├çekce Seslendirme ve Seslendirme Kavram─▒n─▒n Geli┼čimi | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: Prod├╝ksiyon > G├╝ncel Haberler > ├çekce Seslendirme ve Seslendirme Kavram─▒n─▒n Geli┼čimi

My Prod├╝ksiyon - Blog

My Prod├╝ksiyon - Medya Haberleri ve Terimler S├Âzl├╝─č├╝

Eyl 26
2017

├çekce Seslendirme ve Seslendirme Kavram─▒n─▒n Geli┼čimi

Posted by: mehmet

Çekce Seslendirme

Çekce Seslendirme ve Seslendirme Kavram─▒n─▒n Geli┼čimi

Ses, insanlar─▒n duyu organlar─▒ olan kulaklar─▒ ile duyabilecekleri titre┼čim dalgalar─▒d─▒r. Ses dalgalar─▒ yay─▒lmak için herhangi bir ortama gerek duymayan elektromanyetik dalgalar gibi bo┼člukta yay─▒lan dalgalar─▒n aksine, mekanik özelliktedir. Hava, su, tahta gibi maddesel ortamlarda ses kayna─č─▒ndan ç─▒kan titre┼čimlerin s─▒k─▒┼čma ve genle┼čmesi ile hareket eden bas─▒nç de─či┼čimlerinden olu┼čan dalgalar, ses dalgas─▒d─▒r. Canl─▒ yarat─▒klar, cans─▒z varl─▒klar ve do─čada olu┼čan ses kaynaklar─▒ olmak üzere üç farkl─▒ kategoride ele al─▒nabilir. Gök gürültüsü, rüzgâr do─čal ses kaynaklar─▒d─▒r. ─░nsanlar─▒n da konu┼čabilmek için gerekli olan sesleri ç─▒karabilmeleri do─čal mekanizmalar─▒ olan g─▒rtlak ve akci─čerleridir. G─▒rtlakta bulunan ses tellerinin akci─čerlerdeki hava ile çarp─▒┼čmas─▒ ile olu┼čan titre┼čimler a─č─▒z yoluyla ses ç─▒karmas─▒n─▒ sa─člar. Muhte┼čem do─čal ses alma cihazlar─▒ olan kulaklar ve yorumlama merkezi olan beyin vas─▒tas─▒yla da ç─▒kan sesler alg─▒lan─▒r ve yorumlan─▒r. ─░nsanlar─▒n bir arada ya┼čamalar─▒ndan kaynaklanan anla┼čabilme, istek, dilek ve ihtiyaçlar─▒n─▒ tan─▒mlayabilme amac─▒yla konu┼čma ihtiyac─▒, do─čal seslerin taklit edilmesi, duygu ve dü┼čünceleri için ses türetme, birliktelikten kaynaklanan tempo gibi yöntemlerle geli┼čtirdikleri dil ile mümkün olmu┼čtur. Her farkl─▒ çevrede bulunan insanlar─▒n kendi aralar─▒nda olu┼čturduklar─▒ dil, benzerlikler olsa da kendilerine has özellikler ta┼č─▒r.

Yüzy─▒llar içerisinde de─či┼čen, geli┼čen, farkl─▒la┼čan, kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ toplumlar─▒n dil özelliklerine göre etkile┼čimlere maruz kalan farkl─▒ farkl─▒ diller (Çekce Seslendirme gibi), ülkeler ve s─▒n─▒rlar─▒n içerisinde kalan milletlerin nesillerce aktar─▒lan kültür miras─▒ olarak korunur. Her ülkenin kendine özgü bir dile sahip olmas─▒, farkl─▒ ülke ve kültürlere ait dillerin anla┼č─▒lmas─▒ içinde kar┼č─▒l─▒kl─▒ olarak farkl─▒ dilleri de ö─črenme ve aktarma ihtiyac─▒n─▒ gündeme getirmi┼čtir. Modern hayata geçi┼č, teknoloji ve bilginin payla┼č─▒m─▒, sosyal, kültürel ihtiyaçlar ve globalle┼čen dünyada ülkeler aras─▒ ticaret önem kazan─▒rken payla┼č─▒lan ortamlarda yabanc─▒ dillerin çevirisi yap─▒larak kendi dillerine uyarlanmas─▒yla daha geni┼č kitleler ile ileti┼čim kolayla┼čm─▒┼č olmaktad─▒r.

Sinema ve TV, internet dünyas─▒n─▒n, genel olarak medyan─▒n geli┼čmesi, prodüksiyonlar─▒n ba┼čka ülkelere yay─▒lmas─▒nda seslendirme yapmak, farkl─▒ bir dili konu┼čulan dile uyarlamak ''seslendirme'' sektörünün de do─čmas─▒n─▒, geli┼čmesini h─▒zland─▒ran etmenlerdir. Dünyada konu┼čulan birçok dilin Çince, ─░ngilizce, Almanca, Frans─▒zca, Arapça, Yunanca, Çekce seslendirme gibi hemen her ülke dillerinin seslendirilmesi mümkün hale gelmi┼čtir. Erkek, kad─▒n ve çocuk seslerinin farkl─▒ olmas─▒, uygun t─▒n─▒, akustik, vurgu, nidâ farkl─▒l─▒klar─▒n─▒n tam olarak yans─▒t─▒lmas─▒, o dile çok iyi hakim olmay─▒ gerektirir. Her dilin sert veya yumu┼čak ses tonlamas─▒, ak─▒┼č─▒, ritmi, vurgusu ayr─▒cal─▒kl─▒d─▒r, birçok yap─▒mda yap─▒lan seslendirmenin kalitesi de bununla ölçülür.

Reklam, tan─▒t─▒m filmi, sinema filmi gibi yap─▒mlarda seslendirme konusunda uzmanla┼čm─▒┼č seslendirme sanatç─▒lar─▒ ile tamamlanan i┼čler çok daha etkili ve ba┼čar─▒l─▒ olmaktad─▒r. Dünyada en çok konu┼čulan ─░ngilizce, Çince, Frans─▒zca veya Çekce Seslendirme yap─▒mlar─▒ ileti┼čim kanallar─▒n─▒n en etkili yöntemlerinden olan dil ile aktar─▒m─▒n─▒n niteli─čine ba─čl─▒ olarak daha da artmaktad─▒r. Seslendirme günümüzde sadece yabanc─▒ dil seslendirmelerinde de─čil, birçok farkl─▒ alanda kullan─▒lmaktad─▒r. Reklam, tan─▒t─▒m seslendirme, ma─čaza içi veya dinlenme tesisi seslendirme anonslar─▒, radyo yap─▒mlar─▒ seslendirme, sesli kitap seslendirme, belgesel yap─▒m seslendirme gibi i┼čler için yap─▒lan seslendirmeler yap─▒lan i┼če nitelik kazand─▒rmaktad─▒r.

Akademik e─čitim alm─▒┼č, uzmanl─▒k gerektiren diksiyonu düzgün, sesini iyi kullan─▒p, t─▒n─▒s─▒yla vurgusuyla aktarabilen seslendirme sanatç─▒lar─▒, yap─▒m─▒ daha anlaml─▒ hale getirir. Baz─▒ yap─▒mlarda seslendirme sanatç─▒lar─▒n─▒n haricinde dizi, sinema oyuncular─▒, müzik starlar─▒, tiyatro sanatç─▒s─▒ gibi kamuoyunda bilinen, tan─▒nan ve sevilen ki┼čilerin seslendirme yapmas─▒n─▒n da uygulamada birçok örne─či vard─▒r ve insanlar─▒n duygusal ba─č kurduklar─▒ ki┼čilerin seslendirdikleri yap─▒mlar─▒n, izlenme oran─▒n─▒ artt─▒rd─▒─č─▒ da saptanm─▒┼čt─▒r.

Kaynak: Çekce Seslendirme