Bulgarca Seslendirme ve Dublaj En ─░yi ─░simler Nerede Bulunur? | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: Prod├╝ksiyon > G├╝ncel Haberler > Bulgarca Seslendirme ve Dublaj En ─░yi ─░simler Nerede Bulunur?

My Prod├╝ksiyon - Blog

My Prod├╝ksiyon - Medya Haberleri ve Terimler S├Âzl├╝─č├╝

Eyl 26
2017

Bulgarca Seslendirme ve Dublaj En ─░yi ─░simler Nerede Bulunur?

Posted by: mehmet

Bulgarca Seslendirme

Bulgarca Seslendirme ve Dublaj En ─░yi ─░simler Nerede Bulunur?

Bulgarca, Güney Slav dillerine ba─čl─▒ olan Hint- Avrupa dil ailesine mensup olan dillerden biridir. Bulgarca köken bak─▒m─▒ndan geçmi┼če dayanan dillerden birisidir. IX. yüzy─▒lda olu┼čmaya yüz tutan Bulgarca yaz─▒ dilinin alfabesine bakacak olursak Kiril alfabesini kulland─▒─č─▒n─▒ görürüz. Yunan alfabesinin ilham─▒ ile Kiril alfabesi olu┼čmu┼čtur. Bulgaristan kültürüne bakacak olursak Türkiye ile kom┼ču olmas─▒ndan ve de geçmi┼če dayanan ve de günümüzde de devam eden Bulgaristan - Türkiye göç durumundan dolay─▒ kültürümüz benzerlik göstermektedir. Ayr─▒ca Bulgaristan çe┼čitli ve zengin sektörlerde faaliyet göstermesi sebebiyle Bulgarca dilini ak─▒c─▒ bir ┼čekilde konu┼čmak isteyenlerin say─▒s─▒ gün geçtikçe artmaktad─▒r. Bu dili i┼činde kullanmak bunlar─▒n ba┼č─▒nda gelmektedir.

Hiç ┼čüphe yok ki Bulgaristan'─▒n sinemada, dizilerde ve reklamlarda k─▒saca medyada ilerleme kaydetmesi sebebiyle; Bulgarca seslendirme günümüz bireylerinde aranan bir vas─▒f olmu┼čtur. Her seslendirmenin kural─▒ olan; kaliteli bir diksiyon e─čitimi beraberinde kaliteli bir seslendirme i┼čini getirir. Yetenek i┼či olan ses tonunun da seslendirme de bu konuda önem isteyen ayr─▒ bir konudur. Her sektörde oldu─ču gibi Bulgarca seslendirme sektöründe de yetene─či güzel bir e─čitimle birle┼čtirmek gerekir.

Detayl─▒ ve de kaliteli bir e─čitimin sonucunda, ki┼čiye zevk veren bir seslendirme ortaya ç─▒kar. Bu e─čitim sürecinde edinilen teorik bilgiler akabinde prati─če dökülerek uygulamalar yap─▒ld─▒─č─▒ takdirde güzel sonuçlar elde edinilir. Seslendirme e─čitimin içeri─čini büyük ölçüde cümlede vurgu, tonlama ve de genel ba─člamda cümlenin içerdi─či anlama uygun duygu verilmesini içerir. Seslendirmenin alt─▒n kurallar─▒na hakim olduktan sonra ikinci a┼čama seslendirme dili e─čitimidir. Seslendirme konusunda seslendirme diline de hakim olman─▒z gerekmektedir. Bulgarca seslendirme için temeli iyi al─▒nm─▒┼č bir Bulgarca dili gerekmektedir. Seslendirme duyguyu tam olarak kar┼č─▒ tarafa iletmek ad─▒na dil kurallar─▒ d─▒┼č─▒nda günlük pratik konu┼čma diline de iyi bir ┼čekilde hakim olmak gerekmedir. Bu ba─člamda Bulgarca dilinde al─▒nan e─čitim de bu i┼č temel ta┼člar─▒ndan biridir.

Seslendirme i┼činin temelinde film, dizi yani k─▒saca medya gelmektedir. Bulgaristan medyas─▒nda herhangi bir projede Bulgarca seslendirme bu i┼čin en çok kullan─▒lan yeridir. Seslendirme; görüntüyle birlikte olabilece─či gibi sadece sesin kullan─▒ld─▒─č─▒ programlarda da olabilir. Bu ba─člamda görüntünün e┼člik etmedi─či sadece sesin oldu─ču programlarda diksiyon, vurgu ve de duygu iletimi daha zor bir hal al─▒r. Çünkü sadece ses kullan─▒l─▒r. Duygu iletiminin daha iyi iletilmesi için de temel e─čitim ve de Bulgarca halk diline yatk─▒n olmak gerekir.

Seslendirmenin kullan─▒ld─▒─č─▒ alanlar çok geni┼čtir. Günümüz teknolojisinde internet te video siteleri seslendirmenin geni┼č bir alanda kullan─▒lmas─▒na çok büyük katk─▒ sa─člar. Bulgarca seslendirme; yapabilecek düzeyde olan biri hiç ┼čüphe yok ki dil e─čitimde de kendini güzel bir ┼čekilde kullanabilir ve büyük projelerde yer alabilir. Dil ö─čreniminde dinlemenin çok önemli bir yer kaplad─▒─č─▒ ispatlanm─▒┼č bir gerçektir. Dile a┼čina olmak ad─▒na her dil ö─čreniminde dinleme kullan─▒l─▒r. Bulgarca seslendirme yapabilen biri Bulgarca dil e─čitim projelerinde kendine yer bulacakt─▒r. E─čitimde kullan─▒lan dinlemeler bu ki┼čiler sayesinde olu┼čmaktad─▒r. Telaffuzlarda ö─črencilere örnek olmas─▒ için yap─▒lan dinleme kay─▒tlar─▒nda Bulgarca seslendirme yapan ki┼čiler kendilerine yer bulabilirler.

Bütün bu konular göz önünde bulunuldu─čunda Bulgarca seslendirme yapabilen birinin geni┼č bir i┼č dünyas─▒na sahip oldu─ču görülmektedir. Bulgarca seslendirme konusunda iyi ve deneyimli olmak isteyen birinin mutlaka kaliteli bir e─čitim sürecinden geçmesi ve ki┼činin bu e─čitimi en güzel ┼čekilde benimsemesi gerekir. E─čitim sürecini güzel bir ┼čekilde de─čerlendiren ve de bunu prati─če döken biri kendisine çok geni┼č bir kap─▒ açar ve de i┼čini kullanabilece─či birçok alan ile kar┼č─▒la┼č─▒r.

Kaynak: Bulgarca Seslendirme