marka yaratan reklam | My Prod├╝ksiyon
My Produksiyon: G├╝ncel Haberler > Tags > marka yaratan reklam

My Prod├╝ksiyon - Blog

My Prod├╝ksiyon - Medya Haberleri ve Terimler S├Âzl├╝─č├╝
Tags >> marka yaratan reklam
Mar 26
2011

Kendi Markas─▒n─▒ Yaratan Reklamlar

Posted by mehmet in reklam sirketleri , marka yaratan reklam

Reklam kendi markas─▒n─▒ yaratabilir mi? Veya bir tasar─▒m her zaman ayn─▒ biçim ve kullan─▒mla, insanlar─▒n gördü─čünde, evet bu ┼ču markan─▒n reklam─▒ olabilir dü┼čüncesi, ilgili tasar─▒m─▒n art─▒k marka oldu─ču anlam─▒na m─▒ gelir? Evet, asl─▒nda insanlarda bu tip bir dü┼čüncenin uyanmas─▒, tan─▒t─▒m─▒n haz─▒rlanma biçiminin de markala┼čmas─▒ anlam─▒na gelmektedir. Günümüzde, dünya çap─▒nda markalar─▒n büyük bir ço─čunlu─ču, reklam tasar─▒mlar─▒n─▒ da markala┼čt─▒rmaktad─▒r. Bunlar─▒n en çok bilinen örneklerinden biri, Microsoft firmas─▒na aittir. Microsoft öyle tasar─▒mlar yap─▒yor ki, sadece tasar─▒m biçimi veya kullan─▒m mant─▒─č─▒ de─čil, tasar─▒m─▒n içerisinde kulland─▒─č─▒ efekt, ─▒┼č─▒─č─▒n yans─▒t─▒lma biçimi bile, onun tasar─▒m─▒ hissini vermektedir. Hatta kendi markas─▒n─▒n ismi veya logosu veya firmaya dair herhangi bir ibarenin olmad─▒─č─▒ görüntülerde bile, Microsoft reklam tasar─▒mlar─▒na benziyor veya onundur gibi kesin ifadeleri insanlara söyletebilmekte veya dü┼čündürmektedir. Bu durum, reklam─▒n marka bilinirli─čini çok geride b─▒rakt─▒─č─▒, bu anlamda oldukça ileri a┼čamada oldu─ču, marka bilinmekle kalmay─▒p, bütün kullan─▒m biçimlerinin de biliniyor oldu─ču anlam─▒na gelmektedir. ─░nsanlar─▒n, bir markan─▒n her ┼čeyini bilmesi çok yararl─▒d─▒r ama zararlar─▒ da vard─▒r.

Y─▒llar boyunca, ayn─▒ tip tasar─▒m yapmakta olan Microsoft, tasar─▒m biçimini de markala┼čt─▒rm─▒┼čt─▒r. Bu insanlar─▒n görür görmez alg─▒layabildikleri bu ┼čeydir. Tabi bu bilinirlik, markan─▒n ürünleri veya kendisinin hitap etti─či alanlarda çal─▒┼čanlar için geçerlidir. Yani markan─▒n herhangi bir ürünüyle ilgisi olmayan bir ki┼či için geçerli de─čildir. Ça─č─▒m─▒z teknoloji ça─č─▒, internet, bili┼čim çal─▒┼čmalar─▒, bilgisayarlar, bilgisayar programlar─▒ gibi ürünler, bunlar─▒n etraf─▒nda dönen di─čer i┼čler, bu markan─▒n hakim oldu─ču alanlard─▒r. Bu alanlarda faaliyet gösteren uzman ya da amatör ki┼čilerin hepsi, hem markay─▒ hem de tasar─▒m biçimini bilmektedir. Bu alanlar, o kadar geni┼č bir kitle taraf─▒ndan kullan─▒lmaktad─▒r ki, neredeyse toplumlar─▒n yar─▒s─▒ndan fazlas─▒na tekabül etmektedir. Bu kadar geni┼č bir kitle, Microsoft markas─▒n─▒n hedef kitlesi durumundad─▒r. Gerçi son zamanlarda Apple, HP, Asus v.b. markalar, Microsoft’a rakip olabilecek kadar büyümü┼č, hatta baz─▒ alanlarda markay─▒ geçmi┼čtir. Ama bu durum gene de markan─▒n bilinirli─čini olumsuz yönde etkilememektedir.

Yukar─▒da bahsetti─čimiz unsurlar markan─▒n bilinirli─činin faydalar─▒ olurken, zararlar─▒ noktas─▒nda da, kullan─▒m biçiminin yani reklam tasar─▒mlar─▒n─▒n biliniyor olmas─▒, tasar─▒mlardaki mesajlar─▒n gözden kaçmas─▒na neden olmaktad─▒r. Çünkü tasar─▒mlar bilinirlikle birlikte, bir tür al─▒┼čkanl─▒─č─▒ da beraberinde getirmektedir. ─░nsanlar─▒ ┼ča┼č─▒rtm─▒yor, farkl─▒l─▒k yaratarak merak uyand─▒rm─▒yor. Dolay─▒s─▒yla markan─▒n herhangi bir yenili─če imza atmas─▒ durumunda, bunun duyurular─▒n─▒ yaparken zorlanmaktad─▒r. ─░nsanlar tasar─▒mlar─▒ tan─▒makta ama çok büyük bir dikkatle, alg─▒lamaya çal─▒┼čmamaktad─▒r. Hatta markan─▒n yapt─▒─č─▒ veya yapaca─č─▒ yeniliklerin neler olabilece─či bile tahmin edilmektedir. ─░┼čte bu sorun, di─čer markalar─▒n ön plana ç─▒kmas─▒n─▒ sa─člayan nedenler aras─▒ndad─▒r. Çünkü onlar, farkl─▒ olan─▒, çarp─▒c─▒ olan reklam─▒ yakalamaya çal─▒┼čmaktad─▒r.