kanal listesi | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: Medya Haber > Tags > kanal listesi

My Prod├╝ksiyon - Blog

My Prod├╝ksiyon - Medya Haberleri ve Terimler S├Âzl├╝─č├╝
Tags >> kanal listesi
Eki 24
2008

T├╝rksat 3A Hangi Yeniliklerle Geliyor!

Posted by mehmet in t├╝rksat 3a , televizyon , radyolar , kanal listesi

27 Ekim saat 02.00 itibari ile televizyon kanallar─▒ Türkiye’nin son ileti┼čim uydusu, Turksat 3A’dan yay─▒nlar─▒na ba┼člayacaklar. Bu da uydudan yay─▒nlar─▒ izleyenlerin, frekanslar─▒n─▒ de─či┼čtirmeleri gerekece─či anlam─▒na geliyor. E─čer frekans─▒ ayarlam─▒┼čsan─▒z, yeni uydunun getirdi─či yeniliklerle yay─▒nlar─▒ izlemeye devam edebileceksiniz.

 KANAL FREKANSLARI DE─×─░┼×─░YOR
Televizyon kanallar─▒ yeni uydu üzerinden yay─▒nlar─▒na devam edecek, ancak 27 Ekim saat 02.00 itibari ile frekanslar─▒ de─či┼čecek. Bu nedenle, yay─▒nlar─▒ uydu üzerinden alanlar─▒n yeniden otomatik kanal arama yapmalar─▒ gerekiyor. Kullan─▒c─▒lar frekans ayarlar─▒n─▒ kendi uydu al─▒c─▒lar─▒ üzerinden yapabilecekler. Bunun d─▒┼č─▒ndan ekstra bir i┼člem yap─▒lmas─▒ gerekmiyor.

GÖRÜNTÜ KAL─░TES─░ YÜKSELECEK
Turksat yetkilileri yeni uydunun özelliklerini ve getirdi─či yenilikleri ┼čöyle anlatt─▒:
“Turksat 3A ile birlikte daha fazla kapasiteye ula┼čm─▒┼č oluyoruz, böylelikle dileyen kanallara daha fazla kapasite sa─člayabiliyoruz. Ayr─▒ca yeni uydumuzla daha güçlü yay─▒n yapabiliyoruz. Bu iki geli┼čme görüntü kalitesinin de artmas─▒ anlam─▒na geliyor. Kapasiteyi artt─▒rd─▒─č─▒n─▒zda, ula┼čt─▒rd─▒─č─▒n─▒z database de art─▒yor. Bu elbette kanallar─▒n talebine ba─čl─▒. Kullan─▒c─▒ televizyonlar daha fazla database talep ettikleri zaman, sinyalleri daha güçlü oluyor, daha fazla data aktararak daha kaliteli yay─▒n ula┼čt─▒rabiliyorlar.
Bir örnek vermek gerekirse bugün 3 megahertzle (MHz) yay─▒n yapan kanallar da var, 4 - 4,5 MHz ile yay─▒n yapanlar da var. Elbette 4,5 MHz ile yay─▒n yapan kanal─▒n görüntü kalitesi daha fazla oluyor. Yeni uydumuzla birlikte, kanallara daha fazla data aktar─▒m─▒ için kapasite sa─člayabiliyoruz. Bir ba┼čka önemli yenilik de HD (yüksek çözünürlüklü) yay─▒nlarla ilgili. HD yay─▒nlar için en az 9 - 12 MHz frekansta yay─▒n yapmak gerekiyor. Turksat 3A ile bu da mümkün olacak.
PAKET YAYINLAR
Türksat 3A’n─▒n getirdi─či bir di─čer yenilik de paket yay─▒nlarla ilgili... Paket yay─▒n sistemiyle ayr─▒ ayr─▒ kanallar─▒n uyduya gönderdikleri sinyallerden daha fazlas─▒n─▒ toplu olarak ve daha güçlü bir biçimde kullan─▒c─▒lara geri gönderebiliyoruz. Bir transponderdaki (uyduya gelen sinyali alan ve bunu güçlendirerek kapsama alan─▒na geri gönderen uydu üzerindeki ekipman) ayr─▒ ayr─▒ kanal say─▒s─▒n─▒ azaltt─▒─č─▒n─▒z zaman, transponder daha güçlü bir sinyal veriyor. Bu nedenle kanallar─▒n transponderdan ayr─▒ ayr─▒ yapt─▒klar─▒ yay─▒n, bir paket olarak yap─▒ld─▒─č─▒nda, sinyalin gücü art─▒yor. Görüntü kalitesi yükseliyor.
Paket yay─▒nlar─▒n bir ba┼čka avantaj─▒ da verim art─▒┼č─▒. Parçal─▒ yay─▒n yap─▒ld─▒─č─▒nda, yay─▒nlar─▒n aras─▒na koruma band─▒ konulmas─▒ gerekiyor. Bu da kapasitenin bir bölümünün kullan─▒lamamas─▒ anlam─▒na geliyor. Ancak paket yay─▒nlarda böyle bir durum sözkonusu de─čil. Parçal─▒ yay─▒nlarda tüm kapasitenin yüzde sekseni kullan─▒l─▒yorsa, paket yay─▒nlarda bu oran yüzde yüz... Bu da uydunun sa─člad─▒─č─▒ kapasitenin daha da artmas─▒ anlam─▒na geliyor. Bu nedenle, ┼ču an net bir ┼čey söylemek mümkün de─čil ama ileride kablolu TV kanalar─▒nda da bir art─▒┼č olabilir.
KÜÇÜK ANTENLER DE YAYIN ALAB─░LECEK
Kapasitenin yükselmesi ve sinyalin artmas─▒, uydunun kapsama alan─▒n─▒n geni┼člemesine de katk─▒ yapacak. Böylelikle hem kapsama alan─▒n─▒n uç noktalar─▒ndaki kullan─▒c─▒lar yay─▒nlar─▒ kaliteli olarak alabilecekler, hem de kapsama alan─▒n içindeki kullan─▒c─▒lar daha küçük antenlerle yay─▒na ula┼čabilecekler.

YAPILMASI GEREKEN SADECE FREKANS DE─×─░┼×─░KL─░─×─░
Kanallar─▒n yeni frekansa geçmesiyle ilgili olarak, kullan─▒c─▒lar─▒n yapmas─▒ gereken yaln─▒zca frekans de─či┼čikli─či. Bunu kendi al─▒c─▒lar─▒ndan yapabilecekler. Ayr─▒ca bu konuda bizim de bununla ilgili tan─▒t─▒m yay─▒n─▒m─▒z var. Bununla ilgili tan─▒t─▒m filmimiz ┼ču anda yay─▒nlan─▒yor.”

TV KANALLARI YEN─░DEN AYARLANMALI

“Uydu de─či┼čikli─činde her zaman frekanslar de─či┼čebilir. Dolay─▒s─▒yla geçici baz─▒ rahats─▒zl─▒klar olabilir ama bunlar kal─▒c─▒ sorunlar de─čildir. Önemli bir sorun ç─▒kaca─č─▒n─▒ sanm─▒yorum.

E─čer frekanslar de─či┼čecekse, uydu al─▒c─▒s─▒ndan frekanslar─▒ de─či┼čtirmek gerekiyor. Televizyon kanallar─▒ zaten ┼ču anda yeni frekanslar─▒ ile ilgili yay─▒nlar yap─▒yorlar. ─░nsanlar buna göre kanal ayar─▒ yapmak zorunda kalabilirler, bunu da uydu al─▒c─▒lar─▒ üzerinden yapabililer. Zorluk ┼čurada olabilir, sonuçta herkes uydu al─▒c─▒s─▒n─▒n ayar─▒n─▒ yapamayabilir. Bu nedenle bir s─▒k─▒nt─▒ ortaya ç─▒kabilir, yoksa teknik bir sorun olaca─č─▒n─▒ zannetmiyorum,
‘HD’ YAYINLARI TE┼×V─░K EDER
Yüksek çözünürlüklü (HD) yay─▒n için daha fazla kanala, daha fazla frekans spektrumuna ihtiyac─▒m─▒z var. Turksat 3 A daha fazla frekans spektrum sunuyor. Dolay─▒s─▒yla HD yay─▒n─▒ konusunda yay─▒nc─▒lar─▒ te┼čvik edece─čini söyleyebilirim. Ancak HD yay─▒n─▒n yayg─▒nla┼čmas─▒ için bu yeterli de─čil. Bunun için üç temel sorun var. Bunlar; teknik sorunlar, parasal sorunlar ve spektrum sorunlar─▒. Yeni uydu ile spektrum sorunu çözülmü┼č oluyor. Geriye teknik ve mali sorunlar kal─▒yor ve tabii HD programlar─▒n çekilmesi. Çünkü HD yay─▒n yapman─▒z için önce HD program çekmeniz laz─▒m. Yoksa mevcut yay─▒nlar─▒ HD’ye çevirerek yay─▒nlarsan─▒z, ki o da olabilir, hiç bir kalite art─▒┼č─▒ görmezsiniz.
TELEFON VE ─░NTERNET ─░LET─░┼×─░M─░ DE GEL─░┼×─░R
Böyle güçlü ve yeni bir uyduda çok fazla telekomünikasyon yükü ta┼č─▒naca─č─▒n─▒ ben sanm─▒yorum. Bu tabii Tüksat A.┼×.’nin bilebilece─či bir i┼č ama di─čer uydularda televizyonlar─▒n bo┼čaltt─▒─č─▒ kanallarda, telekomünikasyon operasyonlar─▒ yap─▒lacakt─▒r. Daha önceki uydular telekomünikasyona yönelir, bu da telekomünikasyonun kalitesini ve gücünü artt─▒r─▒r. O zaman da tabii telekomünikasyona çok daha fazla olanak sa─članacakt─▒r. Bu da daha fazla spektrum ay─▒rabildi─činiz için interneti h─▒zland─▒r─▒r, mobil telefonu h─▒zland─▒r─▒r. Bunun içinde 3G de dahil.”