Profesyonel Bo┼čnak├ža Seslendirme ve Anons Nas─▒l Yap─▒l─▒r? | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: Prod├╝ksiyon > G├╝ncel Haberler > Profesyonel Bo┼čnak├ža Seslendirme ve Anons Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

My Prod├╝ksiyon - Blog

My Prod├╝ksiyon - Medya Haberleri ve Terimler S├Âzl├╝─č├╝

Eyl 26
2017

Profesyonel Bo┼čnak├ža Seslendirme ve Anons Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Posted by: mehmet

Bo┼čnakça Seslendirme

Profesyonel Bo┼čnakça Seslendirme ve Anons Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Dil, insanlar aras─▒nda konu┼čmay─▒ sa─člayan ve birbirleri ile ileti┼čim kurabilecekleri en etkili yollardan ve en önemli ileti┼čim araçlar─▒ndan bir tanesidir. Ö─črenilmi┼č dil sayesinde bir insan kar┼č─▒s─▒ndaki ki┼čilere derdini ve dü┼čüncelerini anlatabilir. Dil sayesinde insanlar hep birbirileri ile ileti┼čim kurarak ve bildiklerini yar─▒nlara aktararak teknolojinin ve insano─člunun geli┼čmesine katk─▒da bulunmu┼čtur. E─čer dil olmasayd─▒ günümüzde halen eski dönemlerdeki gibi ya┼čamaya devam eder ve kendimizi geli┼čtiremezdik. Bu nedenle dil günümüzdeki en önemli ileti┼čim araçlar─▒ aras─▒ndaki yerini alm─▒┼č durumdad─▒r.

Günümüzdeki dillere bak─▒ld─▒─č─▒ zaman konu┼čulmakta olan hemen her dilin köklü bir geçmi┼činin oldu─čunu görebilirsiniz. Bo┼čnakçada bu köklü diller aras─▒ndaki yerini koruyor. Kökenleri y─▒llar öncesine dayanan Bo┼čnakça, H─▒rvatça ve S─▒rpçadan ayr─▒lmaktad─▒r. Ancak bu iki dil gibi Bo┼čnakçan─▒n kökenleri de Latin alfabesine dayan─▒r. Bu sebeple Türkçede oldu─ču gibi Bo┼čnakçada da dil her geçen gün yenilenebilmekte ve farkl─▒ kal─▒plara sokulabilmektedir.

Bo┼čnakça her ne kadar dünya genelinde yayg─▒n olarak kullan─▒lan bir dil olmasa da Bosna-Hersek’e gitti─činiz zaman Bo┼čnakçan─▒n çok yayg─▒n olarak kullan─▒ld─▒─č─▒n─▒ görebilirsiniz. Bu nedenle Bosna-Hersek’te yay─▒nlanacak bir reklam haz─▒rl─▒─č─▒ içerisindeyseniz ─░ngilizce ya da di─čer evrensel dillerden bir tanesini kullanmaktansa Bo┼čnakça seslendirme yapmak daha mant─▒kl─▒ bir seçim olacakt─▒r. Bu seslendirme sayesinde hem ürünlerinizi hedef kitlenize daha iyi tan─▒tabilir hem de tüketiciye ürün ve hizmetlerin onlara özel olarak yap─▒ld─▒─č─▒n─▒ onlara hissettirebilirsiniz.

Bo┼čnakça seslendirme günümüzde birçok farkl─▒ amaç için kullan─▒labilmektedir. Dinlenme tesislerinde, otobüslerde, uçaklarda, gelen turistler için bilgi vermede vb. gibi tüm alanlarda Bo┼čnakça seslendirmeleri kullanman─▒z mümkün. Bu seslendirmeleri kullanman─▒zdaki amaç her Bosna-Hersek vatanda┼č─▒n─▒n Türkçe ya da ─░ngilizce gibi dilleri bilmiyor olmas─▒d─▒r. E─čer bir firma ya da i┼čletme olarak sizi tercih eden her bireyin mutlulu─ču ve gerekli bilgilere ula┼čmas─▒ sizin için önemliyse bu seslendirmeleri yapman─▒z gerekiyor. Her ülke vatanda┼č─▒ için ayr─▒ ayr─▒ yap─▒lan seslendirmeler gibi Bo┼čnakça seslendirmelerde Bosna-Hersek vatanda┼člar─▒ için yap─▒lmaktad─▒r.

Bo┼čnakça seslendirmenin yap─▒labilmesi için Bo┼čnakçay─▒ ana dili gibi konu┼čabilen ki┼čilere ihtiyaç vard─▒r. Bu ki┼čilere ihtiyaç olmas─▒n─▒n nedeni ise dilin do─čru ve ihtiyaç duyulan aksan ile seslendirilebilmesidir. Nas─▒l ki Türkçe konu┼čmay─▒ bilmeyen birisi Türkçe konu┼čtu─čunda bu bize tuhaf geliyorsa Bo┼čnakça bilmeyen ya da Bo┼čnakçay─▒ ana dili gibi konu┼čamayan birisi seslendirme yapt─▒─č─▒nda Bosna-Herseklilere bu seslendirme çok tuhaf gelecektir. Bu nedenle seslendirme yapacaklar─▒n kesinlikle Bo┼čnakçay─▒ anadili gibi konu┼čuyor olmas─▒ gereklidir.

Bo┼čnakça seslendirme yaparken anadili gibi Bo┼čnakça konu┼čanlara ihtiyaç duyulmas─▒n─▒n bir di─čer nedeni ise aksanl─▒ konu┼čma ihtiyac─▒d─▒r. Örne─čin, ─░ngilizce evrensel bir dildir ancak Amerika ile ─░ngiltere’de konu┼čulan ─░ngilizce aras─▒nda aksan yönünden çok farkl─▒l─▒klar vard─▒r. Ayn─▒ ┼čekilde Bo┼čnakça içinde bu geçerlidir. Kimi zaman yöreler aras─▒nda aksan bak─▒m─▒ndan farkl─▒l─▒klar ortaya ç─▒kabiliyor. Bu nedenle neresi için seslendirme yapacaksan─▒z o yörenin aksan─▒na sahip olan ki┼čilere seslendirme yapman─▒z önemlidir.

Bo┼čnakça seslendirme yapacak olan birçok firma daha çok tan─▒nm─▒┼č isimler ile çal─▒┼čmay─▒ tercih eder. Bunun ise iki nedeni vard─▒r. ─░lki seslendirmeyi dinleyecek olan ki┼čilere tan─▒d─▒klar─▒ bir ses sunmak. ─░kincisi ise bilindik ki┼čiler ile yap─▒lan seslendirme sayesinde firmay─▒ tercih eden mü┼čterilerin amaçlar─▒na daha kolay ula┼čmas─▒n─▒ sa─člamakt─▒r. Bu nedenle e─čer Bo┼čnakça seslendirme yapacak kaliteli bir firma ar─▒yorsan─▒z kesinlikle bu kritere dikkat etmelisiniz. Do─čru firmalar ile çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒zda sizde seçimlerinizden memnun kalacak ve amac─▒n─▒za daha kolay ula┼čm─▒┼č olacaks─▒n─▒z. K─▒sacas─▒ Bo┼čnakça seslendirme yapaca─č─▒n─▒z zaman firma seçimlerinizi dikkatli bir ┼čekilde yapmal─▒ ve anadili Bo┼čnakça olan ki┼čileri tercih etmelisiniz.

Kaynak: Bo┼čnakça Seslendirme