Haberler | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: Prod├╝ksiyon > G├╝ncel Haberler

My Prod├╝ksiyon - Blog

My Prod├╝ksiyon - Medya Haberleri ve Terimler S├Âzl├╝─č├╝
Eki 02
2017

Danimarkal─▒larla ─░leti┼čim Kurmada Danimarkaca Seslendirme ├Ânemi?

Posted by mehmet in Danimarkaca Seslendirme , Danimarkaca Anons , Danimarka Seslendirme , Danimarka Dublaj

Danimarkaca Seslendirme

Dünya üzerinde birçok farkl─▒ dil konu┼čuluyor. Hemen hemen her milletin kendine ait bir dili var ve ileti┼čimi bu ┼čekilde sa─čl─▒yor. Tabi uluslararas─▒ alanda, evrensel bir ┼čekilde ileti┼čim kurulabilmesi için; insanlar─▒n ileti┼čim kuraca─č─▒ insan ya da insanlar─▒n diline az çok hakim olmas─▒ gerekiyor. Fakat dünya üzerinde konu┼čulan bütün dilleri bilmek de mümkün olmuyor. Bu yüzden insan ister istemez ileti┼čim kurabilmek için bir arac─▒ya ihtiyaç duyuyor.

─░┼čte bu arac─▒; danimarkaca seslendirme program─▒ sayesinde aya─č─▒n─▒za kadar geliyor. ─░nsanlar─▒n birbirleri ile ileti┼čim kurabilmelerine yard─▒mc─▒ olan dil, Danimarkal─▒larla ileti┼čim kurabilme konusunda Danimarkaca seslendirme olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Ancak birçok insan bu dili bilmiyor ve ö─črenmesi de o kadar kolay olmuyor. Bu noktada devreye giren bu sistem sayesinde dil bilmeye gerek kalmadan, Danimarkal─▒larla ileti┼čim kurulabiliyor.

Pek çok farkl─▒ sektörde kullan─▒lan seslendirme program─▒ sayesinde insanlar art─▒k Danimarkal─▒larla da ileti┼čim kurabiliyorlar. Türklerin Danimarkac─▒ bilmelerine gerek kalmadan, Danimarkal─▒larla ileti┼čim kurabilmelerine olanak sa─člayan bu seslendirme program─▒; birçok farkl─▒ alanda kendisini gösteriyor. Dinlenme tesisleri, otobüslerde muavinler taraf─▒ndan yap─▒lan anonslar, ma─čazalardaki telesekreterler, al─▒┼čveri┼č merkezlerindeki telesekreterler, telekomünikasyon ┼čirketleri ve daha birçok farkl─▒ alanda seslendirme sistemini kar┼č─▒m─▒zda buluyoruz.

Özellikle turistlerin oldu─ču bölgelerde seslendirmeler daha yayg─▒n bir ┼čekilde kullan─▒l─▒yor. Ancak ülkemizde gelen olarak ─░ngilizce seslendirme programlar─▒ tercih ediliyor. Fakat ─░ngilizce bilmeyenler için de yine alternatif seslendirme biçimleri kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Danimarkal─▒lar için de Danimarkaca seslendirme sistemi Türkiye'nin özellikle turist çeken bölgelerinde bir seslendirme program─▒ olarak kar┼č─▒m─▒zda oluyor. Bu alanda seslendirmeyi yapan ki┼či de; ana dili Danimarkaca olan ya da Danimarkaca'y─▒ en do─čru aksan─▒ ile konu┼čan ki┼či ya da ki┼čilerden seçilmektedir. Bunun nedeni ise; yap─▒lan seslendirme ve anonslar─▒n daha net bir ┼čekilde anla┼č─▒labilmesidir. Bu ┼čekilde turistler de s─▒k─▒nt─▒ ya┼čamamakta ve kolayl─▒kla söylenenleri anlayabilmektedirler.

Türkçede oldu─ču gibi; Danimarkaca'da da farkl─▒ a─č─▒z ve ┼čive hareketleri ve aksan farkl─▒l─▒klar─▒ bulunmaktad─▒r. Bu yüzden bu seslendirmelerin; ana dili Danimarkaca olan biri ya da birileri taraf─▒ndan yap─▒lmas─▒ yani Danimarkaca seslendirme belki de en do─čru çözüm yolu olmaktad─▒r. Bu ┼čekilde ortaya daha net bir seslendirme ç─▒kmaktad─▒r ve yap─▒lan seslendirmeler herkes taraf─▒ndan daha rahat bir ┼čekilde anla┼č─▒labilmektedir. Ayn─▒ zamanda uluslararas─▒ alanda yap─▒lacak tan─▒t─▒mlar için de; ana dili Danimarkaca olan ki┼či ya da ki┼čilerin bu seslendirmeyi yapmalar─▒ daha do─čru olmaktad─▒r.

Çe┼čitli ┼čirketler taraf─▒ndan bu ┼čekilde seslendirmeler yap─▒lmakta ve ülkemize gelen Danimarkal─▒lar─▒n rahat bir ┼čekilde dola┼čabilmeleri, gezinebilmeleri, yemek yiyebilmeleri, konaklayabilmeleri, al─▒┼čveri┼č yapabilmeleri ve bunun gibi daha birçok aktivitede bulunabilmeleri amaçlanmaktad─▒r. Bu ┼čekilde ülkemize gelen turistler bir hayli rahat etmektedir. Seslendirmenin ana dili Danimarkaca olan ya da ana diliymi┼č gibi hakim bir ┼čekilde Danimarkaca konu┼čan biri ya da birileri taraf─▒ndan yap─▒lmas─▒; Türkiye'ye gelen turistlerin her anlamda rahat edebilmelerine yard─▒mc─▒ olmaktad─▒r. Bu ┼čekilde olu┼čabilecek yanl─▒┼č anla┼č─▒lmalar da; daha en ba┼č─▒ndan ortadan kald─▒r─▒lm─▒┼č olmaktad─▒r.

Danimarkal─▒lar─▒n rahat bir ┼čekilde gezinebilmeleri, dola┼čabilmeleri ve çe┼čitli ihtiyaçlar─▒n─▒ kar┼č─▒layabilmeleri ad─▒na yap─▒lan Danimarkaca seslendirme sistemi; birçok aç─▒dan kolayl─▒k, fayda sa─člamaktad─▒r. Bu seslendirme program─▒ sayesinde turistler ana dillerinin konu┼čuldu─ču bir ortamda kendilerini bulmakta, hiçbir konuda s─▒k─▒nt─▒ ya┼čamamakta ve belki de en güzeli; kendilerini evlerinde gibi hissetmektedirler. Bu ┼čekilde olu┼čabilecek yanl─▒┼č anla┼č─▒lmalar, ortaya ç─▒kacak aksakl─▒klar ve olas─▒ olumsuzluklar da ortadan kald─▒r─▒lmaktad─▒r ve bu sistemin ana dili Danimarkaca olan ya da Danimarkaca'y─▒ ana dili bilen biri ya da birileri taraf─▒ndan yap─▒lmas─▒ da güzel bir hizmet olmaktad─▒r.

Kaynak: Danimarkaca Seslendirme

Eki 01
2017

En Fazla Konu┼čulan Dil ├çince mi? ├çince Seslendirme'nin ├ľnemi?

Posted by mehmet in ├žince seslendirmenin ├Ânemi , ├žince seslendirme , ├žince dublaj , ├žince anons

Çince Seslendirme

Dünya Nüfusunun Büyük Bölümünü Olu┼čturmak; En Fazla Konu┼čulan Dil Olmay─▒ Gerektirir

Dil, insanlar─▒n konu┼čma yetisine sahip oldu─ču en önemli organ─▒n─▒ olu┼čturmaktad─▒r. Konu┼čma ile çözülemeyecek bir kavram─▒n olmamas─▒ dilin ve konu┼čma özelli─činin en önemli özelli─či olarak vurgulanmaktad─▒r. En etkili ileti┼čim arac─▒ dil ve dili do─čru kullanma olarak bilinmektedir.

Beden dili de son y─▒llarda ileti┼čimin etkili bir yönünü ortaya koyarak ön plana ç─▒kmaktad─▒r. ─░nsanlar ve milletler aç─▒s─▒ndan çok önemli bir konuma sahip olan dil; ayn─▒ ülkede ve toplumda ya┼čayan insanlar aras─▒nda birbirleri ile konu┼čabilmeleri ve ileti┼čim kurabilmelerini sa─člamaktad─▒r. Böylece vazgeçilmez bir özelli─če sahip olmaktad─▒r. Dil ve bayrak, ülkelerin di─čer ülkeler ve toplumlar taraf─▒ndan tan─▒nmas─▒n─▒ ve özgür bil millet olmalar─▒n─▒ göstermektedir. Ülkelerin olmazsa olmaz temel yap─▒ ta┼člar─▒ dil ve bayrak olarak bilinmektedir.

Bu denli özel ve önemli bir yere sahip olan dil, dünya üzerinde de kendini ispatlamaktad─▒r. Hele ki Çince; dünya nüfusunun dörtte birlik bir bölümünü olu┼čturmas─▒ aç─▒s─▒ndan büyük bir gücü simgelemektedir. Dünyan─▒n dörtte birlik bir nüfusunu Çin'in olu┼čturmas─▒; Çincenin dünya üzerinde en fazla konu┼čulan dil oldu─čunun en büyük kan─▒t─▒ olarak bilinmektedir. Bu kadar etkili bir konu┼čulma oran─▒na sahip bir dilin kullan─▒m alan─▒nda art─▒┼ča geçmektedir.

Özellikle son y─▒llarda teknoloji alan─▒nda ilerlemesi ve yenilikler gerçekle┼čtirmesi ile ayn─▒ zamanda köklü bir geçmi┼če sahip olunmas─▒ Çincenin popülaritesini artt─▒rmaktad─▒r. Çok kalabal─▒k nüfus olmas─▒ Çince seslendirme olarak yap─▒lmas─▒ gereken alan─▒ sürekli geni┼čletmektedir. Dünya genelindeki birçok ülke ve i┼č adamlar─▒ Çin de yat─▒r─▒m yapmaktad─▒r. Daha fazla kitleye ula┼čmak ve mü┼čteri potansiyelini artt─▒rmak için böylesine kalabal─▒k bir ülkenin tercih edilmesi ayr─▒ca mant─▒kl─▒ bir tercih olmaktad─▒r.

Tarihi ve kültürel olarak eski zamanlara uzanan Çin etkileri ve sosyal ve kültürel alanda da büyük etkilerinin izlerini dünya üzerinde bulundurmas─▒ Çincenin daha tan─▒n─▒r bir duruma gelmesine etki etmektedir. Ticari ili┼čkiler ile ileti┼čimde bulunulan ülkeler ve kullan─▒lan dil, a─č─▒rl─▒kl─▒ olarak nüfusa sahip ki┼čilerin oldu─ču taraf─▒n dili etkin kullan─▒lmaktad─▒r. Çince seslendirme yapabilmek için uzun süre al─▒nacak bir e─čitim gerekli olmaktad─▒r. Çince oldukça zor ö─črenilen bir dil olarak Çince seslendirme yapacak ki┼čileri de zorlamaktad─▒r. Sadece Çin dilini ö─črenmek de─čil ayn─▒ zamanda etkili ve anla┼č─▒l─▒r bir ┼čekilde konu┼čabilme yetene─čine sahip olmak; di─čer taraftan beden dili, jest ve mimikler ile destekleme ihtiyac─▒ hissedilmektedir. Konu┼čurken vurgu ve tonlamalarda oldukça ihtiyaç duyulan Çince seslendirme nitelikleri aras─▒nda yer almaktad─▒r.

Ticaret aç─▒s─▒ndan ileti┼čimde bulunulan ülkeler, seyahat ve kültür gezileri aç─▒s─▒ndan ziyaret edilen ülke için rehberler, otobüsler, hava limanlar─▒, belgeseller, tan─▒t─▒m filmleri, özellikle tekvando da ün yapm─▒┼č etkili dövü┼č sanatlar─▒ müsabakalar─▒ için Çince seslendirme oldukça önemli olmaktad─▒r. Yayg─▒n olarak kullan─▒lan Çince seslendirme kesinlikle iyi ve s─▒k─▒ bir çal─▒┼čma gerçekle┼čtiren ki┼čiler taraf─▒ndan yap─▒lmaktad─▒r. Anlamak ve anla┼č─▒lmak ad─▒na dile tepeden t─▒rna─ča hakim olmak esas al─▒nmaktad─▒r. Gelece─če ─▒┼č─▒k tutan geli┼čmeleri ile ┼čüphesiz gelecek y─▒llarda daha da önem kazanan bir yap─▒ ile Çince seslendirme çok daha önemli bir konuma getirilmesi ile ad─▒ndan söz ettirmektedir.

E─čitim ekipmanlar─▒ndan, internet ile ili┼čkili teknolojik cihazlardan, reklam ve kamu spotu mecralar─▒na kadar birçok alanda  Di etkili ve yayg─▒n olarak kullan─▒lmakta ve her geçen gün kullan─▒m─▒ artmaktad─▒r. Dünyada en çok ki┼či taraf─▒ndan konu┼čulan dil olmas─▒ ile bir s─▒f─▒r önde olan Çince, geli┼čmesi ve geli┼čtirilmesi ile yüksek potansiyele sahip olmakta ve günden güne bu durum önemini artt─▒rmaktad─▒r.

Kaynak: Çince Seslendirme

Eyl 26
2017

├çekce Seslendirme ve Seslendirme Kavram─▒n─▒n Geli┼čimi

Posted by mehmet in ├žekce seslendirme , ├žekce santral seslendirme , ├žekce santral anons , ├žekce anons seslendirme , ├žekce anons

Çekce Seslendirme

Çekce Seslendirme ve Seslendirme Kavram─▒n─▒n Geli┼čimi

Ses, insanlar─▒n duyu organlar─▒ olan kulaklar─▒ ile duyabilecekleri titre┼čim dalgalar─▒d─▒r. Ses dalgalar─▒ yay─▒lmak için herhangi bir ortama gerek duymayan elektromanyetik dalgalar gibi bo┼člukta yay─▒lan dalgalar─▒n aksine, mekanik özelliktedir. Hava, su, tahta gibi maddesel ortamlarda ses kayna─č─▒ndan ç─▒kan titre┼čimlerin s─▒k─▒┼čma ve genle┼čmesi ile hareket eden bas─▒nç de─či┼čimlerinden olu┼čan dalgalar, ses dalgas─▒d─▒r. Canl─▒ yarat─▒klar, cans─▒z varl─▒klar ve do─čada olu┼čan ses kaynaklar─▒ olmak üzere üç farkl─▒ kategoride ele al─▒nabilir. Gök gürültüsü, rüzgâr do─čal ses kaynaklar─▒d─▒r. ─░nsanlar─▒n da konu┼čabilmek için gerekli olan sesleri ç─▒karabilmeleri do─čal mekanizmalar─▒ olan g─▒rtlak ve akci─čerleridir. G─▒rtlakta bulunan ses tellerinin akci─čerlerdeki hava ile çarp─▒┼čmas─▒ ile olu┼čan titre┼čimler a─č─▒z yoluyla ses ç─▒karmas─▒n─▒ sa─člar. Muhte┼čem do─čal ses alma cihazlar─▒ olan kulaklar ve yorumlama merkezi olan beyin vas─▒tas─▒yla da ç─▒kan sesler alg─▒lan─▒r ve yorumlan─▒r. ─░nsanlar─▒n bir arada ya┼čamalar─▒ndan kaynaklanan anla┼čabilme, istek, dilek ve ihtiyaçlar─▒n─▒ tan─▒mlayabilme amac─▒yla konu┼čma ihtiyac─▒, do─čal seslerin taklit edilmesi, duygu ve dü┼čünceleri için ses türetme, birliktelikten kaynaklanan tempo gibi yöntemlerle geli┼čtirdikleri dil ile mümkün olmu┼čtur. Her farkl─▒ çevrede bulunan insanlar─▒n kendi aralar─▒nda olu┼čturduklar─▒ dil, benzerlikler olsa da kendilerine has özellikler ta┼č─▒r.

Yüzy─▒llar içerisinde de─či┼čen, geli┼čen, farkl─▒la┼čan, kar┼č─▒la┼čt─▒klar─▒ toplumlar─▒n dil özelliklerine göre etkile┼čimlere maruz kalan farkl─▒ farkl─▒ diller (Çekce Seslendirme gibi), ülkeler ve s─▒n─▒rlar─▒n içerisinde kalan milletlerin nesillerce aktar─▒lan kültür miras─▒ olarak korunur. Her ülkenin kendine özgü bir dile sahip olmas─▒, farkl─▒ ülke ve kültürlere ait dillerin anla┼č─▒lmas─▒ içinde kar┼č─▒l─▒kl─▒ olarak farkl─▒ dilleri de ö─črenme ve aktarma ihtiyac─▒n─▒ gündeme getirmi┼čtir. Modern hayata geçi┼č, teknoloji ve bilginin payla┼č─▒m─▒, sosyal, kültürel ihtiyaçlar ve globalle┼čen dünyada ülkeler aras─▒ ticaret önem kazan─▒rken payla┼č─▒lan ortamlarda yabanc─▒ dillerin çevirisi yap─▒larak kendi dillerine uyarlanmas─▒yla daha geni┼č kitleler ile ileti┼čim kolayla┼čm─▒┼č olmaktad─▒r.

Sinema ve TV, internet dünyas─▒n─▒n, genel olarak medyan─▒n geli┼čmesi, prodüksiyonlar─▒n ba┼čka ülkelere yay─▒lmas─▒nda seslendirme yapmak, farkl─▒ bir dili konu┼čulan dile uyarlamak ''seslendirme'' sektörünün de do─čmas─▒n─▒, geli┼čmesini h─▒zland─▒ran etmenlerdir. Dünyada konu┼čulan birçok dilin Çince, ─░ngilizce, Almanca, Frans─▒zca, Arapça, Yunanca, Çekce seslendirme gibi hemen her ülke dillerinin seslendirilmesi mümkün hale gelmi┼čtir. Erkek, kad─▒n ve çocuk seslerinin farkl─▒ olmas─▒, uygun t─▒n─▒, akustik, vurgu, nidâ farkl─▒l─▒klar─▒n─▒n tam olarak yans─▒t─▒lmas─▒, o dile çok iyi hakim olmay─▒ gerektirir. Her dilin sert veya yumu┼čak ses tonlamas─▒, ak─▒┼č─▒, ritmi, vurgusu ayr─▒cal─▒kl─▒d─▒r, birçok yap─▒mda yap─▒lan seslendirmenin kalitesi de bununla ölçülür.

Reklam, tan─▒t─▒m filmi, sinema filmi gibi yap─▒mlarda seslendirme konusunda uzmanla┼čm─▒┼č seslendirme sanatç─▒lar─▒ ile tamamlanan i┼čler çok daha etkili ve ba┼čar─▒l─▒ olmaktad─▒r. Dünyada en çok konu┼čulan ─░ngilizce, Çince, Frans─▒zca veya Çekce Seslendirme yap─▒mlar─▒ ileti┼čim kanallar─▒n─▒n en etkili yöntemlerinden olan dil ile aktar─▒m─▒n─▒n niteli─čine ba─čl─▒ olarak daha da artmaktad─▒r. Seslendirme günümüzde sadece yabanc─▒ dil seslendirmelerinde de─čil, birçok farkl─▒ alanda kullan─▒lmaktad─▒r. Reklam, tan─▒t─▒m seslendirme, ma─čaza içi veya dinlenme tesisi seslendirme anonslar─▒, radyo yap─▒mlar─▒ seslendirme, sesli kitap seslendirme, belgesel yap─▒m seslendirme gibi i┼čler için yap─▒lan seslendirmeler yap─▒lan i┼če nitelik kazand─▒rmaktad─▒r.

Akademik e─čitim alm─▒┼č, uzmanl─▒k gerektiren diksiyonu düzgün, sesini iyi kullan─▒p, t─▒n─▒s─▒yla vurgusuyla aktarabilen seslendirme sanatç─▒lar─▒, yap─▒m─▒ daha anlaml─▒ hale getirir. Baz─▒ yap─▒mlarda seslendirme sanatç─▒lar─▒n─▒n haricinde dizi, sinema oyuncular─▒, müzik starlar─▒, tiyatro sanatç─▒s─▒ gibi kamuoyunda bilinen, tan─▒nan ve sevilen ki┼čilerin seslendirme yapmas─▒n─▒n da uygulamada birçok örne─či vard─▒r ve insanlar─▒n duygusal ba─č kurduklar─▒ ki┼čilerin seslendirdikleri yap─▒mlar─▒n, izlenme oran─▒n─▒ artt─▒rd─▒─č─▒ da saptanm─▒┼čt─▒r.

Kaynak: Çekce Seslendirme

Eyl 26
2017

Bulgarca Seslendirme ve Dublaj En ─░yi ─░simler Nerede Bulunur?

Posted by mehmet in bulgarca seslendirme , bulgarca santral seslendirme , bulgarca santral anons , bulgarca anons seslendirme , bulgarca anons

Bulgarca Seslendirme

Bulgarca Seslendirme ve Dublaj En ─░yi ─░simler Nerede Bulunur?

Bulgarca, Güney Slav dillerine ba─čl─▒ olan Hint- Avrupa dil ailesine mensup olan dillerden biridir. Bulgarca köken bak─▒m─▒ndan geçmi┼če dayanan dillerden birisidir. IX. yüzy─▒lda olu┼čmaya yüz tutan Bulgarca yaz─▒ dilinin alfabesine bakacak olursak Kiril alfabesini kulland─▒─č─▒n─▒ görürüz. Yunan alfabesinin ilham─▒ ile Kiril alfabesi olu┼čmu┼čtur. Bulgaristan kültürüne bakacak olursak Türkiye ile kom┼ču olmas─▒ndan ve de geçmi┼če dayanan ve de günümüzde de devam eden Bulgaristan - Türkiye göç durumundan dolay─▒ kültürümüz benzerlik göstermektedir. Ayr─▒ca Bulgaristan çe┼čitli ve zengin sektörlerde faaliyet göstermesi sebebiyle Bulgarca dilini ak─▒c─▒ bir ┼čekilde konu┼čmak isteyenlerin say─▒s─▒ gün geçtikçe artmaktad─▒r. Bu dili i┼činde kullanmak bunlar─▒n ba┼č─▒nda gelmektedir.

Hiç ┼čüphe yok ki Bulgaristan'─▒n sinemada, dizilerde ve reklamlarda k─▒saca medyada ilerleme kaydetmesi sebebiyle; Bulgarca seslendirme günümüz bireylerinde aranan bir vas─▒f olmu┼čtur. Her seslendirmenin kural─▒ olan; kaliteli bir diksiyon e─čitimi beraberinde kaliteli bir seslendirme i┼čini getirir. Yetenek i┼či olan ses tonunun da seslendirme de bu konuda önem isteyen ayr─▒ bir konudur. Her sektörde oldu─ču gibi Bulgarca seslendirme sektöründe de yetene─či güzel bir e─čitimle birle┼čtirmek gerekir.

Detayl─▒ ve de kaliteli bir e─čitimin sonucunda, ki┼čiye zevk veren bir seslendirme ortaya ç─▒kar. Bu e─čitim sürecinde edinilen teorik bilgiler akabinde prati─če dökülerek uygulamalar yap─▒ld─▒─č─▒ takdirde güzel sonuçlar elde edinilir. Seslendirme e─čitimin içeri─čini büyük ölçüde cümlede vurgu, tonlama ve de genel ba─člamda cümlenin içerdi─či anlama uygun duygu verilmesini içerir. Seslendirmenin alt─▒n kurallar─▒na hakim olduktan sonra ikinci a┼čama seslendirme dili e─čitimidir. Seslendirme konusunda seslendirme diline de hakim olman─▒z gerekmektedir. Bulgarca seslendirme için temeli iyi al─▒nm─▒┼č bir Bulgarca dili gerekmektedir. Seslendirme duyguyu tam olarak kar┼č─▒ tarafa iletmek ad─▒na dil kurallar─▒ d─▒┼č─▒nda günlük pratik konu┼čma diline de iyi bir ┼čekilde hakim olmak gerekmedir. Bu ba─člamda Bulgarca dilinde al─▒nan e─čitim de bu i┼č temel ta┼člar─▒ndan biridir.

Seslendirme i┼činin temelinde film, dizi yani k─▒saca medya gelmektedir. Bulgaristan medyas─▒nda herhangi bir projede Bulgarca seslendirme bu i┼čin en çok kullan─▒lan yeridir. Seslendirme; görüntüyle birlikte olabilece─či gibi sadece sesin kullan─▒ld─▒─č─▒ programlarda da olabilir. Bu ba─člamda görüntünün e┼člik etmedi─či sadece sesin oldu─ču programlarda diksiyon, vurgu ve de duygu iletimi daha zor bir hal al─▒r. Çünkü sadece ses kullan─▒l─▒r. Duygu iletiminin daha iyi iletilmesi için de temel e─čitim ve de Bulgarca halk diline yatk─▒n olmak gerekir.

Seslendirmenin kullan─▒ld─▒─č─▒ alanlar çok geni┼čtir. Günümüz teknolojisinde internet te video siteleri seslendirmenin geni┼č bir alanda kullan─▒lmas─▒na çok büyük katk─▒ sa─člar. Bulgarca seslendirme; yapabilecek düzeyde olan biri hiç ┼čüphe yok ki dil e─čitimde de kendini güzel bir ┼čekilde kullanabilir ve büyük projelerde yer alabilir. Dil ö─čreniminde dinlemenin çok önemli bir yer kaplad─▒─č─▒ ispatlanm─▒┼č bir gerçektir. Dile a┼čina olmak ad─▒na her dil ö─čreniminde dinleme kullan─▒l─▒r. Bulgarca seslendirme yapabilen biri Bulgarca dil e─čitim projelerinde kendine yer bulacakt─▒r. E─čitimde kullan─▒lan dinlemeler bu ki┼čiler sayesinde olu┼čmaktad─▒r. Telaffuzlarda ö─črencilere örnek olmas─▒ için yap─▒lan dinleme kay─▒tlar─▒nda Bulgarca seslendirme yapan ki┼čiler kendilerine yer bulabilirler.

Bütün bu konular göz önünde bulunuldu─čunda Bulgarca seslendirme yapabilen birinin geni┼č bir i┼č dünyas─▒na sahip oldu─ču görülmektedir. Bulgarca seslendirme konusunda iyi ve deneyimli olmak isteyen birinin mutlaka kaliteli bir e─čitim sürecinden geçmesi ve ki┼činin bu e─čitimi en güzel ┼čekilde benimsemesi gerekir. E─čitim sürecini güzel bir ┼čekilde de─čerlendiren ve de bunu prati─če döken biri kendisine çok geni┼č bir kap─▒ açar ve de i┼čini kullanabilece─či birçok alan ile kar┼č─▒la┼č─▒r.

Kaynak: Bulgarca Seslendirme

Eyl 26
2017

Profesyonel Bo┼čnak├ža Seslendirme ve Anons Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Posted by mehmet in bosnak├ža seslendirme , bosnak├ža santral seslendirme , bosnak├ža santral anons , bosnak├ža anons seslendirme , bosnak├ža anons

Bo┼čnakça Seslendirme

Profesyonel Bo┼čnakça Seslendirme ve Anons Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Dil, insanlar aras─▒nda konu┼čmay─▒ sa─člayan ve birbirleri ile ileti┼čim kurabilecekleri en etkili yollardan ve en önemli ileti┼čim araçlar─▒ndan bir tanesidir. Ö─črenilmi┼č dil sayesinde bir insan kar┼č─▒s─▒ndaki ki┼čilere derdini ve dü┼čüncelerini anlatabilir. Dil sayesinde insanlar hep birbirileri ile ileti┼čim kurarak ve bildiklerini yar─▒nlara aktararak teknolojinin ve insano─člunun geli┼čmesine katk─▒da bulunmu┼čtur. E─čer dil olmasayd─▒ günümüzde halen eski dönemlerdeki gibi ya┼čamaya devam eder ve kendimizi geli┼čtiremezdik. Bu nedenle dil günümüzdeki en önemli ileti┼čim araçlar─▒ aras─▒ndaki yerini alm─▒┼č durumdad─▒r.

Günümüzdeki dillere bak─▒ld─▒─č─▒ zaman konu┼čulmakta olan hemen her dilin köklü bir geçmi┼činin oldu─čunu görebilirsiniz. Bo┼čnakçada bu köklü diller aras─▒ndaki yerini koruyor. Kökenleri y─▒llar öncesine dayanan Bo┼čnakça, H─▒rvatça ve S─▒rpçadan ayr─▒lmaktad─▒r. Ancak bu iki dil gibi Bo┼čnakçan─▒n kökenleri de Latin alfabesine dayan─▒r. Bu sebeple Türkçede oldu─ču gibi Bo┼čnakçada da dil her geçen gün yenilenebilmekte ve farkl─▒ kal─▒plara sokulabilmektedir.

Bo┼čnakça her ne kadar dünya genelinde yayg─▒n olarak kullan─▒lan bir dil olmasa da Bosna-Hersek’e gitti─činiz zaman Bo┼čnakçan─▒n çok yayg─▒n olarak kullan─▒ld─▒─č─▒n─▒ görebilirsiniz. Bu nedenle Bosna-Hersek’te yay─▒nlanacak bir reklam haz─▒rl─▒─č─▒ içerisindeyseniz ─░ngilizce ya da di─čer evrensel dillerden bir tanesini kullanmaktansa Bo┼čnakça seslendirme yapmak daha mant─▒kl─▒ bir seçim olacakt─▒r. Bu seslendirme sayesinde hem ürünlerinizi hedef kitlenize daha iyi tan─▒tabilir hem de tüketiciye ürün ve hizmetlerin onlara özel olarak yap─▒ld─▒─č─▒n─▒ onlara hissettirebilirsiniz.

Bo┼čnakça seslendirme günümüzde birçok farkl─▒ amaç için kullan─▒labilmektedir. Dinlenme tesislerinde, otobüslerde, uçaklarda, gelen turistler için bilgi vermede vb. gibi tüm alanlarda Bo┼čnakça seslendirmeleri kullanman─▒z mümkün. Bu seslendirmeleri kullanman─▒zdaki amaç her Bosna-Hersek vatanda┼č─▒n─▒n Türkçe ya da ─░ngilizce gibi dilleri bilmiyor olmas─▒d─▒r. E─čer bir firma ya da i┼čletme olarak sizi tercih eden her bireyin mutlulu─ču ve gerekli bilgilere ula┼čmas─▒ sizin için önemliyse bu seslendirmeleri yapman─▒z gerekiyor. Her ülke vatanda┼č─▒ için ayr─▒ ayr─▒ yap─▒lan seslendirmeler gibi Bo┼čnakça seslendirmelerde Bosna-Hersek vatanda┼člar─▒ için yap─▒lmaktad─▒r.

Bo┼čnakça seslendirmenin yap─▒labilmesi için Bo┼čnakçay─▒ ana dili gibi konu┼čabilen ki┼čilere ihtiyaç vard─▒r. Bu ki┼čilere ihtiyaç olmas─▒n─▒n nedeni ise dilin do─čru ve ihtiyaç duyulan aksan ile seslendirilebilmesidir. Nas─▒l ki Türkçe konu┼čmay─▒ bilmeyen birisi Türkçe konu┼čtu─čunda bu bize tuhaf geliyorsa Bo┼čnakça bilmeyen ya da Bo┼čnakçay─▒ ana dili gibi konu┼čamayan birisi seslendirme yapt─▒─č─▒nda Bosna-Herseklilere bu seslendirme çok tuhaf gelecektir. Bu nedenle seslendirme yapacaklar─▒n kesinlikle Bo┼čnakçay─▒ anadili gibi konu┼čuyor olmas─▒ gereklidir.

Bo┼čnakça seslendirme yaparken anadili gibi Bo┼čnakça konu┼čanlara ihtiyaç duyulmas─▒n─▒n bir di─čer nedeni ise aksanl─▒ konu┼čma ihtiyac─▒d─▒r. Örne─čin, ─░ngilizce evrensel bir dildir ancak Amerika ile ─░ngiltere’de konu┼čulan ─░ngilizce aras─▒nda aksan yönünden çok farkl─▒l─▒klar vard─▒r. Ayn─▒ ┼čekilde Bo┼čnakça içinde bu geçerlidir. Kimi zaman yöreler aras─▒nda aksan bak─▒m─▒ndan farkl─▒l─▒klar ortaya ç─▒kabiliyor. Bu nedenle neresi için seslendirme yapacaksan─▒z o yörenin aksan─▒na sahip olan ki┼čilere seslendirme yapman─▒z önemlidir.

Bo┼čnakça seslendirme yapacak olan birçok firma daha çok tan─▒nm─▒┼č isimler ile çal─▒┼čmay─▒ tercih eder. Bunun ise iki nedeni vard─▒r. ─░lki seslendirmeyi dinleyecek olan ki┼čilere tan─▒d─▒klar─▒ bir ses sunmak. ─░kincisi ise bilindik ki┼čiler ile yap─▒lan seslendirme sayesinde firmay─▒ tercih eden mü┼čterilerin amaçlar─▒na daha kolay ula┼čmas─▒n─▒ sa─člamakt─▒r. Bu nedenle e─čer Bo┼čnakça seslendirme yapacak kaliteli bir firma ar─▒yorsan─▒z kesinlikle bu kritere dikkat etmelisiniz. Do─čru firmalar ile çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒zda sizde seçimlerinizden memnun kalacak ve amac─▒n─▒za daha kolay ula┼čm─▒┼č olacaks─▒n─▒z. K─▒sacas─▒ Bo┼čnakça seslendirme yapaca─č─▒n─▒z zaman firma seçimlerinizi dikkatli bir ┼čekilde yapmal─▒ ve anadili Bo┼čnakça olan ki┼čileri tercih etmelisiniz.

Kaynak: Bo┼čnakça Seslendirme

Eyl 26
2017

Dilimize Yak─▒n Olan Azericeyi Konu┼čmak!

Posted by mehmet in azerice seslendirme , azerice santral seslendirme , azerice santral anons , azerice anons seslendirme , azerice anons

Azerice Seslendirme

Dilimize Yak─▒n Olan Azericeyi Konu┼čmak!

─░nsan önce sesi tan─▒d─▒. Dü┼čündüklerini seslere çevirdi. Kendi cinsi ile ileti┼čime geçmek için sesleri kulland─▒. Ç─▒kard─▒─č─▒ seslere anlamlar yükledi ve süreklilik sa─člad─▒. ─░nsanda ki bu yetenek onun ileti┼čim kurmak iste─činden kaynaklanmaktad─▒r. ─░nsan─▒n ileti┼čim iste─činin geli┼čimde dil önemli bir yere sahiptir. Zamanla her halk kendine has bir dil kullanmaya ba┼člad─▒. Tabi ki kullan─▒lan dilin zenginli─či anlat─▒lmak istenilenlerin kar┼č─▒ tarafa çok daha anlaml─▒ bir ┼čekilde aktar─▒lmas─▒n─▒ sa─člamaktad─▒r. Bireylerin duygu ve dü┼čüncelerini sözlü ileti┼čim yöntemini kullanarak ifade etmesi onun toplum taraf─▒ndan da kabul edilmesini sa─člamaktad─▒r.

Dünya çap─▒nda en iyimser tahminle bile 6000’e yak─▒n dil konu┼čulmaktad─▒r. Birçok dilin geçmi┼či çok eski zamanlara uzanmaktad─▒r. Kullan─▒lmad─▒─č─▒ndan kaybolan birçok dil oldu─ču bilinmektedir. Dünyada en çok konu┼čulan dil ise Çincedir. Ama dünyan─▒n neresine giderseniz gidin ortak konu┼čulan dil ise ─░ngilizcedir. Bizim kulland─▒─č─▒m─▒z dilin güzelli─či ise ö─črenilmesi zor olmas─▒ ama kelimelerin ince seslilerden olu┼čmas─▒ ve ahenkli bir söyleyi┼če sahip olmas─▒ndand─▒r. Teknolojinin geli┼čmesi ve kürele┼čen dünya da ticaretin de h─▒zla yay─▒lmas─▒ ile dil ve çeviri büyük öneme sahip olmu┼čtur.

Farkl─▒ ülkelere sat─▒┼č yapmak isteyen giri┼čimciler reklam vas─▒tas─▒yla kendi tan─▒t─▒mlar─▒n─▒ yapmaktad─▒rlar. Bilinen bir gerçek vard─▒r ki insanlar bir ┼čekilde reklam─▒n─▒ gördü─čü ürünü tercih etmektedirler. Dünyada da reklam sat─▒┼č sektörünü yönlendirmektedir. E─čer firmalar kendi tan─▒t─▒mlar─▒n─▒ dünya çap─▒nda yapmak istiyorlarsa diller aras─▒ çeviriyi kullanmak zorundad─▒rlar. Azerice Seslendirme de bunlardan biridir. Bu reklam ve çeviri i┼či mutlaka i┼činde profesyonelle┼čen firmalara verilmelidir. Güzel ve do─čru bir tan─▒t─▒m ancak dili tam anlam─▒yla kullanan i┼činde uzman ki┼čilerin çevirileri veya telaffuzlar─▒ ile yap─▒lmal─▒d─▒r. Reklam veya tan─▒t─▒m i┼činde dünyaca tan─▒nm─▒┼č veya reklam yap─▒lan ülkede tan─▒nm─▒┼č bir ki┼či kullanmak insanlar─▒ ürünü almalar─▒nda olumlu yönde etkilemektedir.

Azerbaycan’─▒n resmi dili Azericedir. Bu dil ayn─▒ zamanda ─░ran, Irakl─▒ Türkmenler ve Kars çevresinde de konu┼čulmaktad─▒r. Azericenin Türkçeye çok benzemesi köklerinin ayn─▒ olmas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r. Latin alfabesi kullanan Azeriler hem dil olarak hem de kültür olarak Türklere çok yak─▒nd─▒rlar. Azerice Türkçeyi bilen insanlar için küçük bir temel e─čitim ile kolay bir ┼čekilde ö─črenilmektedir.

Temel de ayn─▒ kelimeler kullan─▒lmaktad─▒r. Dil ö─črenildikten sonra son zamanlarda seslendirmenin de öneminin artt─▒─č─▒n─▒ dü┼čünecek olursak bu sektörde ö─črenilen dil kullan─▒labilecektir. Tabi ki Azerice Seslendirme konusunda uzman olmak için sadece dili ö─črenmek yetmez. O dili tam anlam─▒yla konu┼čmak için pratik yapmak çok önemlidir. Çok dikkat gerektiren bu i┼čte o ülkeye ait olan dili duygu ve dü┼čüncelerini tam anlam─▒yla vurgulamak gerekmektedir.

Azerice Seslendirme yapmak isteyen ki┼čiler çok farkl─▒ alanlarda hizmet edebileceklerdir. Film ve dizi seslendirme veya dublaj gibi alanlarda rahat i┼č bulabilmektedirler. Ayn─▒ zamanda radyo ve televizyon reklamlar─▒ da seslendirmelerin s─▒kça kullan─▒ld─▒─č─▒ alanlard─▒r. Hangi alanda olursa olsun vurgular─▒n dikkatlice yap─▒lmas─▒, teorik ve prati─čin birbirini tamamlamas─▒ gerekmektedir. Art─▒k internetin hayat─▒m─▒z─▒n içine tamamen girdi─či bu günlerde internet üzerinden yap─▒lan e─čitim hizmetlerinde de seslendirme kullan─▒lmaktad─▒r. Tüm bu alanlar da Azericeyi kullanmak isteyen ki┼čilere i┼č imkân─▒ sa─člamaktad─▒r.

Seslendirme i┼čini yapmak isteyen ki┼čiler seslendirme ve dublaj ajanslar─▒na ba┼čvurmal─▒d─▒rlar. Bu i┼če hevesi olan herkesin mutlaka ┼čans─▒n─▒ denemesi gerekmektedir. Ses uyumunuz yakaland─▒─č─▒nda gerekli e─čitimleri de alarak yeni i┼činize ba┼člayabilirsiniz. Dilinizi ve diksiyonunuzu düzelttikten sonra Azerice konu┼čarak para kazanabileceksiniz. Televizyon ve reklam dünyas─▒n─▒n ayr─▒lmaz bir parças─▒ olan seslendirme alan─▒nda yeterli e─čitimi alarak yepyeni ufuklara yelken açabilirsiniz.

Kaynak: Azerice Seslendirme

Eyl 26
2017

Arnavut├ža Profesyonel Seslendirme Nedir Ve Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Posted by mehmet in arnavut├ža seslendirme , arnavut├ža santral seslendirme , arnavut├ža santral anons , arnavut├ža anons seslendirme , arnavut├ža anons

Arnavutça Seslendirme

Arnavutça Profesyonel Seslendirme Nedir Ve Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Canl─▒lar var olduklar─▒ andan itibaren birbirleriyle bir ┼čekilde anla┼čabilme ve ileti┼čim kurmaya yönelmi┼člerdir. Canl─▒lar dünyas─▒n─▒n en ak─▒ll─▒ varl─▒─č─▒ ve konu┼čma yetisine sahip olan insan, dili sayesinde kendini ifade edebilme ve kendini geli┼čtirebilme yetene─čine sahip olan tek canl─▒d─▒r. E─čer ak─▒l, dil sayesinde kendini anlatma yetene─čine sahip olmasayd─▒, insano─člu bugünkü geli┼čmi┼člik seviyesine ula┼čamazd─▒. Çünkü uygarl─▒klar─▒n var olmas─▒ ve geli┼čebilmesini etkin ileti┼čimin sa─člad─▒─č─▒ bir gerçektir.

Geçmi┼čten günümüze say─▒s─▒z uygarl─▒klar dünyan─▒n farkl─▒ co─črafyalar─▒nda hüküm sürmü┼člerdir. ─░lk insandan bugüne insano─člu anla┼čabilmek için farkl─▒ ileti┼čim yollar─▒ kullanm─▒┼čt─▒r. Böylelikle resim veya de─či┼čik ┼čekillerden olu┼čan farkl─▒ alfabeler ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r. Her bir alfabenin olu┼čturdu─ču ┼čekillerin de kendilerine özgü ses dizileri olu┼čmu┼čtur. Bu alfabe ve ses dizileri de her bir topluma özgü dilleri olu┼čturmu┼čtur.

Olu┼čan diller, çe┼čitli alanlarda seslendirmenin gereklili─či ve özellikle büyük kitlelere ula┼čman─▒n önemi de beraberinde getirmi┼čtir. Bunlar, Haber seslendirme, hikâye seslendirme, radyo ve TV reklamlar─▒ seslendirme, ma─čaza santral seslendirme, otobüs ve uçak içi seslendirme, tesis anonsu seslendirmesi, tan─▒t─▒m filmi seslendirmesi, belgesellendirme ve yabanc─▒ dilde yap─▒lan seslendirmeler gibi alanlard─▒r. Ku┼čkusuz seslendirme sadece taklit etmek olmay─▒p, haber sunumu yapmak, haber arkas─▒ sunumu yapmak da seslendirmedir. Günümüzde dünya üzerindeki hemen hemen her ülkenin kendine özgü bir dili vard─▒r. Türkçe en eski ve köklü dillerden biridir.

Daha çok Türkiye ve belli bir co─črafyada kullan─▒lmaktad─▒r. Dünyada ┼ču anda en s─▒k rastlanan ve pek çok ülkede gerek konu┼čma dili olarak gerekse ek dil olarak kullan─▒lan ─░ngilizcedir. Resmi yaz─▒┼čmalardan, uluslararas─▒ kullan─▒lan ula┼č─▒m ve ticaret diline kadar ─░ngilizce pek çok alanda yayg─▒nd─▒r. E─čitimden tutun, sanayi ve ticaret alan─▒, reklamc─▒l─▒k devletleraras─▒ ili┼čkilerde ─░ngilizce her ülkede kullan─▒lmaktad─▒r. Bu yayg─▒n dilin seslendirmesi de haliyle büyük kitlelere ula┼čabilmek ad─▒na önem ta┼č─▒maktad─▒r. Ancak ─░ngilizce gibi popülerli─či ve gereklili─či fazla olan bir dilin yan─▒nda, asl─▒nda dünyada her bölge ve her alanda kullan─▒lmasa da kimi diller, özellikle diplomatik ili┼čkiler, turizm, ticaret ve sanayi alan─▒nda önemli konumdad─▒r. Bu durumda bu dillerle yap─▒lan seslendirme de yine kitlelere ula┼čmak ve do─čru ileti┼čim sa─člayabilmek ad─▒na büyük önem ta┼č─▒r. Sonuçta o ülkenin dilinin bilinirli─či ve o dilde yap─▒lan seslendirme veya konu┼čmalar, bilginin en do─čru ┼čekilde aktar─▒lmas─▒n─▒ sa─člad─▒─č─▒ gibi, her anlamda hem pozitif alg─▒, hem de sempati yaratmaktad─▒r.

Rusça, Çince, Yunanca, Arapça, Japonca, Azerice, Bulgarca, ─░talyanca Almanca ve Arnavutça seslendirme bu önemli seslendirme yelpazesinde yer almaktad─▒r. Bu ülkelerle yap─▒lan ticari anla┼čmalar, turistik bölgelerdeki popülâsyonun her y─▒l art─▒┼č göstermesi, seslendirme alan─▒na daha profesyonel yakla┼č─▒m kazand─▒rmay─▒ gerekli k─▒lm─▒┼čt─▒r. O ülke dilinde sunulan seslendirme hizmetleri, ─░ngilizce seslendirme ezberini bozmakla beraber, seslendirme alan─▒na hareket, canl─▒l─▒k ve renk katmaktad─▒r. Ticari anlamda bir bak─▒┼č aç─▒s─▒yla örnek verecek olursak; ülkenizde ve ┼čirketinizde a─č─▒rlad─▒─č─▒n─▒z bir Arnavut mü┼čteriniz var diyelim.

Kendisine sunaca─č─▒n─▒z, ürün tan─▒t─▒m videosu, slâyt gösterisi, reklam filmlerini Arnavutça seslendirme yaparak profesyonel bir dil kulland─▒─č─▒n─▒zda, mü┼čterinin bu durumdan, son derece etkilendi─čini, kendisine, ülkesine ve diline sayg─▒ duyuldu─čunu dü┼čünmesini sa─člar, mü┼čteri üzerinde pozitif alg─▒ olu┼čturur ve ileti┼čim ve ili┼čkilerinizin sa─člaml─▒─č─▒n─▒ garanti etmenizi sa─člar. Peki, seslendirme nas─▒l yap─▒l─▒r ve seslendirme yapmak için ne gerekmektedir? Her bireyin bir yetene─či oldu─čunu dü┼čünürsek, seslendirme konusunda da ki┼činin sesini do─čru kullanabilme yetene─čine sahip olmas─▒ gerekti─čini söyleyebiliriz. Ki┼činin sesi güzel olabilir ancak sesini gerekti─či yerlerde do─čru yönlendiremiyorsa iyi bir seslendirme yapamayabilir. Yada ruh halini kontrol edemiyorsa sesine do─čru t─▒n─▒y─▒ veremeyebilir.

Seslendirme yapacak ki┼činin her ┼čeyden önce seslendirme yapt─▒─č─▒ alanda, ula┼čaca─č─▒ kitleler üzerinde verilmesi gereken mesaj─▒n do─čru alg─▒lanmas─▒n─▒ sa─člayabilmektir. Konu┼čtu─ču dili, en do─čru ┼čekilde kullanabilmeli, dilbilgisi yada ses hatalar─▒na yer vermemelidir. E─čer yabanc─▒ bir dilde seslendirme yap─▒yorsa, mutlaka o dile hakim olabilmeli ve sesindeki tonlamay─▒ do─čru yapabilmelidir. Mesela tesislerde yap─▒lacak yada bir santralde yap─▒lacak seslendirmeyle, bir ürün tan─▒t─▒m─▒n─▒n yap─▒laca─č─▒ TV yada radyo reklam─▒ndaki seslendirme, yada bir belgeseldeki seslendirme ayn─▒ olamaz.

Bu sebepledir ki, gerekirse do─čru seslendirme yapabilmek için seslendirme e─čitimi de al─▒nabilmektedir. Ki┼čiler gerekli de─čerlendirmelere tabi tutulmaktad─▒rlar. Arnavutça Seslendirme Yabanc─▒ dil Seslendirme de iletilmek istenen konunun yada mesaj─▒n, ki┼činin kendi dilinde oldu─ču gibi, sözcüklere gereken anlam yüklenerek yap─▒lmas─▒ gereklili─čidir.

Kaynak: Arnavutça Seslendirme

Mar 21
2015

Santral Anons ve Santral Anons M├╝zikleri

Posted by mehmet in santral seslendirme , Santral Anonsu , santral anons m├╝zi─či , Santral Anons Istanbul , santral anons fon m├╝zi─či , santral anons bekletme m├╝zi─či , santral anons , IVR seslendirme , ingilizce santral anons , frans─▒zca santral anons , farsca santral anons , arapca santral anons , Anons Nedir , almanca santral anons

Santral Anons Seslendirme
Santral Anons ve Müzikleri
Firman─▒z─▒n gülen yüzü sizi arayan mü┼čterilerinizin, telefon operatörünüzün s─▒cak anonsu öncesinde santral anons ve santral anons müzi─činiz ile ba┼člar. Günümüz teknoloji ça─č─▒nda, firmalar birbirinden farkl─▒ markalar olmak üzere pek çok santral anons sistemi kullanmaktad─▒r. Santral Anons neden önemlidir ve neden profesyonel bir ekip taraf─▒ndan haz─▒rlanmal─▒d─▒r? 1999 y─▒l─▒ndan beridir bu sektörde olan My Prodüksiyon, kadrosundaki tiyatro, radyo ve televizyon dünyas─▒ndan tan─▒nan ve güven veren sesler ile bu sektörün lideri konumundad─▒r. My Prodüksiyon ekibinin y─▒llard─▒r süren deneyimi ve geli┼čtirdi─či özel codec sistemi ile santral anonslar─▒n─▒zda en iyi sonucu al─▒rs─▒n─▒z. Bu nedenle firman─▒z─▒n gülümseyen yüzü santral anons ve santral anonsu müzikleri önemlidir; i┼čte bu nedenle gelin sizi de gülümseyen mü┼čterilerimiz kategorisine dahil edelim.

─░ngilizce, Almanca, Frans─▒zca, Arapça, Rusca, Farsca, Azerice, Kürtçe santral anons ba┼čta olmak üzere tam 44 dilde sadece iyi bilinen ve tan─▒nan seslendirme ekibimizle sizi santral anonsunda en iyi yere ta┼č─▒mak için sizleri bekliyoruz. Kulland─▒─č─▒m─▒z 10 hatl─▒ dijital ip santralimiz bu i┼čte ne kadar iyi oldu─čumuzun bir göstergesidir. Sadece bankalar─▒n sahip oldu─ču IVR santralimizi aray─▒n hem ses kalitesine birinci elden tan─▒k olun, hem sorular─▒n─▒z varsa sizlere sat─▒┼č temsilcisi arkada┼člar─▒m─▒z yard─▒mc─▒ olsunlar.

Dünyan─▒n yaln─▒zca en iyi bilinen sesleriyle ve üstelik 44 dilde, Santral Anons Seslendirme!

Santral Anonsu sadece iyi tan─▒nan ve bilinen bir sesin, düzgün Türkçesi ve anonslar─▒ de─čil ayn─▒ zamanda iyi planlanm─▒┼č ve ustaca bu anonsa e┼člik eden müzikle de bir bütündür. My Prodüksiyon bekletme an─▒nda mü┼čterilerinize dilerseniz size özel bestelenen bir müzik, dilerseniz firman─▒z─▒n zaten var olan jingle'─▒n─▒ kullanabilir ve bu müzikler üzerine firman─▒z─▒n duyuru, kampanya ve haberlerinden mü┼čterilerinizin haberdar olmas─▒n─▒ sa─člar. Profesyonel Santral Anons çözümlerimizden yararlanmak için hiç vakit kaybetmeyin ve tüm Türkiye'nin irili ufakl─▒ bir çok markas─▒n─▒n yapt─▒─č─▒ gibi bizi aray─▒n...

Telefon numaram─▒z 0850 500 00 20 profesyonel santral anonsu size bir telefon kadar yak─▒n. Görü┼čmek üzere :)

┼×ub 23
2014

Santral Anons Seslendirme Metinlerinin Haz─▒rlanmas─▒

Posted by mehmet in Telesis , seslendirme , Santral Fon M├╝zi─či , Neta┼č , nas─▒l olmal─▒ , metinlerinin , k├╝rt├že , ivr anons , ispanyolca , ingilizce , haz─▒rlanmas─▒ , bekletme m├╝zi─či

Santral Anons Metinleri Haz─▒rlama
Santral Anons Metni Haz─▒rlama
Günümüz ileti┼čim ça─č─▒ olarak adland─▒r─▒lan insanlar─▒n her yere bu ça─č─▒n teknolojilerini kullanarak ula┼čmaya çal─▒┼čt─▒─č─▒ bir ça─čd─▒r ve bu ça─č─▒n bir numaral─▒ teknoloji arac─▒ hemen hemen herkesin sahip oldu─ču telefonlard─▒r. ─░ster istemez ┼čirketlerinde kendilerine telefonla ula┼čmak isteyen ki┼čilere sesli yan─▒t ve yönlendirme servisi vermesi vazgeçilemez bir ihtiyaç halini alm─▒┼čt─▒r. Peki, sesli kar┼č─▒lama ve yönlendirme sisteminde ┼čirket olarak kendinizi nas─▒l ifade etmelisiniz? Peki ya kullan─▒lacak ses tonu nas─▒l olmal─▒ ki telefonun di─čer taraf─▒ndaki ki┼čiye ┼čirketiniz hakk─▒nda ilk izlenimi do─čru verebilesiniz? En önemli soru i┼čareti ise sesli santral sistemi üzerinden kar┼č─▒ tarafa bir yandan güven a┼č─▒larken bir yandan da do─čru bilgilendirmeyi yapmak için hangi kelimeleri ve cümleleri kullanmal─▒s─▒n─▒z? Tüm bu soru i┼čaretlerinin cevab─▒ asl─▒nda sadece iki kelimeden ibaret My Prodüksiyon!

My Prodüksiyon sizlere ula┼čmak isteyen ki┼čilere sunulacak seçenekler ve bilgileri sizlerden ald─▒ktan sonra alan─▒nda uzman, profesyonel ve tecrübeli kadrolar─▒yla santral seslendirme metinlerini haz─▒rlamakta sizlerden gelecek öneriler do─črultusunda metinlere son halini verip seslendirme a┼čamas─▒n─▒ da gerçekle┼čtirmektedir. Böylece size ula┼čan ki┼čilerin metinde kullan─▒lan kurumsal bak─▒┼č aç─▒s─▒na sahip içerik ve profesyonel seslendirme ile sizlere güveni tazelenerek artt─▒r─▒l─▒rken içeri─čin verdi─či bilgilerdeki netlik ve doyurucu bilgi ile mü┼čterilerinize do─čru yönlendirme ve bilgilendirme gerçekle┼čtirilmektedir.

Dünyan─▒n en iyi sesleri ile 44 dilde, Santral Anons Seslendirme!

Projelerimizde ┼čirketinizin imaj─▒ ve do─čru bilgilendirme ön planda tutulurken arka planda seslendirmeye e┼člik edecek arka fon müzikleri ile bekletme müzikleri bunun yan─▒ s─▒ra anan onslar─▒n─▒z da sisteme dahil edilmektedir. Bir bütün olarak bak─▒ld─▒─č─▒nda do─čru haz─▒rlanm─▒┼č bir santral seslendirme metni hem ┼čirketinizin prestijine katk─▒da bulunup güveni artt─▒racakt─▒r hem de telefon trafi─činizin do─čru bir ak─▒┼ča sahip olmas─▒n─▒ sa─člayacakt─▒r.

┼×ub 23
2014

44 Dilde Tan─▒t─▒m Filmi Seslendirme ve Dublaj

Posted by mehmet in tan─▒t─▒m filmi , seslendirme , produksiyon , italyanca sesleri , italyanca seslendirme , italyanca dublaj , ispanyolca , ingilizce video seslendirme , ingilizce tv reklam─▒ , ingilizce tan─▒t─▒m , ingilizce sesleri , ingilizce sesler , ingilizce seslendirme , ingilizce okuma , frans─▒zca video seslendirme , frans─▒zca tan─▒t─▒m , frans─▒zca sesleri , frans─▒zca seslendirme , frans─▒zca okuma , frans─▒zca dublaj , frans─▒zca belgesel , film prod├╝ksiyon , fars├ža video seslendirme , fars├ža tv reklam─▒ , fars├ža tan─▒t─▒m , fars├ža seslendirme , fars├ža okuma , fars├ža dublaj , fars├ža anons , dublaj , arap├ža sesleri , arap├ža sesler , arap├ža seslendirme , arap├ža okuma , arap├ža anons , amerikan ingilizcesi , almanca sesleri , almanca seslendirme

Tan─▒t─▒m Filmi Dublaj ve Seslendirme
Televizyon Reklam Seslendirme
Bir firman─▒n ki┼čilerle kurumlarla ileti┼čimini sa─člayan en önemli araçlardan birisi tan─▒t─▒m filmleridir. Tan─▒t─▒m filmlerini ise en etkili hale getiren ┼čey ise o tan─▒t─▒m filminin seslendirilmesidir. Seslendirilmemi┼č hiçbir tan─▒t─▒m filmi vurucu etkileyici sars─▒c─▒ bir etki olu┼čturmaz. Firman─▒z için kitleleri etkileyen bir tan─▒t─▒m filmi haz─▒rlam─▒┼č ama bu tan─▒t─▒m filmini seslendirecek etkili bir ses ar─▒yorsan─▒z i┼čte tam bu noktada My Prodüksiyon sizi tatmin edecek ko┼čullarla hizmetinizde. Nas─▒l metinsiz bir tan─▒t─▒m filmi olmazsa o metni seslendirmeden de bir tan─▒t─▒m filmi olmaz.

My Prodüksiyon tan─▒t─▒m metinlerine can verir onlar─▒ hayata kavu┼čturur. Farkl─▒ dillerde seslendirme olanaklar─▒yla firman─▒z─▒n uluslararas─▒ çapta tan─▒n─▒rl─▒─č─▒na da büyük bir destek sa─člayan bu i┼č için Frans─▒zca Almanca ─░ngilizce ve Türkçe dil seçenekleri bulunuyor. Kitleleri etkilemenin yolu güzel seslendirilmi┼č tan─▒t─▒m metinlerinden geçiyor bunu akl─▒n─▒zdan hiç ç─▒karmay─▒n. Hollywood filmlerinin en büyük albenilerinden birisinin tan─▒t─▒m filmlerindeki filmi tan─▒tan o egzantrik büyüleyici sestir. Vizyonunuzu geni┼č tutun bir seslendirme ile "aman ne olacak" demeyin. Bir seslendirmeyle birçok i┼č ba┼čarabilir birçok kap─▒n─▒n hiç ummad─▒─č─▒n─▒z ┼čekilde size sonuna kadar aç─▒ld─▒─č─▒na tan─▒k olabilirsiniz.

Türkçe dahil 44 dilde en profesyonel isimlerle, Tan─▒t─▒m Filmi Seslendirme ve Dublaj!

Reklam Jingle Santral Seçim Belgesel Ma─čaza Anons DJ Tan─▒t─▒m Single Melodik ┼×ark─▒l─▒ Jingle Kurumsal Tan─▒t─▒m Filmi ve Televizyon Reklam Filmleri gibi geni┼č bir yelpaze tan─▒t─▒m seslendirmesi yapan Prodüksiyon ┼čirketimiz cazip ücretlendirme ile de her daim sizi dü┼čünen bir fiyatland─▒rma politikas─▒na sahiptir. Unutmay─▒n tan─▒t─▒m yapmak önemli o tan─▒t─▒ma seslendirme ile hayat vermek çok daha önemlidir.

 • «
 •  Ba┼člang─▒├ž 
 •  ├ľnceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »