reklam senaryo ├Ârne─či | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: Prod├╝ksiyon > G├╝ncel Haberler > Tags > reklam senaryo ├Ârne─či

Medya D├╝nyas─▒ Radyo TV G├╝ncel Haberler

Tags >> reklam senaryo ├Ârne─či
Mar 26
2011

Reklam─▒n Yar─▒s─▒ Sanat, Yar─▒s─▒ ─░┼čtir

Posted by My Prod├╝ksiyon in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Luke Sullivan’─▒n, “Satan reklam yaratmak” adl─▒ kitab─▒nda geçen bu cümle reklamlar─▒n yarat─▒c─▒l─▒─ča dayanmas─▒ gereklili─či ancak ayn─▒ zamanda da bir ürün olduklar─▒n─▒ vurgulayan çok anlaml─▒ bir cümledir: “Reklam, yar─▒ yar─▒ya sanatt─▒r; di─čer yar─▒s─▒ i┼čtir ve her iki yar─▒ için de teslim tarihi diye bir ┼čey söz konusudur.” ─░┼čin teslim tarihi elbette ki reklam veren ile ajans aras─▒ndaki anla┼čma ┼čartlar─▒na ba─čl─▒d─▒r. Etik olan, iki taraf─▒n da kar┼č─▒l─▒kl─▒ anla┼čma ┼čartlar─▒na uymas─▒d─▒r. Reklam i┼čtir, çünkü kurallar─▒ vard─▒r ve bu kurallar─▒n uygulan─▒p uygulanmad─▒─č─▒ sadece profesyonel özdenetim mekanizmalar─▒ olan dernekler ya da di─čer olu┼čumlar taraf─▒ndan de─čil, yasalar taraf─▒ndan da denetlenir. Reklamlar i┼čtir çünkü belli üretim a┼čamalar─▒ vard─▒r. Bir fikirden do─čar ve görsel ya da yaz─▒l─▒ nesnelere dönü┼čürler. Reklamlar i┼čtir çünkü markalar─▒n pazarlama faaliyet ve stratejilerinde kilit roller üstlenirler. Reklamlar i┼čtir çünkü birçok ki┼či taraf─▒ndan organize ┼čekilde üretilirler. Reklamlar i┼čtir ve dolay─▒s─▒yla disiplin ve ciddiyet gerektirir. Her reklam bir i┼čtir ama her reklam üst düzey bir sanat ürünü de─čildir, olmak zorunda m─▒d─▒r? Bu reklam─▒ yap─▒lan markaya, ürüne, pazarlama stratejisine, hedef kitleye, mecraya göre de─či┼čir.
Sanat, en bilinen tan─▒m─▒ ile hayal gücü ve yarat─▒c─▒l─▒─č─▒n d─▒┼ča vurulmu┼č halidir. Reklam─▒n sanatt─▒r, çünkü yukar─▒da de─čindi─čim gibi, yarat─▒c─▒ zihinlerin fikirlerinden üretilir. Reklamlar, sadece bir marka logosundan, slogandan, ürün görselinden ya da ürünü anlatan bir filmden, metinden, birim fiyat─▒ndan ya da indirim oran─▒ndan ötede, markalar─▒ konumland─▒ran, onlar ad─▒na hedef kitlelerine mesajlar─▒n─▒ ileten ifade biçimleridir. Reklamlar sanatt─▒r çünkü hayal gücünden beslenirler. Reklamlar umut verir, reklamlar e─člendirir, dü┼čündürür, bilgilendirir, yönlendirir ve reklamlar farkl─▒l─▒k hissettirir. Reklamlar─▒n k─▒sa alg─▒lama süreleri içerisinde, ele ald─▒klar─▒ ürünü en iyi ┼čekilde anlatmalar─▒ gerekir. Üretilmeleri süreci her ne kadar profesyonel bir disiplin gerektirse de, yasalar ve etik kurallar ile s─▒n─▒rlanan çerçeveleri olsa da, reklamlar hedef kitlelerde duygular üretmeye yönelik çal─▒┼čmalard─▒r. Sadece sat─▒n alma davran─▒┼č─▒ uyand─▒rmaktan öte, ba─čl─▒l─▒k yaratmak, özel hissettirmek, ürün – hizmet ve markalar─▒ anlamland─▒rmak, zaman zaman farkl─▒ hayali dünyalar─▒n kap─▒lar─▒n─▒ aralamak amac─▒ ta┼č─▒rlar. Reklamlar her zaman duygu uyand─▒rma misyonu ta┼č─▒rlar m─▒? Evet, ta┼č─▒rlar çünkü tüketimin kendisi dahi duygulardan beslenen bir davran─▒┼člar toplam─▒d─▒r.Ve reklam sanatt─▒r, hedef kitlenin kar┼č─▒s─▒na ç─▒kana kadar sanc─▒l─▒ bir süreçten geçer ancak genellikle k─▒sa süreler boyunca tüketicilerle bulu┼čur. Çok basitmi┼č gibi görünen en yal─▒n reklamlar dahi, tüketicilerin haf─▒zas─▒n─▒ uzun süre me┼čgul edebilir, zihinlerde yer edecek bir ustal─▒k örne─či olabilirler.
Hangi yönü a─č─▒r basarsa bass─▒n, reklamlar─▒n ortak özelli─či bir ekip taraf─▒ndan üretilen kolektif ürünler olmalar─▒d─▒r. Üretim süreçlerinin her a┼čamas─▒nda ciddi çal─▒┼čmalar ve farkl─▒ uzmanl─▒klar gerektirirler. Bu anlamda da diyebiliriz ki yarat─▒c─▒ ve üretici zihinlerin bir arada çal─▒┼čt─▒─č─▒ ajanslar hem ürün – hizmet, hem de sanat üretirler. Kendisini ve/veya markas─▒n─▒ pazara tan─▒tmak, hat─▒rlatmak ya da benimsetmek isteyen küçük ya da büyük i┼čletmeler de, kendilerini en do─čru ┼čekilde pazarlayacak olan bu ajanslarla çal─▒┼čmak durumundad─▒r
Mar 26
2011

Reklam─▒n ─░yisi K├Ât├╝s├╝ Olmaz

Posted by My Prod├╝ksiyon in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Reklam─▒n iyisi kötüsü olmaz mant─▒─č─▒ bir noktada, istenilen yani ula┼č─▒lmak istenilen son noktayla ilgilidir. ─░stenilen, insanlar─▒n ismi, ürünü, markay─▒ öyle ya da böyle bilmesi ise, evet burada reklam─▒n iyisi kötüsü olmaz, bu yolda i┼členebilecek her tür konu mubaht─▒r. Ama bir de, insan ister istemez ┼čunu dü┼čünüyor tabi, ismin bilinmesi ne kazand─▒r─▒r ki? Bu ┼čuna benzemekte; bir ki┼či, çe┼čitli küçük kazançlar elde etmek için, nas─▒l oldu─ču önemli olmayan bir ┼čekilde, bir olayla, reklamla gündeme gelir ve toplum taraf─▒ndan ismi, cismi bilinir. Gündeme geldi─či olay, e─čer çok garip, tuhaf, kötü bir olaysa toplum bu ki┼čiyi merak etmeye ba┼člar. Ama toplumun bu merak─▒n─▒n be─čeni, özenti, sevgi, sayg─▒ v.b. kavramlarla bir alakas─▒ yoktur. Toplum, genelde bu tip ki┼čilerin, nas─▒l olup ta bu halde olabildiklerini merak etmeye ba┼člar. Konu olan reklam veya olaydaki normal davran─▒┼člar─▒n veya olaylar─▒n olamay─▒┼člar─▒n─▒n nedenlerini aramak, anlamak ister. Bu asl─▒nda çok güçlü bir merak güdüsüdür. Toplumun bu merak─▒n─▒ bilen ve reyting elde etmek isteyen çe┼čitli reality ┼×ov’lar da bu tip insanlar─▒ hemen bulur ve konuk eder.
Konu tuhaf davran─▒┼člar─▒ysa, reality ┼×ov’lar bu tuhafl─▒klar─▒ yeniden yapt─▒rmak ve toplumun ilgisini çekmek ister. Konu her neyse, topluma onu moda mod ya┼čatmak ister. Toplum da bunlar─▒ alg─▒layabilmek için izler, okur ve dinler. Ama toplumun ┼čöyle bir özelli─či de vard─▒r. ─░lgili olay─▒ anlayabildi─či ve dü┼čüncelerinde onu, yerine oturtabildi─či an, unutur ve hiçbir ┼čekilde ilgilenmez. Hatta bu yüzden baz─▒ Reality ┼×ov’lar, bu tip ki┼čilere ba┼čka tuhafl─▒klar, gariplikler yapt─▒rarak, toplumun ayn─▒ merak─▒n─▒ tetiklemek ve eski reytinglerine kavu┼čmak ister. Bu durum firmalar─▒n, ürün ve hizmet reklamlar─▒ için de geçerlidir. Toplum bir ┼čekilde reklam─▒n etkisi alt─▒nda kal─▒r. Ürünü merak eder, inceler, onunla ilgili bilgi al─▒r ama bunlar, sat─▒n alma davran─▒┼člar─▒n─▒ göstermeye yönelik de─čillerdir. Onlar─▒n bu ilgisi, tamamen merakt─▒r. Belki merak─▒n yo─čunlu─ču, baz─▒ ki┼čilerin sat─▒n alma davran─▒┼člar─▒n─▒ göstermesini sa─člayabilir. Ama bu bir defaya yöneliktir. Merak giderilir bir ┼čekilde, ürünü alarak veya bilgi edinerek. Peki ya sonra? Firma, ne kadar kötü, garip, tuhaf bir reklam yaparsa yaps─▒n ayn─▒ merak─▒ yakalayabilir mi? Çünkü art─▒k toplum neyin ne oldu─čunu bilmektedir.
Kötü reklam, çok kötü hissettirir ve unutulmaz, tuhaft─▒r merak uyand─▒r─▒r, farkl─▒d─▒r ilgi çeker, yenidir bilme istemini uyand─▒r─▒r. Ama bunlar tatmin edildikten sonra, firman─▒n di─čer kötü reklamlar─▒ i┼če yaramaz. Yani ayn─▒ etkileri uyand─▒rmaz. Bunun için reklam─▒n iyisi kötüsü olur. Reklam iyi olmak, faydac─▒, güvenilir, i┼člevsel, teknolojik olmak zorundad─▒r. Günümüzdeki topluma hitap etmeli ve onlar─▒n kabul s─▒n─▒rlar─▒nda ya┼čamay─▒ becerebilmek zorundad─▒r. Hitap etti─či kitlesine ya┼čatt─▒─č─▒ rahatl─▒k, kolayl─▒k v.s. di─čer kitleler aras─▒nda fark yaratmal─▒d─▒r ki, kitlesi sürekli art─▒┼č göstersin veya sat─▒n almaya devam etsin.
Mar 26
2011

Radyo Reklamc─▒l─▒─č─▒

Posted by My Prod├╝ksiyon in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Dinleyenler pek sevmeselerde tüm medya organlar─▒ için olmazsa olmazd─▒r Reklamlar. Reklamdaki mesaj─▒n─▒z─▒ etkili bir biçimde sunabilmek markan─▒z ve sizin için önemliyse, My Produksiyon, reklam verenler ve radyolar için kaliteli reklam seslendirmesi ve produksiyon altyap─▒s─▒n─▒ haz─▒rlayak hedefi tam isabetle vurman─▒z─▒ sa─čl─▒yor. Radyo reklamlar─▒, kurum ve kurulu┼člar─▒n hedef kitleleri olan tüketicilerine ula┼čmak için kulland─▒klar─▒ en etkili araçlar─▒n ba┼č─▒nda gelmektedir. Reklam, ┼čirketlerin, kurum ve kurulu┼člar─▒n, organizasyonlar─▒n vb. imajlar─▒n─▒ yans─▒tan bir aynad─▒r. Ayn─▒ zamanda tüketicilerin haf─▒zalar─▒nda her zaman daha güncel kalmalar─▒n─▒ sa─člayan bir olgudur. Reklamlar, türü, amac─▒ ve uygulama alan─▒ bak─▒m─▒ndan çok çe┼čitlilik göstermektedir.

RADYO ARACILI─×I ─░LE YAPILAN REKLAMLARIN YARARLARI:

1.Yayg─▒n ve etkili bir medya organ─▒d─▒r.
2.─░letileri en h─▒zl─▒ biçimde gönderir.
3.─░letilerin gönderilmesi çok kolayd─▒r.
4.─░stendi─činde iletilerde en seri biçimde de─či┼čiklikler yap─▒labilir.
5.Radyo dinleyen kitle kabaca tahmin edilebilir.
6.Ki┼či ba┼č─▒na dü┼čen maliyeti dü┼čüktür.
Mar 26
2011

Radyo Reklamc─▒l─▒─č─▒

Posted by My Prod├╝ksiyon in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Dinleyenler pek sevmeselerde tüm medya organlar─▒ için olmazsa olmazd─▒r Reklamlar. Reklamdaki mesaj─▒n─▒z─▒ etkili bir biçimde sunabilmek markan─▒z ve sizin için önemliyse, My Produksiyon, reklam verenler ve radyolar için kaliteli reklam seslendirmesi ve produksiyon altyap─▒s─▒n─▒ haz─▒rlayak hedefi tam isabetle vurman─▒z─▒ sa─čl─▒yor. Radyo reklamlar─▒, kurum ve kurulu┼člar─▒n hedef kitleleri olan tüketicilerine ula┼čmak için kulland─▒klar─▒ en etkili araçlar─▒n ba┼č─▒nda gelmektedir. Reklam, ┼čirketlerin, kurum ve kurulu┼člar─▒n, organizasyonlar─▒n vb. imajlar─▒n─▒ yans─▒tan bir aynad─▒r. Ayn─▒ zamanda tüketicilerin haf─▒zalar─▒nda her zaman daha güncel kalmalar─▒n─▒ sa─člayan bir olgudur. Reklamlar, türü, amac─▒ ve uygulama alan─▒ bak─▒m─▒ndan çok çe┼čitlilik göstermektedir.

RADYO ARACILI─×I ─░LE YAPILAN REKLAMLARIN YARARLARI:

1.Yayg─▒n ve etkili bir medya organ─▒d─▒r.
2.─░letileri en h─▒zl─▒ biçimde gönderir.
3.─░letilerin gönderilmesi çok kolayd─▒r.
4.─░stendi─činde iletilerde en seri biçimde de─či┼čiklikler yap─▒labilir.
5.Radyo dinleyen kitle kabaca tahmin edilebilir.
6.Ki┼či ba┼č─▒na dü┼čen maliyeti dü┼čüktür.
Mar 26
2011

Reklam Seslendirmeleri

Posted by My Prod├╝ksiyon in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Hem televizyon, sinema reklam filmlerinde hem de radyo reklamlar─▒nda seslendirme yap─▒lmaktad─▒r. Reklam filmlerinin seslendirilmesinde, kimi zaman ünlü simalar─▒n sesleri, kimi zaman ünlü sesler, kimi zaman da normal insanlar─▒n veya reklam filminde rol alan oyuncular─▒n kendi sesleri kullan─▒lmaktad─▒r. Reklam filmlerinde seslendirme eskisinden çok daha modern ko┼čullarda yap─▒lmaktad─▒r. Reklam filminin çekimlerinde rol alan oyuncular─▒n sesleri yerine, ba┼čka ki┼čilerin sesleri kullan─▒lacaksa, film çekimleri bittikten sonra, “Cast Hizmeti” ad─▒ alt─▒nda yap─▒lan çal─▒┼čmalar esnas─▒nda, kar┼č─▒l─▒kl─▒ diyaloglar olsa bile, ki┼čiler, seslendirecekleri diyaloglar─▒ teker teker seslendirmektedir. Daha sonra bunlar stüdyo ortam─▒nda birbirinin üzerine getirilmekte ve birle┼čtirilmektedir. Ama günümüzde, genellikle reklam seslendirmeleri, oyuncular─▒n kendi sesleriyle yap─▒lmaktad─▒r. Çok nadir olarak bir ki┼činin veya ünlünün kendisi reklam filminde oynay─▒p, ba┼čka biri taraf─▒ndan seslendirilmektedir.

Seslendirme konusu, sadece televizyon ve sinema reklam filmlerinde yap─▒lmamaktad─▒r. Radyo reklamlar─▒nda seslendirme konusu, daha çok önemli olmaktad─▒r. Çünkü, radyo reklamlar─▒nda görüntü yoktur. Görsel herhangi bir unsurun olmad─▒─č─▒ radyolar için sesler, çok önemli bir noktada durmakta ve reklam tasar─▒mlar─▒n─▒n etki gücünü olu┼čturan unsur olmaktad─▒r. Yukar─▒da da de─čindi─čimiz gibi, televizyon ve sinema reklamlar─▒nda ise, oyuncular kendi seslerini kullanmaktad─▒r. Burada, oyuncular─▒n seslerini kullanma biçimleri, istenilen duygu ve dü┼čünceyi verebilme özellikleri öne ç─▒kmaktad─▒r. Sesler, insanlar─▒n dü┼čüncelerini belirleyen unsurlard─▒r. ─░nsan─▒n duygu dünyas─▒na hitap eder. Tonlamalar─▒yla, seslerin renkleriyle, t─▒n─▒s─▒yla insanlar─▒n dü┼čüncelerini yönlendirir, onlar─▒n çe┼čitli duygu durumlar─▒n─▒ ya┼čamalar─▒n─▒ ve insanlar─▒n reklamdaki marka, ürün ve hizmetle organik ba─č kurmalar─▒n─▒ sa─člarlar.

Reklam seslendirmelerinde oyuncular, sevinç, üzüntü, güven, rahatl─▒k, memnuniyet, güç, kalite v.b. dü┼čüncelerin olu┼čturulmas─▒ için, seslerini ona göre kullanmaktad─▒rlar. Oyuncular seslerini, bu dü┼čüncelerin olu┼čturulmas─▒ için kullan─▒rken, inand─▒r─▒c─▒ bir ┼čekilde kullanmakta ve insanlar─▒n ayn─▒ duygu veya hissi ya┼čamalar─▒na olanak tan─▒maktad─▒r. Televizyon reklam filmlerindeki sesler, reklam─▒n izlenme oran─▒n─▒ dü┼čürebilmekte veya yükseltebilmektedir. Reklam tasar─▒m─▒ ne kadar iyi yap─▒lm─▒┼č olursa olsun, reklam─▒n temas─▒, reklamda kullan─▒lan malzeme, araç ve gereçlerin önemi bir yana ki bunlar─▒n en iyi ┼čekilde, reklam tasar─▒m─▒na uygun seçilmi┼č olduklar─▒n─▒ varsaysak bile, seslerin ayn─▒ özenle, ayn─▒ etki gücüyle seçilmemesi insanlar─▒n reklam─▒ izlemelerini engelleyebilmektedir.

Reklam seslendirmeleri, reklam─▒ izlettirir veya reklam─▒n izlenmemesine neden olur. Rahats─▒z edici, yanl─▒┼č tonlamalar─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ reklam filmi, tüketicilerin onu ciddiye almamalar─▒na, güven duymamalar─▒na neden olmaktad─▒r.
Mar 26
2011

Reklam C─▒ng─▒llar─▒ Nas─▒l Haz─▒rlan─▒r?

Posted by My Prod├╝ksiyon in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Bilindi─či gibi reklam; firma, kurum ve kurulu┼člar─▒n kendi ürün ve hizmetlerinin özelliklerini hedef kitlelerine ula┼čt─▒rd─▒─č─▒, ileti┼čim mecras─▒d─▒r. Reklam─▒n kulland─▒─č─▒ ileti┼čim biçimleri gün geçtikçe de─či┼čmekte ve çe┼čitlenmektedir. Hem görsel hem i┼čitsel hem de alg─▒lara hitap eden reklam filmleri insanlar─▒n dikkatini çekmekte ve izlenebilmektedir. Çünkü reklam iletimlerini, bütünlüklü bir konu halinde vermektedirler. Kimi zaman esprilerle, kimi zaman e─členceli diyaloglarla, gündelik ya┼čamda olagelen ili┼čkilerin içerdi─či özellikleri katarak vermekte olan reklam, zihinlere markalar─▒n─▒ kaz─▒maktad─▒r. Reklam, hedef kitle ile ileti┼čime geçerken, her yolu denemektedir. Filmler d─▒┼č─▒nda, çarp─▒c─▒ spotlarla da dikkat çekmektedir. Dü┼čündürücü, dikkat toplayan seslendirmeli metinlerle de yap─▒lmakta ya da sadece görüntü ve bir iki cümle ile de insanlar─▒n ilgisini toplamaktad─▒r.

Reklam c─▒ng─▒llar─▒ da bunlardan biridir. Hatta en güçlü etki b─▒rakan, reklam ileti┼čim yöntemlerinden biridir. C─▒ng─▒l yani Jingle, bütün dünyan─▒n ortak dilini kullanmaktad─▒r, yani müzi─či. Do─čru planlanm─▒┼č stratejik bir reklam çal─▒┼čmas─▒yla, firmay─▒ temsil edebilecek, insanlar─▒n dinlemekten ho┼članabilece─či veya ister istemez ak─▒llar─▒nda kalabilecek bir müzik seçilmektedir. Ayn─▒ ┼čekilde bu müzi─če uygun ses tonu seçilmektedir. Müzik ve ses seçilirken, ilgili markan─▒n veya firman─▒n, misyonu, vizyonuna uygun hisleri uyand─▒rmas─▒na çok dikkat edilmekte. Seçilen müzik veya ses, verilmek istenilen dü┼čünce, duygular─▒ hissettirmelidir. Verilmek istenen, güven, co┼čku, sevinç, yenilikçilik, merak, melankoli v.s. her neyse bu hisleri verebilmeye en yak─▒n olanlar seçilerek veya üretilerek kullan─▒l─▒r.

Reklam c─▒ng─▒llar─▒, ya reklam ajanslar─▒ ya da (PR) piyasa ara┼čt─▒rma ┼čirketleri vas─▒tas─▒yla, müzisyene gelmektedir. C─▒ng─▒l talebinde bulunan ajans, reklam veren v.b. hangisi ise, müzisyene hem firma hem de reklam c─▒ng─▒l─▒n─▒ yapaca─č─▒ ürün veya hizmetleriyle ilgili biref verir. Bundan yola ç─▒karak, kullan─▒labilecek müzi─čin üretimi ba┼člar. Bu noktada, müzisyenin normal ko┼čullarda yapt─▒─č─▒ müzik, burada yapaca─č─▒ müzikten ayr─▒lmaktad─▒r. Burada istenen as─▒l ┼čey, müzi─čin senaryo metine, spotlara uygun olmas─▒d─▒r. Asl─▒nda temelde, müzisyenin müzik yap─▒mc─▒s─▒ olma özelli─čini bir tarafa b─▒rak─▒p, reklamc─▒ gibi dü┼čünmesi ve hissetmesi istenir. Yarat─▒mc─▒, pratik ve ustal─▒k gibi reklamc─▒ özellikler müzisyenden de istenir. Yap─▒lan müzik çok k─▒sa, saniyelerle verilmektedir. Bu yüzden reklam─▒ en iyi ifade edecek müzi─čin uygunlu─ču önemli olmaktad─▒r. Müzik üretildikten sonra, müzik, sesler ve senaryo montaj─▒ yap─▒larak yay─▒nlan─▒r.

Televizyon reklam c─▒ng─▒llar─▒nda müzik, ses, ve tema birbirleriyle uyum halindeyken önemli olmaktad─▒r. Hâlbuki radyo reklamlar─▒nda görsellik olmad─▒─č─▒ için burada müzik ve ses daha önemli hale gelmektedir. Günümüzde, reklam c─▒ng─▒llar─▒ televizyonlarda yay─▒nland─▒ktan sonra, yani halk─▒n kula─č─▒na geldi─činde, daha önceden izlendi─čini ve konunun bilindi─či varsay─▒larak, radyoya uyarlanmakta ve yay─▒nlanmaktad─▒r.
Mar 26
2011

Reklam Filminde Nelere Dikkat Edilmeli

Posted by My Prod├╝ksiyon in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Öncelikle reklam filmi haz─▒rlamadan önce, hedef kitle ve özellikleri ara┼čt─▒r─▒lmaktad─▒r. Hedef kitle özellikleri, firman─▒n üretmi┼č oldu─ču ve pazara sunaca─č─▒ ürün veya hizmetin niteli─či ve sektörü çerçevesinde analiz edilmektedir. Öncelikle, hedefledi─či kitlenin ortaya ç─▒kan özelliklerini hesaba katmak durumundad─▒r. Hedef kitlenin özelliklerinde neler ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r; özlemleri, beklentileri, girdikleri sosyal çevrenin özellikleri, bilinç düzeyleri, aray─▒┼člar─▒, aç─▒klar─▒, ihtiyaçlar─▒, istedikleri, mutluluk ┼čablonlar─▒ v.b. unsurlar olabilir. Reklam filminin sloganlar─▒ belirlenirken, bu özelliklerden en çok öne ç─▒kan unsur tespit edilir ve bu unsuru ça─čr─▒┼čt─▒racak, onlara özlemlerini sunacak, beklentilerini kar┼č─▒layaca─č─▒n─▒ dü┼čünmelerini sa─člayacak ┼čekilde üretilmektedir. Bunun d─▒┼č─▒nda gene hedef kitlenin ortaya ç─▒kar─▒lm─▒┼č özelliklerine ba─čl─▒ olarak, televizyonlar─▒n─▒ veya filmi izleyecekleri mecray─▒, ne zaman izledikleri, ne kadar süreyle izledikleri tespit edilmektedir. Ona göre reklam filminin süresi belirlenmektedir. Onlar─▒ s─▒kmayacak süre, izlemekten kendilerini al─▒koyamayacaklar─▒ konularla i┼členmekte ve sunulmaktad─▒r. Filmin çekim alanlar─▒, hedef kitlenin be─čendi─či, oralarda olmaktan mutlu olabilecekleri, özlemlerinde olan yerler aras─▒ndan seçilmektedir. Bununla birlikte ayn─▒ seçim kriterleri, kullan─▒lan oyuncular için de geçerlidir. Hedef kitlenin en sevdi─či, onun gibi olmak istedi─či, onun gibi giyinmek istedi─či, onun taraf─▒ndan be─čenilebilecek unsurlarla belirleniyor. Gene hedef kitlenin bilgi birikimi, bilinç düzeyi, statüsüne ba─čl─▒ olarak, yukar─▒da da ara┼čt─▒r─▒l─▒p tespit edilmi┼č, sosyal çevreleri, onlar─▒n müzik seçimleri, ya┼čama bak─▒┼č aç─▒lar─▒ ba─člam─▒nda, onlar─▒n sevebilece─či, ak─▒llar─▒nda kalabilecek müzik seçilmekte veya üretilmektedir. Bütün bu süreçler yani slogan, müzik, oyuncu, çekim alan─▒, kullan─▒lan malzemeler v.b. unsurlar─▒n hepsi, birbiriyle ili┼čkili ve bütünün parçalar─▒ndan olu┼čmaktad─▒r. Bu bütün, ilk etapta, hedef kitlenin özellikleri gibi görünmektedir. Fakat kampanya haz─▒rlan─▒rken, yani reklam filminin tasarlanmas─▒ a┼čamas─▒nda, ortaya ç─▒km─▒┼č olan bu bütünün her bir parças─▒, firmayla, markas─▒yla, üretmi┼č oldu─ču ürün veya hizmetleriyle, onun özellikleriyle ili┼čkilendirilir. Bu noktada kullan─▒lan renkler, müzikler, sloganlar, yüzler, oyuncular─▒n giyimleri, filmde göründükleri yerlerde bulunan e┼čya, araç-gereç ayn─▒ hedefe vurgu yapar. Yani marka, ürün veya hizmet, hedef kitlenin bir parças─▒, onlar─▒n istedikleri, arzulad─▒klar─▒ym─▒┼č gibi aktar─▒l─▒r. Burada önemli olan bir nokta da filmin süresinin sadece hedef kitlesine ba─čl─▒ olmad─▒─č─▒d─▒r. Firman─▒n bu filme ay─▒rd─▒─č─▒ bütçe de önemli bir rol oynar. Tasar─▒mc─▒lar, yönetmenler, reklam metin yazarlar─▒, filmin süresini belirlerken, buna göre strateji çizer. Ama bütçe ne kadar yüksek olursa olsun, hedef kitlesini s─▒kacak kadar uzun bir filmi tercih etmezler. Bir reklam filminde, her mimik hareketi, oyuncunun üzerindeki her unsur, saç biçiminden ayakkab─▒s─▒na kadar kare kare bilinçli olarak kullan─▒lmakta ve bir ┼čeylerle ili┼čkilendirilmektedir. Son zamanlarda, pazarlarda rekabetin k─▒z─▒┼čmaya ba┼člamas─▒, ürün ve hizmetlerin gittikçe çe┼čitlenmesi, tüketicilerin bilinçlenmesiyle, pazarlama ve reklam anlay─▒┼č─▒, marka haline gelebilmek için, tüketiciler ile ürün, hizmet, marka aras─▒nda duygusal ba─člar─▒ olu┼čturmaya özen göstermeye ba┼člam─▒┼čt─▒r. Bunlar, sevinç, huzur, rahat ya┼čam─▒n verdi─či ego, be─čenilme, kabul görme, a┼čk, cinsellik, güç, iktidar v.b. olmaktad─▒r. Bunlar marka, ürün, hizmete yüklenerek sunulmaktad─▒r
Mar 26
2011

Reklam Filminde Nelere Dikkat Edilmeli

Posted by My Prod├╝ksiyon in reklam sloganlar─▒ , reklam slogan─▒ , reklam slogan─▒ , reklam sesleri , reklam sesleri , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirme ajans─▒ , reklam seslendirenler , reklam seslendirenler , reklam senaryosu , reklam senaryosu , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam senaryo ├Ârne─či , reklam seslendirme ├Ârnekleri , reklam seslendirme ├Ârnekleri

Öncelikle reklam filmi haz─▒rlamadan önce, hedef kitle ve özellikleri ara┼čt─▒r─▒lmaktad─▒r. Hedef kitle özellikleri, firman─▒n üretmi┼č oldu─ču ve pazara sunaca─č─▒ ürün veya hizmetin niteli─či ve sektörü çerçevesinde analiz edilmektedir. Öncelikle, hedefledi─či kitlenin ortaya ç─▒kan özelliklerini hesaba katmak durumundad─▒r. Hedef kitlenin özelliklerinde neler ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r; özlemleri, beklentileri, girdikleri sosyal çevrenin özellikleri, bilinç düzeyleri, aray─▒┼člar─▒, aç─▒klar─▒, ihtiyaçlar─▒, istedikleri, mutluluk ┼čablonlar─▒ v.b. unsurlar olabilir. Reklam filminin sloganlar─▒ belirlenirken, bu özelliklerden en çok öne ç─▒kan unsur tespit edilir ve bu unsuru ça─čr─▒┼čt─▒racak, onlara özlemlerini sunacak, beklentilerini kar┼č─▒layaca─č─▒n─▒ dü┼čünmelerini sa─člayacak ┼čekilde üretilmektedir. Bunun d─▒┼č─▒nda gene hedef kitlenin ortaya ç─▒kar─▒lm─▒┼č özelliklerine ba─čl─▒ olarak, televizyonlar─▒n─▒ veya filmi izleyecekleri mecray─▒, ne zaman izledikleri, ne kadar süreyle izledikleri tespit edilmektedir. Ona göre reklam filminin süresi belirlenmektedir. Onlar─▒ s─▒kmayacak süre, izlemekten kendilerini al─▒koyamayacaklar─▒ konularla i┼členmekte ve sunulmaktad─▒r. Filmin çekim alanlar─▒, hedef kitlenin be─čendi─či, oralarda olmaktan mutlu olabilecekleri, özlemlerinde olan yerler aras─▒ndan seçilmektedir. Bununla birlikte ayn─▒ seçim kriterleri, kullan─▒lan oyuncular için de geçerlidir. Hedef kitlenin en sevdi─či, onun gibi olmak istedi─či, onun gibi giyinmek istedi─či, onun taraf─▒ndan be─čenilebilecek unsurlarla belirleniyor. Gene hedef kitlenin bilgi birikimi, bilinç düzeyi, statüsüne ba─čl─▒ olarak, yukar─▒da da ara┼čt─▒r─▒l─▒p tespit edilmi┼č, sosyal çevreleri, onlar─▒n müzik seçimleri, ya┼čama bak─▒┼č aç─▒lar─▒ ba─člam─▒nda, onlar─▒n sevebilece─či, ak─▒llar─▒nda kalabilecek müzik seçilmekte veya üretilmektedir. Bütün bu süreçler yani slogan, müzik, oyuncu, çekim alan─▒, kullan─▒lan malzemeler v.b. unsurlar─▒n hepsi, birbiriyle ili┼čkili ve bütünün parçalar─▒ndan olu┼čmaktad─▒r. Bu bütün, ilk etapta, hedef kitlenin özellikleri gibi görünmektedir. Fakat kampanya haz─▒rlan─▒rken, yani reklam filminin tasarlanmas─▒ a┼čamas─▒nda, ortaya ç─▒km─▒┼č olan bu bütünün her bir parças─▒, firmayla, markas─▒yla, üretmi┼č oldu─ču ürün veya hizmetleriyle, onun özellikleriyle ili┼čkilendirilir. Bu noktada kullan─▒lan renkler, müzikler, sloganlar, yüzler, oyuncular─▒n giyimleri, filmde göründükleri yerlerde bulunan e┼čya, araç-gereç ayn─▒ hedefe vurgu yapar. Yani marka, ürün veya hizmet, hedef kitlenin bir parças─▒, onlar─▒n istedikleri, arzulad─▒klar─▒ym─▒┼č gibi aktar─▒l─▒r. Burada önemli olan bir nokta da filmin süresinin sadece hedef kitlesine ba─čl─▒ olmad─▒─č─▒d─▒r. Firman─▒n bu filme ay─▒rd─▒─č─▒ bütçe de önemli bir rol oynar. Tasar─▒mc─▒lar, yönetmenler, reklam metin yazarlar─▒, filmin süresini belirlerken, buna göre strateji çizer. Ama bütçe ne kadar yüksek olursa olsun, hedef kitlesini s─▒kacak kadar uzun bir filmi tercih etmezler. Bir reklam filminde, her mimik hareketi, oyuncunun üzerindeki her unsur, saç biçiminden ayakkab─▒s─▒na kadar kare kare bilinçli olarak kullan─▒lmakta ve bir ┼čeylerle ili┼čkilendirilmektedir. Son zamanlarda, pazarlarda rekabetin k─▒z─▒┼čmaya ba┼člamas─▒, ürün ve hizmetlerin gittikçe çe┼čitlenmesi, tüketicilerin bilinçlenmesiyle, pazarlama ve reklam anlay─▒┼č─▒, marka haline gelebilmek için, tüketiciler ile ürün, hizmet, marka aras─▒nda duygusal ba─člar─▒ olu┼čturmaya özen göstermeye ba┼člam─▒┼čt─▒r. Bunlar, sevinç, huzur, rahat ya┼čam─▒n verdi─či ego, be─čenilme, kabul görme, a┼čk, cinsellik, güç, iktidar v.b. olmaktad─▒r. Bunlar marka, ürün, hizmete yüklenerek sunulmaktad─▒r
  • «
  •  Ba┼člang─▒├ž 
  •  ├ľnceki 
  •  1 
  •  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »