mehmet | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: Medya Haber

Santral Anons, Santral Seslendirme

Santral Anons, Santral Seslendirme
Eyl 26
2017

├çekce Seslendirme ve Seslendirme Kavram─▒n─▒n Geli┼čimi

Posted by mehmet in ├žekce seslendirme , ├žekce santral seslendirme , ├žekce santral anons , ├žekce anons seslendirme , ├žekce anons

Çekce Seslendirme

Çekce Seslendirme ve Seslendirme Kavram─▒n─▒n Geli┼čimi

Ses, insanlar─▒n duyu organlar─▒ olan kulaklar─▒ ile duyabilecekleri titre┼čim dalgalar─▒d─▒r. Ses dalgalar─▒ yay─▒lmak için herhangi bir ortama gerek duymayan elektromanyetik dalgalar gibi bo┼člukta yay─▒lan dalgalar─▒n aksine, mekanik özelliktedir. Hava, su, tahta gibi maddesel ortamlarda ses kayna─č─▒ndan ç─▒kan titre┼čimlerin s─▒k─▒┼čma ve genle┼čmesi ile hareket eden bas─▒nç de─či┼čimlerinden olu┼čan dalgalar, ses dalgas─▒d─▒r. Canl─▒ yarat─▒klar, cans─▒z varl─▒klar ve do─čada olu┼čan ses kaynaklar─▒ olmak üzere üç farkl─▒ kategoride ele al─▒nabilir. Gök gürültüsü, rüzgâr do─čal ses kaynaklar─▒d─▒r. ─░nsanlar─▒n da konu┼čabilmek için gerekli olan sesleri ç─▒karabilmeleri do─čal mekanizmalar─▒ olan g─▒rtlak ve akci─čerleridir. G─▒rtlakta bulunan ses tellerinin akci─čerlerdeki hava ile çarp─▒┼čmas─▒ ile olu┼čan titre┼čimler a─č─▒z yoluyla ses ç─▒karmas─▒n─▒ sa─člar. Muhte┼čem do─čal ses alma cihazlar─▒ olan kulaklar ve yorumlama merkezi olan beyin vas─▒tas─▒yla da ç─▒kan sesler alg─▒lan─▒r ve yorumlan─▒r. ─░nsanlar─▒n bir arada ya┼čamalar─▒ndan kaynaklanan anla┼čabilme, istek, dilek ve ihtiyaçlar─▒n─▒ tan─▒mlayabilme amac─▒yla konu┼čma ihtiyac─▒, do─čal seslerin taklit edilmesi, duygu ve dü┼čünceleri için ses türetme, birliktelikten kaynaklanan tempo gibi yöntemlerle geli┼čtirdikleri dil ile mümkün olmu┼čtur. Her farkl─▒ çevrede bulunan insanlar─▒n kendi aralar─▒nda olu┼čturduklar─▒ dil, benzerlikler olsa da kendilerine has özellikler ta┼č─▒r.

Yüzy─▒llar içerisinde de─či┼čen, geli┼čen, farkl─▒la┼čan, kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ toplumlar─▒n dil özelliklerine göre etkile┼čimlere maruz kalan farkl─▒ farkl─▒ diller (Çekce Seslendirme gibi), ülkeler ve s─▒n─▒rlar─▒n içerisinde kalan milletlerin nesillerce aktar─▒lan kültür miras─▒ olarak korunur. Her ülkenin kendine özgü bir dile sahip olmas─▒, farkl─▒ ülke ve kültürlere ait dillerin anla┼č─▒lmas─▒ içinde kar┼č─▒l─▒kl─▒ olarak farkl─▒ dilleri de ö─črenme ve aktarma ihtiyac─▒n─▒ gündeme getirmi┼čtir. Modern hayata geçi┼č, teknoloji ve bilginin payla┼č─▒m─▒, sosyal, kültürel ihtiyaçlar ve globalle┼čen dünyada ülkeler aras─▒ ticaret önem kazan─▒rken payla┼č─▒lan ortamlarda yabanc─▒ dillerin çevirisi yap─▒larak kendi dillerine uyarlanmas─▒yla daha geni┼č kitleler ile ileti┼čim kolayla┼čm─▒┼č olmaktad─▒r.

Sinema ve TV, internet dünyas─▒n─▒n, genel olarak medyan─▒n geli┼čmesi, prodüksiyonlar─▒n ba┼čka ülkelere yay─▒lmas─▒nda seslendirme yapmak, farkl─▒ bir dili konu┼čulan dile uyarlamak ''seslendirme'' sektörünün de do─čmas─▒n─▒, geli┼čmesini h─▒zland─▒ran etmenlerdir. Dünyada konu┼čulan birçok dilin Çince, ─░ngilizce, Almanca, Frans─▒zca, Arapça, Yunanca, Çekce seslendirme gibi hemen her ülke dillerinin seslendirilmesi mümkün hale gelmi┼čtir. Erkek, kad─▒n ve çocuk seslerinin farkl─▒ olmas─▒, uygun t─▒n─▒, akustik, vurgu, nidâ farkl─▒l─▒klar─▒n─▒n tam olarak yans─▒t─▒lmas─▒, o dile çok iyi hakim olmay─▒ gerektirir. Her dilin sert veya yumu┼čak ses tonlamas─▒, ak─▒┼č─▒, ritmi, vurgusu ayr─▒cal─▒kl─▒d─▒r, birçok yap─▒mda yap─▒lan seslendirmenin kalitesi de bununla ölçülür.

Reklam, tan─▒t─▒m filmi, sinema filmi gibi yap─▒mlarda seslendirme konusunda uzmanla┼čm─▒┼č seslendirme sanatç─▒lar─▒ ile tamamlanan i┼čler çok daha etkili ve ba┼čar─▒l─▒ olmaktad─▒r. Dünyada en çok konu┼čulan ─░ngilizce, Çince, Frans─▒zca veya Çekce Seslendirme yap─▒mlar─▒ ileti┼čim kanallar─▒n─▒n en etkili yöntemlerinden olan dil ile aktar─▒m─▒n─▒n niteli─čine ba─čl─▒ olarak daha da artmaktad─▒r. Seslendirme günümüzde sadece yabanc─▒ dil seslendirmelerinde de─čil, birçok farkl─▒ alanda kullan─▒lmaktad─▒r. Reklam, tan─▒t─▒m seslendirme, ma─čaza içi veya dinlenme tesisi seslendirme anonslar─▒, radyo yap─▒mlar─▒ seslendirme, sesli kitap seslendirme, belgesel yap─▒m seslendirme gibi i┼čler için yap─▒lan seslendirmeler yap─▒lan i┼če nitelik kazand─▒rmaktad─▒r.

Akademik e─čitim alm─▒┼č, uzmanl─▒k gerektiren diksiyonu düzgün, sesini iyi kullan─▒p, t─▒n─▒s─▒yla vurgusuyla aktarabilen seslendirme sanatç─▒lar─▒, yap─▒m─▒ daha anlaml─▒ hale getirir. Baz─▒ yap─▒mlarda seslendirme sanatç─▒lar─▒n─▒n haricinde dizi, sinema oyuncular─▒, müzik starlar─▒, tiyatro sanatç─▒s─▒ gibi kamuoyunda bilinen, tan─▒nan ve sevilen ki┼čilerin seslendirme yapmas─▒n─▒n da uygulamada birçok örne─či vard─▒r ve insanlar─▒n duygusal ba─č kurduklar─▒ ki┼čilerin seslendirdikleri yap─▒mlar─▒n, izlenme oran─▒n─▒ artt─▒rd─▒─č─▒ da saptanm─▒┼čt─▒r.

Kaynak: Çekce Seslendirme

Eyl 26
2017

Bulgarca Seslendirme ve Dublaj En ─░yi ─░simler Nerede Bulunur?

Posted by mehmet in bulgarca seslendirme , bulgarca santral seslendirme , bulgarca santral anons , bulgarca anons seslendirme , bulgarca anons

Bulgarca Seslendirme

Bulgarca Seslendirme ve Dublaj En ─░yi ─░simler Nerede Bulunur?

Bulgarca, Güney Slav dillerine ba─čl─▒ olan Hint- Avrupa dil ailesine mensup olan dillerden biridir. Bulgarca köken bak─▒m─▒ndan geçmi┼če dayanan dillerden birisidir. IX. yüzy─▒lda olu┼čmaya yüz tutan Bulgarca yaz─▒ dilinin alfabesine bakacak olursak Kiril alfabesini kulland─▒─č─▒n─▒ görürüz. Yunan alfabesinin ilham─▒ ile Kiril alfabesi olu┼čmu┼čtur. Bulgaristan kültürüne bakacak olursak Türkiye ile kom┼ču olmas─▒ndan ve de geçmi┼če dayanan ve de günümüzde de devam eden Bulgaristan - Türkiye göç durumundan dolay─▒ kültürümüz benzerlik göstermektedir. Ayr─▒ca Bulgaristan çe┼čitli ve zengin sektörlerde faaliyet göstermesi sebebiyle Bulgarca dilini ak─▒c─▒ bir ┼čekilde konu┼čmak isteyenlerin say─▒s─▒ gün geçtikçe artmaktad─▒r. Bu dili i┼činde kullanmak bunlar─▒n ba┼č─▒nda gelmektedir.

Hiç ┼čüphe yok ki Bulgaristan'─▒n sinemada, dizilerde ve reklamlarda k─▒saca medyada ilerleme kaydetmesi sebebiyle; Bulgarca seslendirme günümüz bireylerinde aranan bir vas─▒f olmu┼čtur. Her seslendirmenin kural─▒ olan; kaliteli bir diksiyon e─čitimi beraberinde kaliteli bir seslendirme i┼čini getirir. Yetenek i┼či olan ses tonunun da seslendirme de bu konuda önem isteyen ayr─▒ bir konudur. Her sektörde oldu─ču gibi Bulgarca seslendirme sektöründe de yetene─či güzel bir e─čitimle birle┼čtirmek gerekir.

Detayl─▒ ve de kaliteli bir e─čitimin sonucunda, ki┼čiye zevk veren bir seslendirme ortaya ç─▒kar. Bu e─čitim sürecinde edinilen teorik bilgiler akabinde prati─če dökülerek uygulamalar yap─▒ld─▒─č─▒ takdirde güzel sonuçlar elde edinilir. Seslendirme e─čitimin içeri─čini büyük ölçüde cümlede vurgu, tonlama ve de genel ba─člamda cümlenin içerdi─či anlama uygun duygu verilmesini içerir. Seslendirmenin alt─▒n kurallar─▒na hakim olduktan sonra ikinci a┼čama seslendirme dili e─čitimidir. Seslendirme konusunda seslendirme diline de hakim olman─▒z gerekmektedir. Bulgarca seslendirme için temeli iyi al─▒nm─▒┼č bir Bulgarca dili gerekmektedir. Seslendirme duyguyu tam olarak kar┼č─▒ tarafa iletmek ad─▒na dil kurallar─▒ d─▒┼č─▒nda günlük pratik konu┼čma diline de iyi bir ┼čekilde hakim olmak gerekmedir. Bu ba─člamda Bulgarca dilinde al─▒nan e─čitim de bu i┼č temel ta┼člar─▒ndan biridir.

Seslendirme i┼činin temelinde film, dizi yani k─▒saca medya gelmektedir. Bulgaristan medyas─▒nda herhangi bir projede Bulgarca seslendirme bu i┼čin en çok kullan─▒lan yeridir. Seslendirme; görüntüyle birlikte olabilece─či gibi sadece sesin kullan─▒ld─▒─č─▒ programlarda da olabilir. Bu ba─člamda görüntünün e┼člik etmedi─či sadece sesin oldu─ču programlarda diksiyon, vurgu ve de duygu iletimi daha zor bir hal al─▒r. Çünkü sadece ses kullan─▒l─▒r. Duygu iletiminin daha iyi iletilmesi için de temel e─čitim ve de Bulgarca halk diline yatk─▒n olmak gerekir.

Seslendirmenin kullan─▒ld─▒─č─▒ alanlar çok geni┼čtir. Günümüz teknolojisinde internet te video siteleri seslendirmenin geni┼č bir alanda kullan─▒lmas─▒na çok büyük katk─▒ sa─člar. Bulgarca seslendirme; yapabilecek düzeyde olan biri hiç ┼čüphe yok ki dil e─čitimde de kendini güzel bir ┼čekilde kullanabilir ve büyük projelerde yer alabilir. Dil ö─čreniminde dinlemenin çok önemli bir yer kaplad─▒─č─▒ ispatlanm─▒┼č bir gerçektir. Dile a┼čina olmak ad─▒na her dil ö─čreniminde dinleme kullan─▒l─▒r. Bulgarca seslendirme yapabilen biri Bulgarca dil e─čitim projelerinde kendine yer bulacakt─▒r. E─čitimde kullan─▒lan dinlemeler bu ki┼čiler sayesinde olu┼čmaktad─▒r. Telaffuzlarda ö─črencilere örnek olmas─▒ için yap─▒lan dinleme kay─▒tlar─▒nda Bulgarca seslendirme yapan ki┼čiler kendilerine yer bulabilirler.

Bütün bu konular göz önünde bulunuldu─čunda Bulgarca seslendirme yapabilen birinin geni┼č bir i┼č dünyas─▒na sahip oldu─ču görülmektedir. Bulgarca seslendirme konusunda iyi ve deneyimli olmak isteyen birinin mutlaka kaliteli bir e─čitim sürecinden geçmesi ve ki┼činin bu e─čitimi en güzel ┼čekilde benimsemesi gerekir. E─čitim sürecini güzel bir ┼čekilde de─čerlendiren ve de bunu prati─če döken biri kendisine çok geni┼č bir kap─▒ açar ve de i┼čini kullanabilece─či birçok alan ile kar┼č─▒la┼č─▒r.

Kaynak: Bulgarca Seslendirme

Eyl 26
2017

Profesyonel Bo┼čnak├ža Seslendirme ve Anons Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Posted by mehmet in bosnak├ža seslendirme , bosnak├ža santral seslendirme , bosnak├ža santral anons , bosnak├ža anons seslendirme , bosnak├ža anons

Bo┼čnakça Seslendirme

Profesyonel Bo┼čnakça Seslendirme ve Anons Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Dil, insanlar aras─▒nda konu┼čmay─▒ sa─člayan ve birbirleri ile ileti┼čim kurabilecekleri en etkili yollardan ve en önemli ileti┼čim araçlar─▒ndan bir tanesidir. Ö─črenilmi┼č dil sayesinde bir insan kar┼č─▒s─▒ndaki ki┼čilere derdini ve dü┼čüncelerini anlatabilir. Dil sayesinde insanlar hep birbirileri ile ileti┼čim kurarak ve bildiklerini yar─▒nlara aktararak teknolojinin ve insano─člunun geli┼čmesine katk─▒da bulunmu┼čtur. E─čer dil olmasayd─▒ günümüzde halen eski dönemlerdeki gibi ya┼čamaya devam eder ve kendimizi geli┼čtiremezdik. Bu nedenle dil günümüzdeki en önemli ileti┼čim araçlar─▒ aras─▒ndaki yerini alm─▒┼č durumdad─▒r.

Günümüzdeki dillere bak─▒ld─▒─č─▒ zaman konu┼čulmakta olan hemen her dilin köklü bir geçmi┼činin oldu─čunu görebilirsiniz. Bo┼čnakçada bu köklü diller aras─▒ndaki yerini koruyor. Kökenleri y─▒llar öncesine dayanan Bo┼čnakça, H─▒rvatça ve S─▒rpçadan ayr─▒lmaktad─▒r. Ancak bu iki dil gibi Bo┼čnakçan─▒n kökenleri de Latin alfabesine dayan─▒r. Bu sebeple Türkçede oldu─ču gibi Bo┼čnakçada da dil her geçen gün yenilenebilmekte ve farkl─▒ kal─▒plara sokulabilmektedir.

Bo┼čnakça her ne kadar dünya genelinde yayg─▒n olarak kullan─▒lan bir dil olmasa da Bosna-Hersek’e gitti─činiz zaman Bo┼čnakçan─▒n çok yayg─▒n olarak kullan─▒ld─▒─č─▒n─▒ görebilirsiniz. Bu nedenle Bosna-Hersek’te yay─▒nlanacak bir reklam haz─▒rl─▒─č─▒ içerisindeyseniz ─░ngilizce ya da di─čer evrensel dillerden bir tanesini kullanmaktansa Bo┼čnakça seslendirme yapmak daha mant─▒kl─▒ bir seçim olacakt─▒r. Bu seslendirme sayesinde hem ürünlerinizi hedef kitlenize daha iyi tan─▒tabilir hem de tüketiciye ürün ve hizmetlerin onlara özel olarak yap─▒ld─▒─č─▒n─▒ onlara hissettirebilirsiniz.

Bo┼čnakça seslendirme günümüzde birçok farkl─▒ amaç için kullan─▒labilmektedir. Dinlenme tesislerinde, otobüslerde, uçaklarda, gelen turistler için bilgi vermede vb. gibi tüm alanlarda Bo┼čnakça seslendirmeleri kullanman─▒z mümkün. Bu seslendirmeleri kullanman─▒zdaki amaç her Bosna-Hersek vatanda┼č─▒n─▒n Türkçe ya da ─░ngilizce gibi dilleri bilmiyor olmas─▒d─▒r. E─čer bir firma ya da i┼čletme olarak sizi tercih eden her bireyin mutlulu─ču ve gerekli bilgilere ula┼čmas─▒ sizin için önemliyse bu seslendirmeleri yapman─▒z gerekiyor. Her ülke vatanda┼č─▒ için ayr─▒ ayr─▒ yap─▒lan seslendirmeler gibi Bo┼čnakça seslendirmelerde Bosna-Hersek vatanda┼člar─▒ için yap─▒lmaktad─▒r.

Bo┼čnakça seslendirmenin yap─▒labilmesi için Bo┼čnakçay─▒ ana dili gibi konu┼čabilen ki┼čilere ihtiyaç vard─▒r. Bu ki┼čilere ihtiyaç olmas─▒n─▒n nedeni ise dilin do─čru ve ihtiyaç duyulan aksan ile seslendirilebilmesidir. Nas─▒l ki Türkçe konu┼čmay─▒ bilmeyen birisi Türkçe konu┼čtu─čunda bu bize tuhaf geliyorsa Bo┼čnakça bilmeyen ya da Bo┼čnakçay─▒ ana dili gibi konu┼čamayan birisi seslendirme yapt─▒─č─▒nda Bosna-Herseklilere bu seslendirme çok tuhaf gelecektir. Bu nedenle seslendirme yapacaklar─▒n kesinlikle Bo┼čnakçay─▒ anadili gibi konu┼čuyor olmas─▒ gereklidir.

Bo┼čnakça seslendirme yaparken anadili gibi Bo┼čnakça konu┼čanlara ihtiyaç duyulmas─▒n─▒n bir di─čer nedeni ise aksanl─▒ konu┼čma ihtiyac─▒d─▒r. Örne─čin, ─░ngilizce evrensel bir dildir ancak Amerika ile ─░ngiltere’de konu┼čulan ─░ngilizce aras─▒nda aksan yönünden çok farkl─▒l─▒klar vard─▒r. Ayn─▒ ┼čekilde Bo┼čnakça içinde bu geçerlidir. Kimi zaman yöreler aras─▒nda aksan bak─▒m─▒ndan farkl─▒l─▒klar ortaya ç─▒kabiliyor. Bu nedenle neresi için seslendirme yapacaksan─▒z o yörenin aksan─▒na sahip olan ki┼čilere seslendirme yapman─▒z önemlidir.

Bo┼čnakça seslendirme yapacak olan birçok firma daha çok tan─▒nm─▒┼č isimler ile çal─▒┼čmay─▒ tercih eder. Bunun ise iki nedeni vard─▒r. ─░lki seslendirmeyi dinleyecek olan ki┼čilere tan─▒d─▒klar─▒ bir ses sunmak. ─░kincisi ise bilindik ki┼čiler ile yap─▒lan seslendirme sayesinde firmay─▒ tercih eden mü┼čterilerin amaçlar─▒na daha kolay ula┼čmas─▒n─▒ sa─člamakt─▒r. Bu nedenle e─čer Bo┼čnakça seslendirme yapacak kaliteli bir firma ar─▒yorsan─▒z kesinlikle bu kritere dikkat etmelisiniz. Do─čru firmalar ile çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒zda sizde seçimlerinizden memnun kalacak ve amac─▒n─▒za daha kolay ula┼čm─▒┼č olacaks─▒n─▒z. K─▒sacas─▒ Bo┼čnakça seslendirme yapaca─č─▒n─▒z zaman firma seçimlerinizi dikkatli bir ┼čekilde yapmal─▒ ve anadili Bo┼čnakça olan ki┼čileri tercih etmelisiniz.

Kaynak: Bo┼čnakça Seslendirme

Eyl 26
2017

Dilimize Yak─▒n Olan Azericeyi Konu┼čmak!

Posted by mehmet in azerice seslendirme , azerice santral seslendirme , azerice santral anons , azerice anons seslendirme , azerice anons

Azerice Seslendirme

Dilimize Yak─▒n Olan Azericeyi Konu┼čmak!

─░nsan önce sesi tan─▒d─▒. Dü┼čündüklerini seslere çevirdi. Kendi cinsi ile ileti┼čime geçmek için sesleri kulland─▒. Ç─▒kard─▒─č─▒ seslere anlamlar yükledi ve süreklilik sa─člad─▒. ─░nsanda ki bu yetenek onun ileti┼čim kurmak iste─činden kaynaklanmaktad─▒r. ─░nsan─▒n ileti┼čim iste─činin geli┼čimde dil önemli bir yere sahiptir. Zamanla her halk kendine has bir dil kullanmaya ba┼člad─▒. Tabi ki kullan─▒lan dilin zenginli─či anlat─▒lmak istenilenlerin kar┼č─▒ tarafa çok daha anlaml─▒ bir ┼čekilde aktar─▒lmas─▒n─▒ sa─člamaktad─▒r. Bireylerin duygu ve dü┼čüncelerini sözlü ileti┼čim yöntemini kullanarak ifade etmesi onun toplum taraf─▒ndan da kabul edilmesini sa─člamaktad─▒r.

Dünya çap─▒nda en iyimser tahminle bile 6000’e yak─▒n dil konu┼čulmaktad─▒r. Birçok dilin geçmi┼či çok eski zamanlara uzanmaktad─▒r. Kullan─▒lmad─▒─č─▒ndan kaybolan birçok dil oldu─ču bilinmektedir. Dünyada en çok konu┼čulan dil ise Çincedir. Ama dünyan─▒n neresine giderseniz gidin ortak konu┼čulan dil ise ─░ngilizcedir. Bizim kulland─▒─č─▒m─▒z dilin güzelli─či ise ö─črenilmesi zor olmas─▒ ama kelimelerin ince seslilerden olu┼čmas─▒ ve ahenkli bir söyleyi┼če sahip olmas─▒ndand─▒r. Teknolojinin geli┼čmesi ve kürele┼čen dünya da ticaretin de h─▒zla yay─▒lmas─▒ ile dil ve çeviri büyük öneme sahip olmu┼čtur.

Farkl─▒ ülkelere sat─▒┼č yapmak isteyen giri┼čimciler reklam vas─▒tas─▒yla kendi tan─▒t─▒mlar─▒n─▒ yapmaktad─▒rlar. Bilinen bir gerçek vard─▒r ki insanlar bir ┼čekilde reklam─▒n─▒ gördü─čü ürünü tercih etmektedirler. Dünyada da reklam sat─▒┼č sektörünü yönlendirmektedir. E─čer firmalar kendi tan─▒t─▒mlar─▒n─▒ dünya çap─▒nda yapmak istiyorlarsa diller aras─▒ çeviriyi kullanmak zorundad─▒rlar. Azerice Seslendirme de bunlardan biridir. Bu reklam ve çeviri i┼či mutlaka i┼činde profesyonelle┼čen firmalara verilmelidir. Güzel ve do─čru bir tan─▒t─▒m ancak dili tam anlam─▒yla kullanan i┼činde uzman ki┼čilerin çevirileri veya telaffuzlar─▒ ile yap─▒lmal─▒d─▒r. Reklam veya tan─▒t─▒m i┼činde dünyaca tan─▒nm─▒┼č veya reklam yap─▒lan ülkede tan─▒nm─▒┼č bir ki┼či kullanmak insanlar─▒ ürünü almalar─▒nda olumlu yönde etkilemektedir.

Azerbaycan’─▒n resmi dili Azericedir. Bu dil ayn─▒ zamanda ─░ran, Irakl─▒ Türkmenler ve Kars çevresinde de konu┼čulmaktad─▒r. Azericenin Türkçeye çok benzemesi köklerinin ayn─▒ olmas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r. Latin alfabesi kullanan Azeriler hem dil olarak hem de kültür olarak Türklere çok yak─▒nd─▒rlar. Azerice Türkçeyi bilen insanlar için küçük bir temel e─čitim ile kolay bir ┼čekilde ö─črenilmektedir.

Temel de ayn─▒ kelimeler kullan─▒lmaktad─▒r. Dil ö─črenildikten sonra son zamanlarda seslendirmenin de öneminin artt─▒─č─▒n─▒ dü┼čünecek olursak bu sektörde ö─črenilen dil kullan─▒labilecektir. Tabi ki Azerice Seslendirme konusunda uzman olmak için sadece dili ö─črenmek yetmez. O dili tam anlam─▒yla konu┼čmak için pratik yapmak çok önemlidir. Çok dikkat gerektiren bu i┼čte o ülkeye ait olan dili duygu ve dü┼čüncelerini tam anlam─▒yla vurgulamak gerekmektedir.

Azerice Seslendirme yapmak isteyen ki┼čiler çok farkl─▒ alanlarda hizmet edebileceklerdir. Film ve dizi seslendirme veya dublaj gibi alanlarda rahat i┼č bulabilmektedirler. Ayn─▒ zamanda radyo ve televizyon reklamlar─▒ da seslendirmelerin s─▒kça kullan─▒ld─▒─č─▒ alanlard─▒r. Hangi alanda olursa olsun vurgular─▒n dikkatlice yap─▒lmas─▒, teorik ve prati─čin birbirini tamamlamas─▒ gerekmektedir. Art─▒k internetin hayat─▒m─▒z─▒n içine tamamen girdi─či bu günlerde internet üzerinden yap─▒lan e─čitim hizmetlerinde de seslendirme kullan─▒lmaktad─▒r. Tüm bu alanlar da Azericeyi kullanmak isteyen ki┼čilere i┼č imkân─▒ sa─člamaktad─▒r.

Seslendirme i┼čini yapmak isteyen ki┼čiler seslendirme ve dublaj ajanslar─▒na ba┼čvurmal─▒d─▒rlar. Bu i┼če hevesi olan herkesin mutlaka ┼čans─▒n─▒ denemesi gerekmektedir. Ses uyumunuz yakaland─▒─č─▒nda gerekli e─čitimleri de alarak yeni i┼činize ba┼člayabilirsiniz. Dilinizi ve diksiyonunuzu düzelttikten sonra Azerice konu┼čarak para kazanabileceksiniz. Televizyon ve reklam dünyas─▒n─▒n ayr─▒lmaz bir parças─▒ olan seslendirme alan─▒nda yeterli e─čitimi alarak yepyeni ufuklara yelken açabilirsiniz.

Kaynak: Azerice Seslendirme

Eyl 26
2017

Arnavut├ža Profesyonel Seslendirme Nedir Ve Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Posted by mehmet in arnavut├ža seslendirme , arnavut├ža santral seslendirme , arnavut├ža santral anons , arnavut├ža anons seslendirme , arnavut├ža anons

Arnavutça Seslendirme

Arnavutça Profesyonel Seslendirme Nedir Ve Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Canl─▒lar var olduklar─▒ andan itibaren birbirleriyle bir ┼čekilde anla┼čabilme ve ileti┼čim kurmaya yönelmi┼člerdir. Canl─▒lar dünyas─▒n─▒n en ak─▒ll─▒ varl─▒─č─▒ ve konu┼čma yetisine sahip olan insan, dili sayesinde kendini ifade edebilme ve kendini geli┼čtirebilme yetene─čine sahip olan tek canl─▒d─▒r. E─čer ak─▒l, dil sayesinde kendini anlatma yetene─čine sahip olmasayd─▒, insano─člu bugünkü geli┼čmi┼člik seviyesine ula┼čamazd─▒. Çünkü uygarl─▒klar─▒n var olmas─▒ ve geli┼čebilmesini etkin ileti┼čimin sa─člad─▒─č─▒ bir gerçektir.

Geçmi┼čten günümüze say─▒s─▒z uygarl─▒klar dünyan─▒n farkl─▒ co─črafyalar─▒nda hüküm sürmü┼člerdir. ─░lk insandan bugüne insano─člu anla┼čabilmek için farkl─▒ ileti┼čim yollar─▒ kullanm─▒┼čt─▒r. Böylelikle resim veya de─či┼čik ┼čekillerden olu┼čan farkl─▒ alfabeler ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r. Her bir alfabenin olu┼čturdu─ču ┼čekillerin de kendilerine özgü ses dizileri olu┼čmu┼čtur. Bu alfabe ve ses dizileri de her bir topluma özgü dilleri olu┼čturmu┼čtur.

Olu┼čan diller, çe┼čitli alanlarda seslendirmenin gereklili─či ve özellikle büyük kitlelere ula┼čman─▒n önemi de beraberinde getirmi┼čtir. Bunlar, Haber seslendirme, hikâye seslendirme, radyo ve TV reklamlar─▒ seslendirme, ma─čaza santral seslendirme, otobüs ve uçak içi seslendirme, tesis anonsu seslendirmesi, tan─▒t─▒m filmi seslendirmesi, belgesellendirme ve yabanc─▒ dilde yap─▒lan seslendirmeler gibi alanlard─▒r. Ku┼čkusuz seslendirme sadece taklit etmek olmay─▒p, haber sunumu yapmak, haber arkas─▒ sunumu yapmak da seslendirmedir. Günümüzde dünya üzerindeki hemen hemen her ülkenin kendine özgü bir dili vard─▒r. Türkçe en eski ve köklü dillerden biridir.

Daha çok Türkiye ve belli bir co─črafyada kullan─▒lmaktad─▒r. Dünyada ┼ču anda en s─▒k rastlanan ve pek çok ülkede gerek konu┼čma dili olarak gerekse ek dil olarak kullan─▒lan ─░ngilizcedir. Resmi yaz─▒┼čmalardan, uluslararas─▒ kullan─▒lan ula┼č─▒m ve ticaret diline kadar ─░ngilizce pek çok alanda yayg─▒nd─▒r. E─čitimden tutun, sanayi ve ticaret alan─▒, reklamc─▒l─▒k devletleraras─▒ ili┼čkilerde ─░ngilizce her ülkede kullan─▒lmaktad─▒r. Bu yayg─▒n dilin seslendirmesi de haliyle büyük kitlelere ula┼čabilmek ad─▒na önem ta┼č─▒maktad─▒r. Ancak ─░ngilizce gibi popülerli─či ve gereklili─či fazla olan bir dilin yan─▒nda, asl─▒nda dünyada her bölge ve her alanda kullan─▒lmasa da kimi diller, özellikle diplomatik ili┼čkiler, turizm, ticaret ve sanayi alan─▒nda önemli konumdad─▒r. Bu durumda bu dillerle yap─▒lan seslendirme de yine kitlelere ula┼čmak ve do─čru ileti┼čim sa─člayabilmek ad─▒na büyük önem ta┼č─▒r. Sonuçta o ülkenin dilinin bilinirli─či ve o dilde yap─▒lan seslendirme veya konu┼čmalar, bilginin en do─čru ┼čekilde aktar─▒lmas─▒n─▒ sa─člad─▒─č─▒ gibi, her anlamda hem pozitif alg─▒, hem de sempati yaratmaktad─▒r.

Rusça, Çince, Yunanca, Arapça, Japonca, Azerice, Bulgarca, ─░talyanca Almanca ve Arnavutça seslendirme bu önemli seslendirme yelpazesinde yer almaktad─▒r. Bu ülkelerle yap─▒lan ticari anla┼čmalar, turistik bölgelerdeki popülâsyonun her y─▒l art─▒┼č göstermesi, seslendirme alan─▒na daha profesyonel yakla┼č─▒m kazand─▒rmay─▒ gerekli k─▒lm─▒┼čt─▒r. O ülke dilinde sunulan seslendirme hizmetleri, ─░ngilizce seslendirme ezberini bozmakla beraber, seslendirme alan─▒na hareket, canl─▒l─▒k ve renk katmaktad─▒r. Ticari anlamda bir bak─▒┼č aç─▒s─▒yla örnek verecek olursak; ülkenizde ve ┼čirketinizde a─č─▒rlad─▒─č─▒n─▒z bir Arnavut mü┼čteriniz var diyelim.

Kendisine sunaca─č─▒n─▒z, ürün tan─▒t─▒m videosu, slâyt gösterisi, reklam filmlerini Arnavutça seslendirme yaparak profesyonel bir dil kulland─▒─č─▒n─▒zda, mü┼čterinin bu durumdan, son derece etkilendi─čini, kendisine, ülkesine ve diline sayg─▒ duyuldu─čunu dü┼čünmesini sa─člar, mü┼čteri üzerinde pozitif alg─▒ olu┼čturur ve ileti┼čim ve ili┼čkilerinizin sa─člaml─▒─č─▒n─▒ garanti etmenizi sa─člar. Peki, seslendirme nas─▒l yap─▒l─▒r ve seslendirme yapmak için ne gerekmektedir? Her bireyin bir yetene─či oldu─čunu dü┼čünürsek, seslendirme konusunda da ki┼činin sesini do─čru kullanabilme yetene─čine sahip olmas─▒ gerekti─čini söyleyebiliriz. Ki┼činin sesi güzel olabilir ancak sesini gerekti─či yerlerde do─čru yönlendiremiyorsa iyi bir seslendirme yapamayabilir. Yada ruh halini kontrol edemiyorsa sesine do─čru t─▒n─▒y─▒ veremeyebilir.

Seslendirme yapacak ki┼činin her ┼čeyden önce seslendirme yapt─▒─č─▒ alanda, ula┼čaca─č─▒ kitleler üzerinde verilmesi gereken mesaj─▒n do─čru alg─▒lanmas─▒n─▒ sa─člayabilmektir. Konu┼čtu─ču dili, en do─čru ┼čekilde kullanabilmeli, dilbilgisi yada ses hatalar─▒na yer vermemelidir. E─čer yabanc─▒ bir dilde seslendirme yap─▒yorsa, mutlaka o dile hakim olabilmeli ve sesindeki tonlamay─▒ do─čru yapabilmelidir. Mesela tesislerde yap─▒lacak yada bir santralde yap─▒lacak seslendirmeyle, bir ürün tan─▒t─▒m─▒n─▒n yap─▒laca─č─▒ TV yada radyo reklam─▒ndaki seslendirme, yada bir belgeseldeki seslendirme ayn─▒ olamaz.

Bu sebepledir ki, gerekirse do─čru seslendirme yapabilmek için seslendirme e─čitimi de al─▒nabilmektedir. Ki┼čiler gerekli de─čerlendirmelere tabi tutulmaktad─▒rlar. Arnavutça Seslendirme Yabanc─▒ dil Seslendirme de iletilmek istenen konunun yada mesaj─▒n, ki┼činin kendi dilinde oldu─ču gibi, sözcüklere gereken anlam yüklenerek yap─▒lmas─▒ gereklili─čidir.

Kaynak: Arnavutça Seslendirme

Mar 21
2015

Santral Anons ve Santral Anons M├╝zikleri

Posted by mehmet in santral seslendirme , Santral Anonsu , santral anons m├╝zi─či , Santral Anons Istanbul , santral anons fon m├╝zi─či , santral anons bekletme m├╝zi─či , santral anons , IVR seslendirme , ingilizce santral anons , frans─▒zca santral anons , farsca santral anons , arapca santral anons , Anons Nedir , almanca santral anons

Santral Anons Seslendirme
Santral Anons ve Müzikleri
Firman─▒z─▒n gülen yüzü sizi arayan mü┼čterilerinizin, telefon operatörünüzün s─▒cak anonsu öncesinde santral anons ve santral anons müzi─činiz ile ba┼člar. Günümüz teknoloji ça─č─▒nda, firmalar birbirinden farkl─▒ markalar olmak üzere pek çok santral anons sistemi kullanmaktad─▒r. Santral Anons neden önemlidir ve neden profesyonel bir ekip taraf─▒ndan haz─▒rlanmal─▒d─▒r? 1999 y─▒l─▒ndan beridir bu sektörde olan My Prodüksiyon, kadrosundaki tiyatro, radyo ve televizyon dünyas─▒ndan tan─▒nan ve güven veren sesler ile bu sektörün lideri konumundad─▒r. My Prodüksiyon ekibinin y─▒llard─▒r süren deneyimi ve geli┼čtirdi─či özel codec sistemi ile santral anonslar─▒n─▒zda en iyi sonucu al─▒rs─▒n─▒z. Bu nedenle firman─▒z─▒n gülümseyen yüzü santral anons ve santral anonsu müzikleri önemlidir; i┼čte bu nedenle gelin sizi de gülümseyen mü┼čterilerimiz kategorisine dahil edelim.

─░ngilizce, Almanca, Frans─▒zca, Arapça, Rusca, Farsca, Azerice, Kürtçe santral anons ba┼čta olmak üzere tam 44 dilde sadece iyi bilinen ve tan─▒nan seslendirme ekibimizle sizi santral anonsunda en iyi yere ta┼č─▒mak için sizleri bekliyoruz. Kulland─▒─č─▒m─▒z 10 hatl─▒ dijital ip santralimiz bu i┼čte ne kadar iyi oldu─čumuzun bir göstergesidir. Sadece bankalar─▒n sahip oldu─ču IVR santralimizi aray─▒n hem ses kalitesine birinci elden tan─▒k olun, hem sorular─▒n─▒z varsa sizlere sat─▒┼č temsilcisi arkada┼člar─▒m─▒z yard─▒mc─▒ olsunlar.

Dünyan─▒n yaln─▒zca en iyi bilinen sesleriyle ve üstelik 44 dilde, Santral Anons Seslendirme!

Santral Anonsu sadece iyi tan─▒nan ve bilinen bir sesin, düzgün Türkçesi ve anonslar─▒ de─čil ayn─▒ zamanda iyi planlanm─▒┼č ve ustaca bu anonsa e┼člik eden müzikle de bir bütündür. My Prodüksiyon bekletme an─▒nda mü┼čterilerinize dilerseniz size özel bestelenen bir müzik, dilerseniz firman─▒z─▒n zaten var olan jingle'─▒n─▒ kullanabilir ve bu müzikler üzerine firman─▒z─▒n duyuru, kampanya ve haberlerinden mü┼čterilerinizin haberdar olmas─▒n─▒ sa─člar. Profesyonel Santral Anons çözümlerimizden yararlanmak için hiç vakit kaybetmeyin ve tüm Türkiye'nin irili ufakl─▒ bir çok markas─▒n─▒n yapt─▒─č─▒ gibi bizi aray─▒n...

Telefon numaram─▒z 0850 500 00 20 profesyonel santral anonsu size bir telefon kadar yak─▒n. Görü┼čmek üzere :)

┼×ub 23
2014

Santral Anons Seslendirme Metinlerinin Haz─▒rlanmas─▒

Posted by mehmet in Telesis , seslendirme , Santral Fon M├╝zi─či , santral , ├Ârnek , Neta┼č , nas─▒l olmal─▒ , Multitek , metinlerinin , k├╝rt├že , kay─▒t , kayd─▒ , ivr anons , italyanca , ispanyolca , ingilizce , haz─▒rlanmas─▒ , Fortel , farsca , Cisco , Brother , bekletme m├╝zi─či , azerice , arap├ža , anons , Alcatel

Santral Anons Metinleri Haz─▒rlama
Santral Anons Metni Haz─▒rlama
Günümüz ileti┼čim ça─č─▒ olarak adland─▒r─▒lan insanlar─▒n her yere bu ça─č─▒n teknolojilerini kullanarak ula┼čmaya çal─▒┼čt─▒─č─▒ bir ça─čd─▒r ve bu ça─č─▒n bir numaral─▒ teknoloji arac─▒ hemen hemen herkesin sahip oldu─ču telefonlard─▒r. ─░ster istemez ┼čirketlerinde kendilerine telefonla ula┼čmak isteyen ki┼čilere sesli yan─▒t ve yönlendirme servisi vermesi vazgeçilemez bir ihtiyaç halini alm─▒┼čt─▒r. Peki, sesli kar┼č─▒lama ve yönlendirme sisteminde ┼čirket olarak kendinizi nas─▒l ifade etmelisiniz? Peki ya kullan─▒lacak ses tonu nas─▒l olmal─▒ ki telefonun di─čer taraf─▒ndaki ki┼čiye ┼čirketiniz hakk─▒nda ilk izlenimi do─čru verebilesiniz? En önemli soru i┼čareti ise sesli santral sistemi üzerinden kar┼č─▒ tarafa bir yandan güven a┼č─▒larken bir yandan da do─čru bilgilendirmeyi yapmak için hangi kelimeleri ve cümleleri kullanmal─▒s─▒n─▒z? Tüm bu soru i┼čaretlerinin cevab─▒ asl─▒nda sadece iki kelimeden ibaret My Prodüksiyon!

My Prodüksiyon sizlere ula┼čmak isteyen ki┼čilere sunulacak seçenekler ve bilgileri sizlerden ald─▒ktan sonra alan─▒nda uzman, profesyonel ve tecrübeli kadrolar─▒yla santral seslendirme metinlerini haz─▒rlamakta sizlerden gelecek öneriler do─črultusunda metinlere son halini verip seslendirme a┼čamas─▒n─▒ da gerçekle┼čtirmektedir. Böylece size ula┼čan ki┼čilerin metinde kullan─▒lan kurumsal bak─▒┼č aç─▒s─▒na sahip içerik ve profesyonel seslendirme ile sizlere güveni tazelenerek artt─▒r─▒l─▒rken içeri─čin verdi─či bilgilerdeki netlik ve doyurucu bilgi ile mü┼čterilerinize do─čru yönlendirme ve bilgilendirme gerçekle┼čtirilmektedir.

Dünyan─▒n en iyi sesleri ile 44 dilde, Santral Anons Seslendirme!

Projelerimizde ┼čirketinizin imaj─▒ ve do─čru bilgilendirme ön planda tutulurken arka planda seslendirmeye e┼člik edecek arka fon müzikleri ile bekletme müzikleri bunun yan─▒ s─▒ra anan onslar─▒n─▒z da sisteme dahil edilmektedir. Bir bütün olarak bak─▒ld─▒─č─▒nda do─čru haz─▒rlanm─▒┼č bir santral seslendirme metni hem ┼čirketinizin prestijine katk─▒da bulunup güveni artt─▒racakt─▒r hem de telefon trafi─činizin do─čru bir ak─▒┼ča sahip olmas─▒n─▒ sa─člayacakt─▒r.

┼×ub 23
2014

44 Dilde Tan─▒t─▒m Filmi Seslendirme ve Dublaj

Posted by mehmet in tan─▒t─▒m filmi , seslendirme , produksiyon , italyanca sesleri , italyanca seslendirme , italyanca dublaj , italyanca , ispanyolca , ingilizce video seslendirme , ingilizce tv reklam─▒ , ingilizce tan─▒t─▒m , ingilizce sesleri , ingilizce sesler , ingilizce seslendirme , ingilizce okuma , frans─▒zca video seslendirme , frans─▒zca tan─▒t─▒m , frans─▒zca sesleri , frans─▒zca seslendirme , frans─▒zca okuma , frans─▒zca dublaj , frans─▒zca belgesel , frans─▒zca , film prod├╝ksiyon , fars├ža video seslendirme , fars├ža tv reklam─▒ , fars├ža tan─▒t─▒m , fars├ža seslendirme , fars├ža okuma , fars├ža dublaj , fars├ža anons , dublaj , bayan , bay , azerice , arap├ža sesleri , arap├ža sesler , arap├ža seslendirme , arap├ža okuma , arap├ža anons , amerikan ingilizcesi , almanca sesleri , almanca seslendirme

Tan─▒t─▒m Filmi Dublaj ve Seslendirme
Televizyon Reklam Seslendirme
Bir firman─▒n ki┼čilerle kurumlarla ileti┼čimini sa─člayan en önemli araçlardan birisi tan─▒t─▒m filmleridir. Tan─▒t─▒m filmlerini ise en etkili hale getiren ┼čey ise o tan─▒t─▒m filminin seslendirilmesidir. Seslendirilmemi┼č hiçbir tan─▒t─▒m filmi vurucu etkileyici sars─▒c─▒ bir etki olu┼čturmaz. Firman─▒z için kitleleri etkileyen bir tan─▒t─▒m filmi haz─▒rlam─▒┼č ama bu tan─▒t─▒m filmini seslendirecek etkili bir ses ar─▒yorsan─▒z i┼čte tam bu noktada My Prodüksiyon sizi tatmin edecek ko┼čullarla hizmetinizde. Nas─▒l metinsiz bir tan─▒t─▒m filmi olmazsa o metni seslendirmeden de bir tan─▒t─▒m filmi olmaz.

My Prodüksiyon tan─▒t─▒m metinlerine can verir onlar─▒ hayata kavu┼čturur. Farkl─▒ dillerde seslendirme olanaklar─▒yla firman─▒z─▒n uluslararas─▒ çapta tan─▒n─▒rl─▒─č─▒na da büyük bir destek sa─člayan bu i┼č için Frans─▒zca Almanca ─░ngilizce ve Türkçe dil seçenekleri bulunuyor. Kitleleri etkilemenin yolu güzel seslendirilmi┼č tan─▒t─▒m metinlerinden geçiyor bunu akl─▒n─▒zdan hiç ç─▒karmay─▒n. Hollywood filmlerinin en büyük albenilerinden birisinin tan─▒t─▒m filmlerindeki filmi tan─▒tan o egzantrik büyüleyici sestir. Vizyonunuzu geni┼č tutun bir seslendirme ile "aman ne olacak" demeyin. Bir seslendirmeyle birçok i┼č ba┼čarabilir birçok kap─▒n─▒n hiç ummad─▒─č─▒n─▒z ┼čekilde size sonuna kadar aç─▒ld─▒─č─▒na tan─▒k olabilirsiniz.

Türkçe dahil 44 dilde en profesyonel isimlerle, Tan─▒t─▒m Filmi Seslendirme ve Dublaj!

Reklam Jingle Santral Seçim Belgesel Ma─čaza Anons DJ Tan─▒t─▒m Single Melodik ┼×ark─▒l─▒ Jingle Kurumsal Tan─▒t─▒m Filmi ve Televizyon Reklam Filmleri gibi geni┼č bir yelpaze tan─▒t─▒m seslendirmesi yapan Prodüksiyon ┼čirketimiz cazip ücretlendirme ile de her daim sizi dü┼čünen bir fiyatland─▒rma politikas─▒na sahiptir. Unutmay─▒n tan─▒t─▒m yapmak önemli o tan─▒t─▒ma seslendirme ile hayat vermek çok daha önemlidir.

┼×ub 23
2014

TV Reklam Filmi Seslendirmesi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Posted by mehmet in yap─▒l─▒r , Tv reklami seslendirme , tv reklam seslendirme , tv prod├╝ksiyon , tv , t├╝rksat 3a , t├╝rksat 2a , televizyon , sesler , seslendirme , reklam filmi , reklam , ├Ârnekleri , ├Ârnek sesleri , nas─▒l , montaj , kad─▒n , erkek , dublaj , demo , ├žocuk , bayan , bay

TV Reklam Seslendirme
Televizyon Reklam Seslendirme
Genel olarak d─▒┼čardan bak─▒ld─▒─č─▒nda e─členceli ve kolay görünebilen seslendirme çal─▒┼čmalar─▒ esasen büyük titizlik ve pek çok çal─▒┼čma kademeleri gerektiren zorlu bir i┼čtir. Filmde ya da reklamda yer alan karakterlerin seyircilere tam anlam─▒yla do─čru olarak aktar─▒labilmesinde oldukça büyük öneme sahip olan seslendirme teknolojinin geli┼čmesiyle birlikte teknolojik alet çe┼čitlili─činin de artt─▒r─▒lmas─▒ndan dolay─▒ günümüzde eskiye nazaran daha da olumlu ┼čartlar ile sa─članabilmektedir.

Reklam haber santral gibi pek çok çal─▒┼čmalar─▒na ek olarak TV reklam seslendirmeleri hizmeti de sunan My prodüksiyon artan teknolojik ilerlemelerden faydalanarak en kaliteli ve en gerçekçi seslendirmelerin yap─▒labilmesinde oldukça etken bir firma özelli─či ta┼č─▒maktad─▒r. Reklam seslendirmelerinin her ┼čeyden önce karakter bütünlüklerinin sa─članabilmesi aç─▒s─▒ndan geni┼č önem ta┼č─▒d─▒─č─▒ seslendirme çal─▒┼čmalar─▒nda; yerel bölgesel ya da ulusal olmak üzere pek çok alanda reklam seslendirmeleri konusunda hizmetler sunulmaktad─▒r.

Televizyon Reklam Filmlerinizle Hedefi 12'den Vurun!

Bunlara ek olarak; seslendirme, senkronizasyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon olarak kademe kademe titiz bir çal─▒┼čmay─▒ gerektiren TV reklam filmi seslendirmeleri genellikle seslendiricinin ayakta pozisyonunda tutularak yerine getirilen çal─▒┼čmalar bütünüdür. Geli┼čen teknolojinin seslendirme sektöründeki katk─▒lar─▒n─▒n da yads─▒namayaca─č─▒ günümüzde en do─čru ve en güvenilir sonuçlar─▒n elde edilebilmesinde My Prodüksiyon size en iyiyi sunuyor. Zaman kavram─▒n─▒n oldukça büyük önem ta┼č─▒d─▒─č─▒ günümüzde hem h─▒zl─▒ hem de güvenilir seslendirme hizmetleri için; firmam─▒zdan yararlanabilmeniz mümkün olmaktad─▒r.

TV Reklamlar─▒n─▒zda hedefi profesyonel seslendirmen kadromuzun güçlü ve tan─▒nan sesleri ile tam isabetle  vurmak  ad─▒na sizleri bekliyoruz.

┼×ub 23
2014

IVR Anons Seslendirme ve My Prod├╝ksiyon olarak Teknolojimiz

Posted by mehmet in ┼čirket , santral-seslendirme , Santral Sesleri , santral seslendirme , Santral Sesi , Santral Mesaj , rusca ivr seslendirme , ├Ârnek , ├Âl├ž├╝m , k├╝rt├že ivr seslendirme , IVR seslendirme , IVR Kay─▒t , IVR Kayd─▒ , IVR Anonsu , italyanca ivr seslendirme , ingilizce ivr seslendirme , frans─▒zca ivr seslendirme , fars├ža ivr seslendirme , Cisco IVR Seslendirme , arap├ža ivr seslendirme , almanca ivr seslendirme

IVR Anons Seslendirme
Santral Anons Seslendirme
Günümüzde bilinen büyük firmalar─▒n reklam─▒ haline gelen santral seslendirmeler herkesin bildi─či ad─▒yla IVR (Interactive Voice Responce ) telefondaki dinleyen insan için i┼čitti─či sesin ve konu┼čman─▒n etkileyici olmas─▒ aç─▒s─▒ndan önemli. My prodüksiyon olarak kulland─▒─č─▒m─▒z teknoloji ve geli┼čtirdi─čimiz özel codec altyap─▒m─▒zla tüm dünyayla ayn─▒ seviye ula┼čt─▒k ve eskiden kullan─▒lan telefon santrali robot operatör anonslar─▒n─▒ tarihe gömdük. Bütün santral seslendirmelerimizi; sesli yan─▒t i┼člemi kar┼č─▒lama anonslar─▒ ve s─▒k─▒lmaman─▒z için dinletti─čimiz müzikler ile yeni bir ça─ča ta┼č─▒d─▒k.

IVR bilgi i┼člemlerini telefonla takip ederek tu┼člar ile yönlendirerek bilgi al─▒┼čveri┼činde bulunan bir sesli yan─▒t sistemidir. IVR ile interaktif olarak yap─▒lan i┼člemler hem mü┼čteri memnuniyeti için önem arz ederken hem de firmalar için maliyet tasarrufu sa─člar. 7 gün 24 saat eri┼čimin sa─članabildi─či en etkili ula┼č─▒m telefondur. IVR; ça─čr─▒ merkezlerinde sigortac─▒l─▒k ve bankac─▒l─▒k i┼člemlerinde hastane Telekom tüketici dan─▒┼čma hatlar─▒ hizmet sektörü kampanya yönetimi e─čitim ve kurumsal uygulamalarda kullan─▒m─▒ oldukça etkindir. Verilen tüm bilgilerin ki┼čiye özel sunulmas─▒ mü┼čterilerimiz aç─▒s─▒ndan birer avantajd─▒r. Kurumlar için ise i┼č gücü ve bütçenin daha verimli kullan─▒lmas─▒na yarar─▒ var.

Hakk─▒nda ┼čikayet var m─▒ yapt─▒─č─▒ i┼či düzgün yap─▒yor mu i┼či yapt─▒ktan sonra destek vermeye devam ediyor mu hepsini rahatl─▒kla ö─črenebilirsiniz. Firmam─▒z my prodüksiyon bu kriterlerin hepsini kar┼č─▒layacak özelliklere sahiptir. Biz kendimize güveniyoruz ve bizi lütfen ara┼čt─▒r─▒n─▒z diyoruz. Ara┼čt─▒r─▒n ki ara┼čt─▒rman─▒n sonunda bizle çal─▒┼čmaya ba┼člay─▒n. Yüzde yüz memnuniyet garantisi veriyoruz.

Türkçe, ─░ngilizce, Almanca, Frans─▒zca ve Çok daha fazlas─▒... Tam 44 dilde IVR anons seslendirme!

IVR'nin sundu─ču en iyi faydalar─▒ almak için ''My Prodüksiyon'' ekibi olarak dünyan─▒n dört bir yan─▒ndaki insanlara ula┼čarak en iyi hizmet kalitesi verebildi─čimizi söylemekten gurur duyuyoruz.

 • «
 •  Ba┼člang─▒├ž 
 •  ├ľnceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »