ama bu bir defaya yöneliktir. Merak giderilir bir ┼čekilde, ürünü alarak veya bilgi edinerek. Peki ya sonra? Firma, ne kadar kötü, garip, tuhaf bir reklam yaparsa yaps─▒n ayn─▒ merak─▒ yakalayabilir mi? Çünkü art─▒k toplum neyin ne oldu─čunu bilmektedir.
Kötü reklam, çok kötü hissettirir ve unutulmaz, tuhaft─▒r merak uyand─▒r─▒r, farkl─▒d─▒r ilgi çeker, yenidir bilme istemini uyand─▒r─▒r. Ama bunlar tatmin edildikten sonra, firman─▒n di─čer kötü reklamlar─▒ i┼če yaramaz. Yani ayn─▒ etkileri uyand─▒rmaz. Bunun için reklam─▒n iyisi kötüsü olur. Reklam iyi olmak, faydac─▒, güvenilir, i┼člevsel, teknolojik olmak zorundad─▒r. Günümüzdeki topluma hitap etmeli ve onlar─▒n kabul s─▒n─▒rlar─▒nda ya┼čamay─▒ becerebilmek zorundad─▒r. Hitap etti─či kitlesine ya┼čatt─▒─č─▒ rahatl─▒k, kolayl─▒k v.s. di─čer kitleler aras─▒nda fark yaratmal─▒d─▒r ki, kitlesi sürekli art─▒┼č göstersin veya sat─▒n almaya devam etsin.
Mar 26
2011

Radyo Reklamc─▒l─▒─č─▒

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Dinleyenler pek sevmeselerde tüm medya organlar─▒ için olmazsa olmazd─▒r Reklamlar. Reklamdaki mesaj─▒n─▒z─▒ etkili bir biçimde sunabilmek markan─▒z ve sizin için önemliyse, My Produksiyon, reklam verenler ve radyolar için kaliteli reklam seslendirmesi ve produksiyon altyap─▒s─▒n─▒ haz─▒rlayak hedefi tam isabetle vurman─▒z─▒ sa─čl─▒yor. Radyo reklamlar─▒, kurum ve kurulu┼člar─▒n hedef kitleleri olan tüketicilerine ula┼čmak için kulland─▒klar─▒ en etkili araçlar─▒n ba┼č─▒nda gelmektedir. Reklam, ┼čirketlerin, kurum ve kurulu┼člar─▒n, organizasyonlar─▒n vb. imajlar─▒n─▒ yans─▒tan bir aynad─▒r. Ayn─▒ zamanda tüketicilerin haf─▒zalar─▒nda her zaman daha güncel kalmalar─▒n─▒ sa─člayan bir olgudur. Reklamlar, türü, amac─▒ ve uygulama alan─▒ bak─▒m─▒ndan çok çe┼čitlilik göstermektedir.

RADYO ARACILI─×I ─░LE YAPILAN REKLAMLARIN YARARLARI:

1.Yayg─▒n ve etkili bir medya organ─▒d─▒r.
2.─░letileri en h─▒zl─▒ biçimde gönderir.
3.─░letilerin gönderilmesi çok kolayd─▒r.
4.─░stendi─činde iletilerde en seri biçimde de─či┼čiklikler yap─▒labilir.
5.Radyo dinleyen kitle kabaca tahmin edilebilir.
6.Ki┼či ba┼č─▒na dü┼čen maliyeti dü┼čüktür.
Mar 26
2011

Reklam Seslendirmeleri

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Hem televizyon, sinema reklam filmlerinde hem de radyo reklamlar─▒nda seslendirme yap─▒lmaktad─▒r. Reklam filmlerinin seslendirilmesinde, kimi zaman ünlü simalar─▒n sesleri, kimi zaman ünlü sesler, kimi zaman da normal insanlar─▒n veya reklam filminde rol alan oyuncular─▒n kendi sesleri kullan─▒lmaktad─▒r. Reklam filmlerinde seslendirme eskisinden çok daha modern ko┼čullarda yap─▒lmaktad─▒r. Reklam filminin çekimlerinde rol alan oyuncular─▒n sesleri yerine, ba┼čka ki┼čilerin sesleri kullan─▒lacaksa, film çekimleri bittikten sonra, “Cast Hizmeti” ad─▒ alt─▒nda yap─▒lan çal─▒┼čmalar esnas─▒nda, kar┼č─▒l─▒kl─▒ diyaloglar olsa bile, ki┼čiler, seslendirecekleri diyaloglar─▒ teker teker seslendirmektedir. Daha sonra bunlar stüdyo ortam─▒nda birbirinin üzerine getirilmekte ve birle┼čtirilmektedir. Ama günümüzde, genellikle reklam seslendirmeleri, oyuncular─▒n kendi sesleriyle yap─▒lmaktad─▒r. Çok nadir olarak bir ki┼činin veya ünlünün kendisi reklam filminde oynay─▒p, ba┼čka biri taraf─▒ndan seslendirilmektedir.

Seslendirme konusu, sadece televizyon ve sinema reklam filmlerinde yap─▒lmamaktad─▒r. Radyo reklamlar─▒nda seslendirme konusu, daha çok önemli olmaktad─▒r. Çünkü, radyo reklamlar─▒nda görüntü yoktur. Görsel herhangi bir unsurun olmad─▒─č─▒ radyolar için sesler, çok önemli bir noktada durmakta ve reklam tasar─▒mlar─▒n─▒n etki gücünü olu┼čturan unsur olmaktad─▒r. Yukar─▒da da de─čindi─čimiz gibi, televizyon ve sinema reklamlar─▒nda ise, oyuncular kendi seslerini kullanmaktad─▒r. Burada, oyuncular─▒n seslerini kullanma biçimleri, istenilen duygu ve dü┼čünceyi verebilme özellikleri öne ç─▒kmaktad─▒r. Sesler, insanlar─▒n dü┼čüncelerini belirleyen unsurlard─▒r. ─░nsan─▒n duygu dünyas─▒na hitap eder. Tonlamalar─▒yla, seslerin renkleriyle, t─▒n─▒s─▒yla insanlar─▒n dü┼čüncelerini yönlendirir, onlar─▒n çe┼čitli duygu durumlar─▒n─▒ ya┼čamalar─▒n─▒ ve insanlar─▒n reklamdaki marka, ürün ve hizmetle organik ba─č kurmalar─▒n─▒ sa─člarlar.

Reklam seslendirmelerinde oyuncular, sevinç, üzüntü, güven, rahatl─▒k, memnuniyet, güç, kalite v.b. dü┼čüncelerin olu┼čturulmas─▒ için, seslerini ona göre kullanmaktad─▒rlar. Oyuncular seslerini, bu dü┼čüncelerin olu┼čturulmas─▒ için kullan─▒rken, inand─▒r─▒c─▒ bir ┼čekilde kullanmakta ve insanlar─▒n ayn─▒ duygu veya hissi ya┼čamalar─▒na olanak tan─▒maktad─▒r. Televizyon reklam filmlerindeki sesler, reklam─▒n izlenme oran─▒n─▒ dü┼čürebilmekte veya yükseltebilmektedir. Reklam tasar─▒m─▒ ne kadar iyi yap─▒lm─▒┼č olursa olsun, reklam─▒n temas─▒, reklamda kullan─▒lan malzeme, araç ve gereçlerin önemi bir yana ki bunlar─▒n en iyi ┼čekilde, reklam tasar─▒m─▒na uygun seçilmi┼č olduklar─▒n─▒ varsaysak bile, seslerin ayn─▒ özenle, ayn─▒ etki gücüyle seçilmemesi insanlar─▒n reklam─▒ izlemelerini engelleyebilmektedir.

Reklam seslendirmeleri, reklam─▒ izlettirir veya reklam─▒n izlenmemesine neden olur. Rahats─▒z edici, yanl─▒┼č tonlamalar─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ reklam filmi, tüketicilerin onu ciddiye almamalar─▒na, güven duymamalar─▒na neden olmaktad─▒r.
Mar 26
2011

Reklam C─▒ng─▒llar─▒ Nas─▒l Haz─▒rlan─▒r?

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Bilindi─či gibi reklam; firma, kurum ve kurulu┼člar─▒n kendi ürün ve hizmetlerinin özelliklerini hedef kitlelerine ula┼čt─▒rd─▒─č─▒, ileti┼čim mecras─▒d─▒r. Reklam─▒n kulland─▒─č─▒ ileti┼čim biçimleri gün geçtikçe de─či┼čmekte ve çe┼čitlenmektedir. Hem görsel hem i┼čitsel hem de alg─▒lara hitap eden reklam filmleri insanlar─▒n dikkatini çekmekte ve izlenebilmektedir. Çünkü reklam iletimlerini, bütünlüklü bir konu halinde vermektedirler. Kimi zaman esprilerle, kimi zaman e─členceli diyaloglarla, gündelik ya┼čamda olagelen ili┼čkilerin içerdi─či özellikleri katarak vermekte olan reklam, zihinlere markalar─▒n─▒ kaz─▒maktad─▒r. Reklam, hedef kitle ile ileti┼čime geçerken, her yolu denemektedir. Filmler d─▒┼č─▒nda, çarp─▒c─▒ spotlarla da dikkat çekmektedir. Dü┼čündürücü, dikkat toplayan seslendirmeli metinlerle de yap─▒lmakta ya da sadece görüntü ve bir iki cümle ile de insanlar─▒n ilgisini toplamaktad─▒r.

Reklam c─▒ng─▒llar─▒ da bunlardan biridir. Hatta en güçlü etki b─▒rakan, reklam ileti┼čim yöntemlerinden biridir. C─▒ng─▒l yani Jingle, bütün dünyan─▒n ortak dilini kullanmaktad─▒r, yani müzi─či. Do─čru planlanm─▒┼č stratejik bir reklam çal─▒┼čmas─▒yla, firmay─▒ temsil edebilecek, insanlar─▒n dinlemekten ho┼članabilece─či veya ister istemez ak─▒llar─▒nda kalabilecek bir müzik seçilmektedir. Ayn─▒ ┼čekilde bu müzi─če uygun ses tonu seçilmektedir. Müzik ve ses seçilirken, ilgili markan─▒n veya firman─▒n, misyonu, vizyonuna uygun hisleri uyand─▒rmas─▒na çok dikkat edilmekte. Seçilen müzik veya ses, verilmek istenilen dü┼čünce, duygular─▒ hissettirmelidir. Verilmek istenen, güven, co┼čku, sevinç, yenilikçilik, merak, melankoli v.s. her neyse bu hisleri verebilmeye en yak─▒n olanlar seçilerek veya üretilerek kullan─▒l─▒r.

Reklam c─▒ng─▒llar─▒, ya reklam ajanslar─▒ ya da (PR) piyasa ara┼čt─▒rma ┼čirketleri vas─▒tas─▒yla, müzisyene gelmektedir. C─▒ng─▒l talebinde bulunan ajans, reklam veren v.b. hangisi ise, müzisyene hem firma hem de reklam c─▒ng─▒l─▒n─▒ yapaca─č─▒ ürün veya hizmetleriyle ilgili biref verir. Bundan yola ç─▒karak, kullan─▒labilecek müzi─čin üretimi ba┼člar. Bu noktada, müzisyenin normal ko┼čullarda yapt─▒─č─▒ müzik, burada yapaca─č─▒ müzikten ayr─▒lmaktad─▒r. Burada istenen as─▒l ┼čey, müzi─čin senaryo metine, spotlara uygun olmas─▒d─▒r. Asl─▒nda temelde, müzisyenin müzik yap─▒mc─▒s─▒ olma özelli─čini bir tarafa b─▒rak─▒p, reklamc─▒ gibi dü┼čünmesi ve hissetmesi istenir. Yarat─▒mc─▒, pratik ve ustal─▒k gibi reklamc─▒ özellikler müzisyenden de istenir. Yap─▒lan müzik çok k─▒sa, saniyelerle verilmektedir. Bu yüzden reklam─▒ en iyi ifade edecek müzi─čin uygunlu─ču önemli olmaktad─▒r. Müzik üretildikten sonra, müzik, sesler ve senaryo montaj─▒ yap─▒larak yay─▒nlan─▒r.

Televizyon reklam c─▒ng─▒llar─▒nda müzik, ses, ve tema birbirleriyle uyum halindeyken önemli olmaktad─▒r. Hâlbuki radyo reklamlar─▒nda görsellik olmad─▒─č─▒ için burada müzik ve ses daha önemli hale gelmektedir. Günümüzde, reklam c─▒ng─▒llar─▒ televizyonlarda yay─▒nland─▒ktan sonra, yani halk─▒n kula─č─▒na geldi─činde, daha önceden izlendi─čini ve konunun bilindi─či varsay─▒larak, radyoya uyarlanmakta ve yay─▒nlanmaktad─▒r.
Mar 26
2011

Reklam Filminde Nelere Dikkat Edilmeli

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Öncelikle reklam filmi haz─▒rlamadan önce, hedef kitle ve özellikleri ara┼čt─▒r─▒lmaktad─▒r. Hedef kitle özellikleri, firman─▒n üretmi┼č oldu─ču ve pazara sunaca─č─▒ ürün veya hizmetin niteli─či ve sektörü çerçevesinde analiz edilmektedir. Öncelikle, hedefledi─či kitlenin ortaya ç─▒kan özelliklerini hesaba katmak durumundad─▒r. Hedef kitlenin özelliklerinde neler ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r; özlemleri, beklentileri, girdikleri sosyal çevrenin özellikleri, bilinç düzeyleri, aray─▒┼člar─▒, aç─▒klar─▒, ihtiyaçlar─▒, istedikleri, mutluluk ┼čablonlar─▒ v.b. unsurlar olabilir. Reklam filminin sloganlar─▒ belirlenirken, bu özelliklerden en çok öne ç─▒kan unsur tespit edilir ve bu unsuru ça─čr─▒┼čt─▒racak, onlara özlemlerini sunacak, beklentilerini kar┼č─▒layaca─č─▒n─▒ dü┼čünmelerini sa─člayacak ┼čekilde üretilmektedir. Bunun d─▒┼č─▒nda gene hedef kitlenin ortaya ç─▒kar─▒lm─▒┼č özelliklerine ba─čl─▒ olarak, televizyonlar─▒n─▒ veya filmi izleyecekleri mecray─▒, ne zaman izledikleri, ne kadar süreyle izledikleri tespit edilmektedir. Ona göre reklam filminin süresi belirlenmektedir. Onlar─▒ s─▒kmayacak süre, izlemekten kendilerini al─▒koyamayacaklar─▒ konularla i┼členmekte ve sunulmaktad─▒r. Filmin çekim alanlar─▒, hedef kitlenin be─čendi─či, oralarda olmaktan mutlu olabilecekleri, özlemlerinde olan yerler aras─▒ndan seçilmektedir. Bununla birlikte ayn─▒ seçim kriterleri, kullan─▒lan oyuncular için de geçerlidir. Hedef kitlenin en sevdi─či, onun gibi olmak istedi─či, onun gibi giyinmek istedi─či, onun taraf─▒ndan be─čenilebilecek unsurlarla belirleniyor. Gene hedef kitlenin bilgi birikimi, bilinç düzeyi, statüsüne ba─čl─▒ olarak, yukar─▒da da ara┼čt─▒r─▒l─▒p tespit edilmi┼č, sosyal çevreleri, onlar─▒n müzik seçimleri, ya┼čama bak─▒┼č aç─▒lar─▒ ba─člam─▒nda, onlar─▒n sevebilece─či, ak─▒llar─▒nda kalabilecek müzik seçilmekte veya üretilmektedir. Bütün bu süreçler yani slogan, müzik, oyuncu, çekim alan─▒, kullan─▒lan malzemeler v.b. unsurlar─▒n hepsi, birbiriyle ili┼čkili ve bütünün parçalar─▒ndan olu┼čmaktad─▒r. Bu bütün, ilk etapta, hedef kitlenin özellikleri gibi görünmektedir. Fakat kampanya haz─▒rlan─▒rken, yani reklam filminin tasarlanmas─▒ a┼čamas─▒nda, ortaya ç─▒km─▒┼č olan bu bütünün her bir parças─▒, firmayla, markas─▒yla, üretmi┼č oldu─ču ürün veya hizmetleriyle, onun özellikleriyle ili┼čkilendirilir. Bu noktada kullan─▒lan renkler, müzikler, sloganlar, yüzler, oyuncular─▒n giyimleri, filmde göründükleri yerlerde bulunan e┼čya, araç-gereç ayn─▒ hedefe vurgu yapar. Yani marka, ürün veya hizmet, hedef kitlenin bir parças─▒, onlar─▒n istedikleri, arzulad─▒klar─▒ym─▒┼č gibi aktar─▒l─▒r. Burada önemli olan bir nokta da filmin süresinin sadece hedef kitlesine ba─čl─▒ olmad─▒─č─▒d─▒r. Firman─▒n bu filme ay─▒rd─▒─č─▒ bütçe de önemli bir rol oynar. Tasar─▒mc─▒lar, yönetmenler, reklam metin yazarlar─▒, filmin süresini belirlerken, buna göre strateji çizer. Ama bütçe ne kadar yüksek olursa olsun, hedef kitlesini s─▒kacak kadar uzun bir filmi tercih etmezler. Bir reklam filminde, her mimik hareketi, oyuncunun üzerindeki her unsur, saç biçiminden ayakkab─▒s─▒na kadar kare kare bilinçli olarak kullan─▒lmakta ve bir ┼čeylerle ili┼čkilendirilmektedir. Son zamanlarda, pazarlarda rekabetin k─▒z─▒┼čmaya ba┼člamas─▒, ürün ve hizmetlerin gittikçe çe┼čitlenmesi, tüketicilerin bilinçlenmesiyle, pazarlama ve reklam anlay─▒┼č─▒, marka haline gelebilmek için, tüketiciler ile ürün, hizmet, marka aras─▒nda duygusal ba─člar─▒ olu┼čturmaya özen göstermeye ba┼člam─▒┼čt─▒r. Bunlar, sevinç, huzur, rahat ya┼čam─▒n verdi─či ego, be─čenilme, kabul görme, a┼čk, cinsellik, güç, iktidar v.b. olmaktad─▒r. Bunlar marka, ürün, hizmete yüklenerek sunulmaktad─▒r
Mar 26
2011

Reklam Metinlerinin ├ľzellikleri

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Reklamlar─▒n, belkemi─čini olu┼čturan reklam metinleri olmadan ürünlerin tüketicilerin dikkatini çekmesi mümkün de─čildir. Bu reklam metinleri ne kadar etkili yaz─▒l─▒rsa hedef kitleyi o kadar iyi yakalar, onlar─▒n dikkatini çekerek reklama konu olan mal ve hizmeti anlatmakta ba┼čar─▒l─▒ olurlar. Reklam kampanyalar─▒nda kullan─▒lacak mecra say─▒s─▒ çe┼čitli olsa da, bunlar─▒n en etkilileri hala televizyon, radyo ve internettir. Bütün bu mecralar da farkl─▒ metinler isterler. Televizyonda görsel ve i┼čitsel ö─čeler bir aradad─▒r, radyo reklamlar─▒nda sadece ses unsuru vard─▒r ve internette hedef kitlenin dikkatini mümkün olan en k─▒sa sürede çekip onu ürün – hizmete yönlendirmek gerekir. Mecralara yönelik reklam metinleri yazmak, genel yazma tekniklerinden daha farkl─▒d─▒r. ─░yi bir metin yazmak için sadece dile hakim olmak ya da iyi yaz─▒ yazmak yeterli bir nitelik de─čildir. Reklam metinleri reklam─▒n bir bütün olarak alg─▒lanmas─▒ do─črultusunda görsel ya da i┼čitsel birçok ö─čeyi, ürün – hizmete dair varsa marka i┼čaretlerini ve bunun yan─▒nda ürün imaj─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒ için gereken teknik unsurlar─▒ da ve ayn─▒ zamanda ürünlerin rakiplerinden ayr─▒labilmesi için gerekli olan konumland─▒rmay─▒ da içerir.
Reklam metinlerinde amaçlanan öncelikle tüketicilerin ilgisini çekerek onlar─▒ ürün hakk─▒nda bilgilendirmek, ürüne dair bilgileri anla┼č─▒l─▒r bir dille anlatmak ve hedeflenen bir davran─▒┼č─▒ olu┼čturmakt─▒r. Dolay─▒s─▒yla reklam metinleri olu┼čturulurken göz önünde bulundurulmas─▒ gereken unsurlar vard─▒r. Mal – hizmetlerin özellikleri, hedef kitleye dair bilgiler, kampanyan─▒n yürütülece─či mecralar, reklam─▒n ana mesaj─▒, varsa kullan─▒lacak görseller ve tüketicilerin tepkileri dikkate al─▒nmal─▒d─▒r.
Nitelikli bir reklam metni üretmek için mal – hizmetin sa─člayaca─č─▒ avantaj ya da dezavantajlar─▒n neler oldu─ču, reklama konu olan ürün – hizmetin nihai tüketicilerinin kimli─či, ürünün üretim süreci, kalitesi, fiyat─▒, temin edilmesi mümkün olan yerler ve ürünün rakipleri ile farklar gibi özelliklerin bilinmesi gerekir. Olu┼čturulan metinlerin, en ba┼čta ilgi çekici olmas─▒, kolay anla┼č─▒lmas─▒ ve reklam ile hedeflenen davran─▒┼č─▒ olu┼čturmak noktas─▒nda tüketiciyi harekete geçirmelidir. ─░yi reklam metinleri ürünlerin olumsuz yanlar─▒n─▒ olumluya çevirerek verebilir, tüketicilerin ilgisini çekerek hedef kitle d─▒┼č─▒nda da ürünü bilinir hale getirebilir ya da tüketicilerin hayal güçlerini uyand─▒rarak onlarda ürüne dair bir sat─▒n alma potansiyeli yaratabilir.

Ba┼čar─▒l─▒ reklam metinleri kolay anla┼č─▒l─▒r, yal─▒n kelimelerle kurulmu┼č, aktif cümlelerden olu┼čur, mecraya göre uzunlu─ču de─či┼čse de ak─▒c─▒ ve alg─▒lanmas─▒ kolay metinlerdir. Reklam metinlerinde kullan─▒lan kal─▒p ifadeler içerebilirler ancak tür olarak reklam metinleri orijinal anlat─▒m biçimlerine aç─▒k metinlerdir. Olu┼čturulan metin, reklam ile olu┼čturulmas─▒ hedeflenen davran─▒┼ča uygun anahtar kelimeler içerirken, yarat─▒c─▒ anlat─▒m biçimleriyle mal – hizmetlere dair bilgileri tüketicilere do─čru olarak aktarabilir.
Mar 26
2011

Rakiplerin Reklam Sloganlar─▒ ─░le Reklam

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Firmalar tan─▒t─▒mla, ürün ve hizmetlerini tüketicilerin zihnine yerle┼čtirirken, belirli bir slogan kullanmaktad─▒r. Örne─čin; Nokia tan─▒t─▒mlar─▒ “connecting people” insanlar─▒ birbirine ba─člayan anlam─▒na gelen, hem duygusal hem de günümüzün gereksinimleri üzerine çe┼čitli ça─čr─▒┼č─▒mlar yapan slogan─▒yla, markas─▒n─▒, tüketicilerin zihnine yerle┼čtirmi┼čtir. E─čer Nokia gibi, dünyaca bilinen bir markayla rekabet hali söz konusuysa, firma, reklam sloganlar─▒nda mutlaka Nokia’y─▒ tüketicinin zihnine yeniden yerle┼čtirme seçene─čini dü┼čünmelidir. X firmas─▒n─▒n, Nokia ile rekabet etmek üzere piyasaya ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ dü┼čünelim. X firmas─▒n─▒n ürünleri de Nokia markas─▒ gibi dünya pazarlar─▒na sunulan, ürün ve hizmet özelliklerinin benzerli─činin birebir veya yak─▒n oldu─čunu varsayal─▒m. X markas─▒, tüketicinin dikkatini çekmek istiyorsa, tan─▒t─▒mlar─▒nda mutlaka Nokia markas─▒na at─▒fta bulunmal─▒d─▒r. ┼×öyle yap─▒labilir. “insanlar─▒ birbirine ba─člayan ürünleri denediniz, ┼čimdi de insanlar─▒ daha ucuz bir fiyatla birbirine ba─člayan─▒ deneyiniz” ┼čekline benzer bir mesaj, rakip firmay─▒ tüketicinin zihnine yeniden yerle┼čtirecektir.
En az─▒ndan tüketici ┼ču ay─▒r─▒m─▒ yapabilecektir. Nokia firmas─▒n─▒n ürünleri, insanlar─▒ birbirine ba─čl─▒yor, ama sadece ba─čl─▒yor. X firmas─▒n─▒n ürünleri hem ayn─▒ görevi görüyor hem de daha uygun fiyatlarla bunu yapabiliyor. E─čer X firmas─▒, Nokia gibi herkes taraf─▒ndan bilinen bir marka de─čilse, Nokia’n─▒n kullanmakta oldu─ču reklam sloganlar─▒, tüketicinin zihnine yerle┼čmi┼č oldu─ču için, X firmas─▒n─▒n kullanaca─č─▒ yeniden yerle┼čtirme slogan─▒yla birlikte, hem X firmas─▒n─▒n slogan─▒ ak─▒lda kalacak hem de Nokia’n─▒n bilinirli─či, X firmas─▒n─▒n hat─▒rlanmas─▒na yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Yani Nokia gibi bir marka, etkili bir ┼čekilde tüketicinin zihnine yeniden ama biraz daha geri planda yerle┼čtirilmi┼č olacakt─▒r. Tan─▒t─▒m, firmalar─▒n ürün ve hizmetlerini, tüketicinin zihnine yerle┼čtirme aç─▒s─▒ndan çok önemli etkileri yaratacakt─▒r. E─čer kar┼č─▒ firman─▒n, kullanmakta oldu─ču reklam sloganlar─▒, i┼čaretler, ibareler, tüketicilerine verdi─či mesajlar, anlat─▒mlar, göstergeler ciddi ve ayr─▒nt─▒l─▒ bir ┼čekilde incelenirse mutlaka yukar─▒dakine benzer, kullan─▒labilecek bir unsur bulunabilecektir.
Tan─▒t─▒mla rakibi yeniden yerle┼čtirme, sadece kullan─▒labilecek reklam sloganlar─▒na alternatif sunarak yap─▒lmayabilir. Yukar─▒da da sözünü etti─čimiz gibi, pek çok unsuru kullanmak suretiyle yeniden yerle┼čtirme yöntemleri geli┼čtirilebilir. Fakat bunlar─▒n en önemlisi, bilinen, tan─▒nan markay─▒ ça─čr─▒┼čt─▒ran mesaj─▒ hat─▒rlatarak, ona alternatif veya onunla birlikte sunaca─č─▒n─▒z hizmetin geçerlili─či olmaktad─▒r. Bu tip mesajlar, büyük bir markaya cephe alacak kadar, ürün ve hizmetlerine güvenen bir firma imaj─▒ hissini uyand─▒r─▒rken, ayn─▒ zamanda daha uygun bir teklif ve ak─▒lda kalacak bir unsur tüketicilere iletilmektedir

May 02
2010

Reklam Prod├╝ksiyon Nedir?

Posted by mehmet in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Seslendirme, en k─▒sa anlat─▒m─▒yla yay─▒n unsurlar─▒ndaki karakterlere ses veren veya metinleri okuyarak kendi sesiyle metine hayat verme sanat─▒d─▒r. Bu i┼či yapanlara 'sesçi', 'perforeci' gibi garip isimler tak─▒lsada, asl─▒nda seslendirmen, anlat─▒c─▒, voice over gibi s─▒fatlar kullan─▒lmaktad─▒r.

Bizi, yerel, bölgesel veya ulusal, radyo ve televizyonlar için A dan Z'ye seslendirme hizmetleri veren çözüm orta─č─▒n─▒z olarak görün. Sizlere sundu─čumuz hizmetlerle produksiyon yükünüzü azalt─▒rken, sizleri zamandan kazand─▒r─▒yoruz.

Seslendirme Cast bölümü alt─▒ndaki menülerden, bay bayan, türkçe, ingilizce, almanca ve frans─▒zca dillerindeki seslendirmen kadromuz sizin için büyük titizlikle çal─▒┼čmalar─▒n─▒ gerçekle┼čtirerek, size belirtilen zamanda teslim eder.

Kuruldu─čumuz ilk günlerde, "Medyadaki Sesiniz" slogan─▒n─▒ seçmemizdeki en önemli ve belirgen özellikler; Reklam seslendirme, Jingle seslendirme, Haber seslendirme, radyolara yönelik Top liste program seslendirme'leri (Top40 veya Top10), Santral (IVR) Seslendirmeleri, Fragman seslendirme'leri, Perfore seslendirme'leri gibi çok yönlü seslendirme hizmetlerini My Produksiyon'un tek bir çat─▒ alt─▒nda mü┼čterilerine sunmas─▒d─▒r.

Teknolojinin en son olanaklar─▒ndan faydalan─▒larak haz─▒rlanan reklam seslendirme ve produksiyonlar─▒n─▒z, siz metni bize ula┼čt─▒rd─▒ktan 1 gün sonra haz─▒rlan─▒r. Haz─▒r hale gelen reklamlar─▒n─▒z─▒ dilersiniz sitemize giri┼č yaparak, dilerseniz e-mail yoluyla teslim alabilirsiniz.

Etiketler: reklam sloganlar─▒, reklam slogan─▒, reklam senaryosu, reklam senaryo örne─či, reklam seslendirme ajans─▒, reklam seslendirme örnekleri, reklam seslendirenler, reklam sesleri 

May 02
2010

Bay Seslendirme, Bayan Seslendirme, Ulusal Seslendirme Sanat├ž─▒lar─▒

Posted by mehmet in sesleri , seslendirmesi , seslendirme , seslendirme , sesi , ses , reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

My Prodüksiyon bünyesinde çal─▒┼čmakta olan tüm seslendirmen arkada┼člar─▒m─▒z konusunda uzman ve profesyonel seslerden olu┼čmaktad─▒r. Seslendirilmesini istedi─činiz metin, jingle, reklam, haber, belgesel, santral anons, seçim seslendirme, kitap seslendirme, cd seslendirme ve prodüksiyon hizmetlerimiz seslendirme a┼čamas─▒ndan produksiyon a┼čamas─▒na titizlikle haz─▒rlan─▒r. Seslerimiz hakk─▒nda daha fazla bilgi sahibi olmak ve projenizde kullanaca─č─▒n─▒z sesi seçebilmeniz için Casting bölümümüz alt─▒ndan demolar─▒ dinleyebilir, seçiminizi yapabilirsiniz.

Etiketler: reklam sloganlar─▒, reklam slogan─▒, reklam senaryosu, reklam senaryo örne─či, reklam seslendirme ajans─▒, reklam seslendirme örnekleri, reklam seslendirenler, reklam sesleri